/Kontaktai
Kontaktai 2022-05-16T09:47:32+00:00

Struktūra ir kontaktinė informacija

Atnaujinta 2022-05-16

Algis Kašėta

Meras

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas meras@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Giedrius Samulevičius

mero pavaduotojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas giedrius.samulevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Jonas Kleponis

Mero patarėjas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 088; Mob. 8 606 06 669

El. paštas jonas.kleponis@varena.lt

Kabineto Nr. 38

Dalia Kuodytė

Mero patarėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 711

El. paštas dalia.kuodyte@varena.lt

Kabineto Nr. 48-1

Algis Kašėta

Meras

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas meras@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Giedrius Samulevičius

mero pavaduotojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas giedrius.samulevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Bučinskas Virginijus

Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Kontaktai

Telefonas 8 698 77 060

El. paštas virginijus.bucinskas@varena.lt

Budėnas Kęstutis

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 698 76 606

El. paštas kestutis.budenas@varena.lt

Čapkovskis Marijonas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Kontaktai

Telefonas 8 686 48 630

El. paštas marijonas.capkovskis@varena.lt

Druskinienė Virginija

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Kontaktai

Telefonas 8 611 58 536

El. paštas virginija.druskiniene@varena.lt

Golubevas Michailas

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 617 14 058

El. paštas michailas.golubevas@varena.lt

Grikšas Jaunius

Kontaktai

Telefonas 8 614 20 906

El. paštas jaunius.griksas@varena.lt

Ivanauskas Saulius

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 686 25 175

El. paštas saulius.ivanauskas@varena.lt

Kanauka Gintautas

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 699 82 456

El. paštas gintautas.kanauka@varena.lt

Karalevičienė Danutė

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 612 11 264

El. paštas danute.karaleviciene@varena.lt

Kukulskis Valdas

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 686 67643

El. paštas valdas.kukulskis@varena.lt

Malinovskienė Angelė

Lietuvos socialdemokratų partija

Kontaktai

Telefonas 8 615 40 031

El. paštas angele.malinovskiene@varena.lt

Mikalauskas Vidas

Lietuvos centro partija

Kontaktai

Telefonas 8 686 87888

El. paštas vidas.mikalauskas@varena.lt

Kačiurinienė Rasa

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 698 32 872

El. paštas rasa.kaciuriniene@varena.lt

Miškinis Algis

Lietuvos socialdemokratų partija

Kontaktai

Telefonas 8 687 18 981

El. paštas algis.miskinis@varena.lt

Katelynas Martynas

Lietuvos centro partija

Kontaktai

Telefonas 8 624 72 931

El. paštas martynas.katelynas@varena.lt

Krakauskas Marius

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Kontaktai

Telefonas 8 686 34 084

El. paštas marius.krakauskas@varena.lt

Saulevičius Povilas

Lietuvos socialdemokratų partija

Kontaktai

Telefonas 8 615 47 871

El. paštas psaulevicius@gmail.com

Saulynas Audrius

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 686 60 699

El. paštas audrius.saulynas@varena.lt

Kuprys Ąžuolas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Kontaktai

Telefonas 8 629 98 524

El. paštas azuolas.kuprys@varena.lt

Varanavičius Virginijus

Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Kontaktai

Telefonas 8 687 94 490

El. paštas virginijus.varanavicius@varena.lt

Tamulevičienė Daiva

Lietuvos centro partija

Kontaktai

Telefonas 8 656 77 282

El. paštas daiva.tamuleviciene@varena.lt

Amšiejus Rytis

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 624 41 787

El. paštas rytis.amsiejus@varena.lt

Tamulienė Rasa

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 605 04 203

El. paštas rasa.tamuliene@varena.lt

Savivaldybės priimamasis

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 32 001

El. paštas info@varena.lt

Darbo laikas

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.

Varėnos rajono savivaldybės administracija nustato dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandas per savaitę pasibaigus institucijos darbo dienos laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 valandos. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Mero priimamasis

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas meras@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Socialinės paramos skyriaus priimamasis

Karantino laikotarpiu informacija teikiama:

dėl piniginės socialinės paramos:
tel. (8 310)  31 986; el. p. ausra.blediene@varena.lt
tel. (8 310)  20 506; el. p. jurgita.labukiene@varena.lt
tel. (8 310)  20 506; el. p. vida.blediene@varena.lt
tel. (8 310)  31 988; el. p. irena.jankeliuniene@varena.lt
tel. (8 310)  31 988; el. p. milda.joniene@varena.lt
tel. (8 310)  31 987; el. p. agne.ivanauskiene@varena.lt

dėl išmokų vaikams: tel. (8 310) 31 989; el. p. svajune.jukneviciene@varena.lt
dėl paramos mirties atveju: tel. (8 310) 33 087; el. p. el. p. ilona.rameikiene@varena.lt
dėl tikslinių kompensacijų: tel. (8 310) 31 989; el. p. gita.kazenevskiene@varena.lt
dėl apgyvendinimo soc. globos namuose: tel. (8 310) 32 011 el. p. dalia.stankeviciute@varena.lt

Kontaktai

Telefonas (8 310) 53 627

El. paštas rupyba@varena.lt

Gintautas Šakalis

Savivaldybės kontrolierius

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 003

El. paštas gintautas.sakalis@varena.lt

Kabineto Nr. 14, J.Basanavičiaus g. 40, LT-65210 Varėna

Laima Ulbinienė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 004

El. paštas laima.ulbiniene@varena.lt

Kabineto Nr. 13, J.Basanavičiaus g. 40, LT-65210 Varėna

Alvydas Verbickas

Administracijos direktorius

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 005

El. paštas alvydas.verbickas@varena.lt

Kabineto Nr. 43

Vilma Miškinienė

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 007

El. paštas vilma.miskiniene@varena.lt

Kabineto Nr. 22

Nikolajus Lysenkovas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas (civilinei saugai)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 806

El. paštas nikolajus.lysenkovas@varena.lt

Kabineto Nr. J. Basanavičiaus g. 40, 1 kab.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą, Varėnos rajono savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu;
1.4. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Civilinės saugos specialistas vykdo šias funkcijas:
1. prognozuoja savivaldybės teritorijoje galimas ekstremaliąsias situacijas ir planuoja atsakomuosius veiksmus, siekiant suvaldyti galimas grėsmes;
2. organizuoja civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą ir nuolatinį jo atnaujinimą, įtraukdamas į šį darbą reikalingas tarnybas ir organizacijas, ne rečiau kaip kas treji metai patikslina jo priedą (rizikos analizė), siekdamas sumažinti riziką ekstremaliosioms situacijoms susidaryti;
3. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas, organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;
4. renka iš visų savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų gyventojų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) direktoriaus nustatyta tvarka juos kaupia ir tvarko;
5. teikia informaciją, reikalingą civilinės saugos užduotims vykdyti, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, savivaldybės teritorijoje esantiems ūkio subjektams, siekiant užtikrinti parengtį ekstremaliosioms situacijoms;
6. nustato savivaldybės seniūnijoms civilinės saugos uždavinius, derina savivaldybės teritorijoje esančių valstybės ir savivaldybės įstaigų ir ūkio subjektų parengtus dokumentus, reglamentuojančius civilinę saugą;
7. kontroliuoja, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi šio įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
8. kontroliuoja rajono civilinės saugos perspėjimo sistemos būklę, planuoja jos plėtotę ir modernizavimą, teikdamas pasiūlymus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;
9. dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos darbe, organizuodamas ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbą;
10. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus ekstremaliosios situacijos padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
11. Vyriausybės nustatyta tvarka nustato kolektyvinės apsaugos statinių poreikį;
12. organizuoja ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimą;
13. atstovauja Savivaldybės administracijai tarpžinybinėse darbo grupėse įgyvendinant priemones civilinės saugos srityje, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir jo pavaldžių įstaigų organizuojamuose renginiuose;
14. pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą metodiką apskaičiuoja civilinės saugos funkcijoms atlikti reikalingų lėšų poreikį, nustatyta tvarka derina ir teikia informaciją;
15. rūpinasi slėptuvių įrengimu, vertina statinių funkcionalumą ekstremaliųjų situacijų atveju;
16. administruoja ir įgyvendina Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus;
17. pagal kompetenciją rengia Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
18. vykdo kitus Administracijos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Administracijai pavestus uždavinius ir funkcijas, susijusias su civiline ar darbuotojų sauga.

Gabija Vidūnaitė-Juškevič

Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 707

El. paštas gabija.juskevic@varena.lt

Kabineto Nr. 19

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – komunikacija arba vadyba;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – jaunimo politikos ar programų įgyvendinimo srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų, prancūzų arba vokiečių;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
9. Užtikrina tinkamą jaunimo interesų atstovavimą savivaldybėje.
10. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliota jaunimo politiką įgyvendinančia institucija ir kitomis institucijomis jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais.
11. Inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei patirties, sukauptos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje, perdavimą užsienio šalims.
12. Vykdo kitas Tipiniame savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Jurgita Skirevičiūtė

Vedėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Šias pareigas einantis Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį architektūros krypties išsilavinimą arba inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
3. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir teritorijų planavimą, žemėtvarką, geoinformacinių sistemų duomenų tvarkymą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo ir teikia išvadas skyriaus vedėjui dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo;
2. administruoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūras naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS);
3. rengia teritorijų planavimo sąlygas ir teikia jas tvirtinti skyriaus vedėjui (vyriausiajam architektui) bei paskelbia jas informacinėje sistemoje (TPDRIS);
4. dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbe tikrinant ir derinant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
5. tikrina teritorijų planavimo dokumentų sprendinių dokumentacijos atitikimą nustatytiems teisės aktų reikalavimams ir derina teritorijų planavimo dokumentus;
6. derina žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų dokumentus bei kitus žemėtvarkos projektų rengimo dokumentus;
7. derina teritorijų planavimo dokumentus naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir žemėtvarkos projektus naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
8. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, dėl kitų žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo ar žemėtvarkos projektų rengimo bei teikia išvadas skyriaus vedėjui dėl šių žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų rengimo;
9. administruoja savivaldybės rengiamų žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų rengimą naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
10. nagrinėja prašymus ir rengia žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų rengimo reikalavimus naudodamasis informacine sistema (ŽPDRIS);
11. rengia teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų programas;
12. derina sklypo topografinius planus;
13. vykdo Savivaldybės administracijos rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinimą, skelbia skelbimus institucijos buveinėje, interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje;
14. registruoja teritorijų planavimo dokumentus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR), pateikia įregistruotų teritorijų planavimo dokumento registro išrašą pareiškėjui ar organizatoriui;
15. atsako už dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą, teritorijų planavimo dokumentų įregistravimą laiku Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR);
16. dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
17. teikia informaciją visuomenei ir informuoja visuomenę Teritorijų planavimo įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka apie teritorijų planavimo procesą ir jo metu priimamus sprendimus bei sudaro sąlygas visuomenei dalyvauti teritorijų planavimo procese;
18. dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstyme su visuomene, dalyvauja kitų subjektų organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų sprendinių, rengia dokumentaciją ir konsultuoja sprendžiant ginčus, skelbia informaciją savivaldybės interneto svetainėje ir informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);
19. paskelbia informaciją apie rengiamų ir parengtų žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų sprendinius informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);
20. paskelbia apie žemėtvarkos planavimo dokumento ar žemėtvarkos projekto patvirtinimą informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) arba (TPDRIS);
21. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo ir kitais klausimais;
22. atlieka kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną naudodamasis Teritorijų planavimo stebėsenos informacine sistema (TPSIS), teikia išvadas apie stebėsenos vykdymą bei stebėsenos rezultatus skyriaus vedėjui ir skyriaus vedėjo pavaduotojui;
23. nagrinėja paraiškas dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo, rengia ir pateikia skyriaus vedėjui pasirašyti pagrįstas išvadas dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimo;
24. nagrinėja prašymus išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų)) ar (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį ir išduoda arba neišduoda šios pažymos;
25. nagrinėja viešojo administravimo subjektų pateiktus prašymus ir pagal kompetenciją išduoda nustatytos formos pažymas apie patalpų ar pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį;
26. dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės išorinės reklamos komisijos darbe tikrinant išorinės reklamos projektus ir teikiant pritarimus (nepritarimus) dėl išorinės reklamos leidimų išdavimo;
27. tvarko savivaldybės GIS duomenų bazę;
28. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
29. rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
30. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
31. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
32. tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui atsakingam už skyriaus suarchyvuotų dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui;
33. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Informacija ruošiama.

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 512

El. paštas jurgita.skireviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 26

Orinta Lakickienė

Vedėjos pavaduotoja (vyriausioji architektė)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 515; 8 (696) 83 394

El. paštas orinta.lakickiene@varena.lt

Kabineto Nr. 24

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo ar statinių projektavimo srityje;
3. turėti atestuoto architekto profesinės veiklos dokumentus (architekto kvalifikacijos atestatą);
4. išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, nuostatas;
5. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą teritorijų planavimą, statybas, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. gebėti planuoti ir organizuoti darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
8. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą, atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
2. organizuoja ir vykdo užsakovo bei teritorijų planavimo organizatoriaus funkcijas rengiant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
3. tikrina ir tvirtina teritorijų planavimo sąlygas, planavimo sąlygų sąvadus, teritorijų planavimo darbų programas teritorijų planavimo dokumentams rengti, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus;
4. organizuoja prašymų organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą nagrinėjimą bei žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų parengimą;
5. organizuoja prašymų nagrinėjimą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus ir prašymus pritarti projektiniams pasiūlymams, pritaria projektinių pasiūlymų viešinimui ir projektiniams pasiūlymams;
6. organizuoja prašymų nagrinėjimą specialiesiems reikalavimas ir specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti, jų parengimą ir išdavimą, tikrina ir tvirtina nustatytus specialiuosius reikalavimus ir specialiuosius architektūros reikalavimus;
7. organizuoja paraiškų dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo nagrinėjimą, teikia pagrįstas išvadas dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimo;
8. organizuoja gautų statybą leidžiančių dokumentų tikrinimą, prašymų įregistravimą IS „Infostatyba“, projektų sprendinių atitikties nustatytiems teisės aktų reikalavimams tikrinimą, dokumentų parengimą ir išdavimą;
9. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrina statybos, rekonstravimo ir kitų statybos rūšių projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimas, priima sprendimus dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ar neišdavimo;
10. organizuoja statinių naudojimo priežiūrą, statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai yra nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras;
11. organizuoja Varėnos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbą tikrinant ir derinant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
12. organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinimą, dalyvauja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstyme su visuomene ir kitų subjektų organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, organizuoja gyventojų skundų ir pasiūlymų dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų sprendinių nagrinėjimą, dalyvauja statybos projektų ir statybos projektinių pasiūlymų nagrinėjime, rengia dokumentaciją ir konsultuoja sprendžiant ginčus;
13. organizuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūras naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir žemėtvarkos projektų rengimo procedūras naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
14. derina teritorijų planavimo dokumentus naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir žemėtvarkos projektus naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
15. organizuoja savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną per Teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą (TPSIS);
16. organizuoja ir vykdo Europos kraštovaizdžio konvencijos, Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo įgyvendinimą;
17. organizuoja pavadinimų administraciniams vienetams suteikimo bei keitimo, adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimo ir keitimo darbus;
18. organizuoja savivaldybės geodezijos ir kartografijos darbų, kitų teisės aktuose reglamentuotų geodezijos ir kartografijos srities funkcijų vykdymą bei planų tikrinimą, derinimą ir kontrolę, derina žemės sklypų kadastrinius planus, kai atlikta jų patikra;
19. analizuoja inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą, dalyvauja rengiant specialiuosius susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros planus bei dalyvauja jų įgyvendinime;
20. dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
21. organizuoja Varėnos rajono savivaldybės išorinės reklamos komisijos darbą, išduoda išorinės reklamos leidimus, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina leidimų galiojimą;
22. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje;
23. rengia ir teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų ir seniūnijų ribų keitimo;
24. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo, statinių projektavimo, statinių statybos, statinių naudojimo priežiūros, žemėtvarkos, geodezijos, pavadinimų administraciniams vienetams suteikimo, adresų suteikimo ir keitimo, išorinės reklamos ir kitais klausimais;
25. nustatyta tvarka teikia ataskaitas nustatytoms institucijoms;
26. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
27. rengia skyriaus veiklos planą ir skyriaus veiklos kasmetinę ataskaitą;
28. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
29. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
30. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos vadovams dėl skyriaus darbo tobulinimo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
31. tiria administracinius nusižengimus ir surašo administracinių nusižengimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnio 1,4, 5 dalimis, 359 straipsniu, 360 straipsniu, 589 straipsnio 82, 84 dalimi, 608 straipsniu, 609 straipsniu ir 610 straipsniu;
32. rengia ir tikslina skyriaus veiklos nuostatus, skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
33. organizuoja skyriaus dokumentų ir apskaitos tvarkymą, dokumentacijos plano projekto parengimą;
34. atstovauja Savivaldybės administracijai statybos užbaigimo komisijose;
35. vykdo kitus skyriaus kompetencijai priskirtus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Kęstutis Narvičius

Vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 570

El. paštas kestas.narvicius@varena.lt

Kabineto Nr. 23

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų geodezinių (kadastrinių matavimų) ir topografinių planų rengimo darbo patirtį;
3. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir geodezijos bei kartografijos srities nustatytus reikalavimus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu ir specializuotomis GIS programomis;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. atlieka savivaldybės geodezijos ir kartografijos darbus;
2. tvarko savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas;
3. naudoja valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį sudaro savivaldybės teritorijos topografiniai planai, erdvinių duomenų rinkiniai ir geodeziniai tinklai, ir šiuo turtu disponuoja Vyriausybės nustatyta tvarka;
4. sprendžia geodezinės ir kartografinės produkcijos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus;
5. nustato geodezinės, kartografinės medžiagos ir savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių teikimo tvarką Vyriausybės nustatyta tvarka;
6. derina topografinius planus ir atlieka jų kontrolę Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
7. atlieka geodezinės ir kartografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą ir apie pastebėtus pažeidimus informuoja Vyriausybės įgaliotą instituciją jos nustatyta tvarka;
8. neatlygintinai teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius, reikalingus georeferencinio pagrindo kadastro duomenims, valstybiniams georeferenciniams erdvinių duomenų rinkiniams sudaryti, atnaujinti ir tvarkyti, georeferencinio pagrindo ir teminiams žemėlapiams sudaryti;
9. saugo savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdvinių duomenų rinkinius ir kita);
10. tikrina ir derina sklypų kadastrinius planus, kitus geodezijos ir kartografijos darbus;
11. vykdo statinių naudojimo priežiūrą ir tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo Statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojamų statinių saugos reikalavimus;
12. tiria administracinius nusižengimus ir surašo administracinių nusižengimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 359 straipsniu, 360 straipsniu, 589 straipsnio 82, 84 dalimi, 608 straipsniu, 609 straipsniu ir 610 straipsniu;
13. teikia informaciją apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
14. rengia dokumentus dėl kitos paskirties parduodamų valstybinės žemes sklypų kainų priedų – žemės sklypų vertės padidėjimo dėl inžinerinių statinių;
15. suteikia pavadinimus administraciniams vienetams bei keičia, adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimo ir keitimo darbus;
16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl statinių naudojimo priežiūros, sklypų formavimo, geodezinių ir topografinių planų sudarymo, adresų suteikimo, keitimo ir kitais šiai pareigybei priskirtų sričių klausimais;
17. rengia informaciją skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
18. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
19. rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
20. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
21. tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui, atsakingam už skyriaus suarchyvuotų dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui;
22. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Erika Zaleskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 025

El. paštas erika.zaleskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 27

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį architektūros, kraštovaizdžio architektūros arba statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kraštovaizdžio architektūros ar teritorijų planavimo srityse;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, želdynų ir želdinių tvarkymą teritorijų planavimą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vykdo Europos kraštovaizdžio konvencijos, Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo įgyvendinimą;
2. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines);
3. organizuoja valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje eančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, juos derina;
4. teikia informaciją ir pasiūlymus dėl kraštovaizdžio architektūros formavimo principų ir jų realizavimo savivaldybės teritorijoje;
5. rengia programas, taisykles ir kitus dokumentus, taip pat organizuoja posėdžius, pasitarimus želdinių priežiūros ir atnaujinimo klausimais;
6. organizuoja želdynų teritorijų planavimą, rengia technines užduotis bendro naudojimo teritorijų apželdinimo techniniams projektams rengti, prižiūri projektavimo darbų eigą, administruoja pasirašytas paslaugų teikimo sutartis;
7. atlieka statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras ir administruoja šių pastatų realizavimo arba likvidavimo darbus;
8. nagrinėja prašymus ir tikrina, ar pateikti derinti Kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje atitinka nustatytus reikalavimus, vykdo Teritorijų planavimo komisijos sekretoriaus funkcijas;
9. derina Teritorijų planavimo žemėtvarkos projektus naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
10. dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbe tikrinant ir derinant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
11. dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
12. dalyvauja vykdant Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną ir teikia pasiūlymus;
13. administruoja išorinės reklamos įrengimą ir leidimų išdavimą;
14. nagrinėja prašymus išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą ir prie jų pateiktą išorinės reklamos įrengimo projektinę dokumentaciją bei kitus dokumentus;
15. pateikia svarstyti Išorinės reklamos komisijai prašymą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą ir prie jo pateiktus dokumentus, jeigu jie parengti pagal teisės aktų reikalavimus;
16. apskaičiuoja vietinės rinkliavos mokestį už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą ir vykdo mokesčio už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo surinkimo kontrolę;
17. skelbia informaciją apie išorinės reklamos leidimų išdavimą, leidimų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą Savivaldybės interneto svetainėje;
18. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis kraštovaizdžio, želdynų ir želdinių apsaugos bei kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimo klausimais, statinių pripažinimo bešeimininkiais, išorinės reklamos leidimų išdavimo, teritorijų planavimo klausimais;
19. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
20. rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
21. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
22. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
23. tiria administracinius nusižengimus ir surašo administracinių nusižengimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnio 1, 4, 5 dalimis ir 589 straipsnio 82 dalimi, 608 straipsniu, 609 straipsniu ir 610 straipsniu;
24. rengia skyriaus dokumentacijos planą, priima iš skyriaus darbuotojų pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Dokumentacijos planą suarchyvuotus dokumentus ir perduoda juos saugoti Savivaldybės archyvui;
25. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Silvija Kalanavičiūtė-Čirienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 025

El. paštas silvija.kalanaviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 27

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį architektūros krypties arba inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir statybą leidžiančių dokumentų nustatytus reikalavimus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. tikrina prašymus išduoti leidimą statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti kapitalinį ar paprastąjį remontą, pastato paskirties keitimą, panaikinti statybą leidžiantį dokumentą ir kitus prašymus, gautus tiesiogiai arba per IS „Infostatyba“, ar jie visiškai užpildyti pagal nustatytus reikalavimus, ar prie jų pridėti visi reikiami dokumentai
2. tikrina, ar projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais projekto vadovo ir projekto dalių vadovų parašais;
3. tikrina, ar pateikti visi privalomi dokumentai, ar jie atitinka nustatytus reikalavimus, ar sumokėtas privaloma Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava už statybą leidžiančio dokumento išdavimą;
4. tikrina, ar statinių projektinė dokumentacija suformuota pagal teisės aktų reikalavimus;
5. tikrina, ar prašyme nurodytas statytojas (užsakovas) turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktų reikalavimus;
6. tikrina, ar gauta Statybos įstatymo 27 straipsnio 16 dalies 1 punkte nurodyta informacija;
7. tikrina, ar prašyme nurodyti naujai statomų pastatų rodikliai ir ar projektuojamas statinys atitinka nurodytą statinio paskirtį ir tipą;
8. tikrina projekto sprendinių, susijusių su norminiais atstumais tarp statinių, tarp statinių ir sklypų ribų, atitiktis teisės aktų reikalavimams;
9. tikrina statinių projektus, ar nėra juridinių faktų, kurie ribotų statybos galimybes ir pažeistų trečiųjų asmenų interesus;
10. tikrina, ar pateikta informacija, patvirtinanti apie žyminio mokesčio už statybą leidžiančio dokumento išdavimą sumokėjimą;
11. tikrina, ar nėra požymių, kad prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą leidimą pateikęs asmuo siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą, įteisinti jau atliktus savavališkus statybos darbus, dėl kurių nėra surašytas savavališkos statybos aktas ir tai nėra nurodyta prašyme;
12. užregistruoja prašymą IS „Infostatyba“ ir informuoja skyriaus vedėją arba skyriaus vedėjo pavaduotoją, kad jis šioje sistemoje turi paskelbti subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie privalo pagal kompetenciją patikrinti projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams;
13. informuoja prašymą pateikusį asmenį apie tai, kad prie prašymo pateikti ne visi statybą leidžiančiam dokumentui išduoti privalomi dokumentai;
14. informuoja skyriaus vedėją arba skyriaus vedėjo pavaduotoją apie pateiktų projektų užregistravimą arba pateiktų projektų nepriėmimą dėl konkrečių priežasčių;
15. informuoja skyriaus vedėją arba skyriaus vedėjo pavaduotoją apie statybos leidimų išdavimo terminų laikymąsi, apie gautus kitų projektus tikrinančių subjektų pritarimus (nepritarimus), kitą informaciją;
16. informuoja statytoją, ar jo įgaliotą asmenį apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą (ar neišdavimą) raštu arba el. paštu;
17. tikrina prašymus informuoti visuomenę apie numatomų visuomenei svarbių statinių projektavimą, tikrina, ar pridėti visi reikiami dokumentai, užregistruoja prašymą ir pateiktus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo kartu su pranešimu paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje;
18. tikrina ir užregistruoja prašymus pritarti numatomam statinių projektavimui;
19. tvarko statybą leidžiančių dokumentų apskaitą ir statistines ataskaitas;
20. pavaduoja Teritorijų planavimo komisijos sekretorių atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
21. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
22. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
23. rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
24. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
25. saugo pateiktą projektinę dokumentaciją ir išduotus leidimus;
26. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis statinių projektavimo, statybos, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir kitais klausimais pagal kompetenciją;
27. tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui, atsakingam už skyriaus suarchyvuotų dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui;
28. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Živilė Baranauskienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 570

El. paštas zivile.baranauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 23

 Architektūros skyriaus veiklos nuostatai

Irma Krajauskienė

Vedėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas, teisė, vadyba arba informacijos paslaugos;
arba:
1.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – dokumentų valdymo srityje;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Koordinuoja įstaigos struktūrinių padalinių ir įstaigos institucijų dokumentų valdymą ir apskaitą, vertinimą, atrinkimą saugoti, jų perdavimą į archyvą ir naikinimą. tvirtina dokumentų kopijų ir nuorašų tikrumą.
11. Užtikrina asmenų, atvykusių į įstaigą, kokybišką aptarnavimą ir administracinių paslaugų teikimą vieno langelio principu.
12. Kontroliuoja, kad oficiali informacija apie įstaigos ir jos institucijų veiklą visuomenei ir žiniasklaidai būtų teikiama laiku ir kokybiškai.
13. Inicijuoja naujų informacinių technologijų įsigijimą ir diegimą, organizuoja įstaigos interneto svetainės struktūros ir turinio rengimą ir keitimą.
14. Dalyvauja rengiant Respublikos Prezidento, Seimo, Savivaldybių tarybų ir Europos Parlamento rinkimus, gyventojų apklausas ir referendumus ir teikia informaciją, pasiūlymus ir pastabas rinkimų klausimais atitinkamoms valstybės institucijoms ar įstaigoms.
15. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

1 užduotis: Teikti metodinę ir praktinę pagalbą administracijos darbuotojams rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.
Vertinimo rodiklis: DVS „Kontora“ suderintų dokumentų skaičius (siekiama – 500 vnt.)
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Pagal skyriaus kompetenciją rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus.
Vertinimo rodiklis: Kokybiškai parengti ne mažiau kaip 25 teisės aktus ir kitus dokumentus.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Inicijuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus.
Vertinimo rodiklis: Įvykdyti viešieji pirkimai (siekiama – 6 vnt.)
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Parengti skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą.
Vertinimo rodiklis: Kokybiškai parengtas skyriaus veiklos planas ir ataskaita apie jo vykdymą.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 999

El. paštas irma.krajauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 41

Agnė Šiaučiūnienė

Vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 999

El. paštas agne.siauciuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 41

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – komunikacija, sociologija, informacijos sistemos arba teisė;
arba:
1.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – dokumentų valdymo srityje;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
7. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
9. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
10. Užtikrina asmenų, atvykusių į įstaigą, kokybišką aptarnavimą ir administracinių paslaugų teikimą vieno langelio principu.
11. Koordinuoja teikiamų paslaugų sąrašo ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą, jų tvirtinimą, skelbia ir nuolat atnaujina paslaugų sąrašą ir jų teikimo aprašymus.
12. Organizuoja vietos gyventojų apklausas.
13. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant įstaigos projektus.
14. Tvirtina dokumentų kopijų ir nuorašų tikrumą.
15. Pavaduoja struktūrinio padalinio vedėją jo atostogų, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Sigitas Blėda

Kompiuterių tinklų specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 984

El. paštas sigitas.bleda@varena.lt

Kabineto Nr. 39

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 2 metų ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį, informacinių sistemų diegimą ir plėtrą, autorinių teisių apsaugą, asmens duomenų naudojimą ir apsaugą;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. žinoti lokalių ir globalių kompiuterinių tinklų veikimo principus;
6. išmanyti informacinių sistemų administravimą;
7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja formuojant ir padeda įgyvendinant informacinių technologijų diegimo Savivaldybėje plėtros planus;
2. vertina Savivaldybės administracijos kompiuterių, techninės ir programinės įrangos tinkamumą naudoti;
3. atlieka sisteminę ir tinklinę Savivaldybės administracijai priklausančios kompiuterinės ir telekomunikacinės įrangos bei programų priežiūrą;
4. diegia programinę įrangą bei operacines sistemas, jų atnaujinimus, šalina gedimus, atsako už kompiuterinės įrangos įsigijimą Savivaldybės administracijoje, suderinęs su administracijos direktoriumi ir Skyriaus vedėju, pagal poreikius perskirsto Savivaldybės administracijos kompiuterinę ir telekomunikacinę įrangą;
5. derina ir įrengia kompiuterinę įrangą (kompiuterius, spausdintuvus ir kt. kompiuterinę techniką) darbo vietose, techniką darbuotojams perduoda pasirašant raštu;
6. diegia spausdintuvus, skaitytuvus ir kitą kompiuterinę techniką;
7. pagal poreikį užsako ir keičia eksploatacines spausdintuvų ir kopijavimo aparatų medžiagas ir tvarko jų apskaitą;
8. šalina kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų gedimus, atlieka jų profilaktiką;
9. administruoja teisės aktų publikavimo sistemą „Infolex“;
10. parengia konferencinę, video įrangą, naudojamą posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose ir kituose Savivaldybės administracijos darbuotojų organizuojamuose renginiuose;
11. valdo ir prižiūri elektroninę balsavimo sistemą Savivaldybės tarybos posėdžių metu, organizuoja jos tobulinimą, siekiant užtikrinti tinkamą Savivaldybės posėdžių salių techninės ir programinės įrangos funkcionavimą;
12. valdo ir prižiūri vaizdo stebėjimo sistemą, tvarko jos duomenis;
13. daro Savivaldybės administracijos tarnybinėse stotyse laikomos informacijos kopijas, prižiūri rezervinio kopijavimo sistemas, atkuria rezervinėse kopijose laikomą informaciją tyčinio ar netyčinio duomenų sugadinimo ar sunaikinimo atveju;
14. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus darbo su informacinėmis sistemomis ir technologijomis klausimais;
15. rengia mažos vertės viešųjų pirkimų paraiškas ir pažymas, atlieka viešuosius pirkimus, suderinęs su Savivaldybės administracijos direktoriumi ir Skyriaus vedėju;
16. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
17. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
18. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Vytautas Baublys

Sistemų administratorius

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 31 984

El. paštas vytautas.baublys@varena.lt

Kabineto Nr. 39

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 2 metų ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį, informacinių sistemų diegimą ir plėtrą, autorinių teisių apsaugą, asmens duomenų naudojimą ir apsaugą;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. žinoti lokalių ir globalių kompiuterinių tinklų veikimo principus;
6. išmanyti informacinių sistemų administravimą;
7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja formuojant ir padeda įgyvendinant informacinių technologijų diegimo Savivaldybėje plėtros planus;
2. vertina Savivaldybės administracijos kompiuterių, techninės ir programinės įrangos tinkamumą naudoti;
3. atlieka sisteminę ir tinklinę Savivaldybės administracijai priklausančios kompiuterinės ir telekomunikacinės įrangos bei programų priežiūrą;
4. redaguoja Savivaldybės vidinį kontaktų sąrašą, skelbia jį vidiniame įstaigos kompiuteriniame tinkle;
5. diegia programinę įrangą bei operacines sistemas, jų atnaujinimus, šalina gedimus;
6. derina ir įrengia kompiuterinę įrangą (kompiuterius, spausdintuvus ir kt. kompiuterinę techniką) darbo vietose, techniką darbuotojams perduoda pasirašant raštu;
7. diegia spausdintuvus, skaitytuvus ir kitą kompiuterinę techniką;
8. pagal poreikį užsako ir keičia eksploatacines spausdintuvų ir kopijavimo aparatų medžiagas ir tvarko jų apskaitą;
9. šalina kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų gedimus;
10. administruoja Savivaldybės interneto svetainę, rūpinasi informacijos pildymu Savivaldybės interneto svetainėje ir socialinio tinklo Facebook paskyroje;
11. parengia konferencinę, video įrangą, naudojamą posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose ir kituose Savivaldybės administracijos darbuotojų organizuojamuose renginiuose;
12. valdo ir prižiūri elektroninę balsavimo sistemą Savivaldybės tarybos posėdžių metu;
13. administruoja dokumentų valdymo sistemą „Kontora“, konsultuoja Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojus DVS „Kontora“ klausimais;
14. valdo ir prižiūri Įėjimo kontrolės sistemą, tvarko jos duomenis;
15. kuria ir maketuoja grafines Savivaldybės mero, Savivaldybės mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo padėkas, sveikinimus ir kitus smulkius grafinius leidinius, esant poreikiui spausdina seniūnaičių, Savivaldybės tarybos narių visuomeninių padėjėjų, mero visuomeninių konsultantų pažymėjimus, Savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių vizitines korteles;
16. organizuoja elektroninio parašo įrangos diegimą ir priežiūrą Savivaldybės administracijoje;
17. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus informacinių sistemų naudojimo klausimais;
18. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
19. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
20. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Inga Videikaitė

Vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 020

El. paštas inga.videikaite@varena.lt

Kabineto Nr. 44

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – lingvistika, filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) arba kalbos studijos.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
5. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
6. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
7. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
10. Kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, konsultuoja kalbos klausimais.
11. Kontroliuoja, ar taisyklinga valstybinė kalba vartojama savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentuose, antspauduose, viešuosiuose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose, interneto svetainėse, ar gyventojai aptarnaujami valstybine kalba.
12. Kontroliuoja, ar oficialios, sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių lytys savivaldybės teritorijoje rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos, derina naujų gatvių pavadinimus.
13. Tikrina, ar pateikti derinti įmonių, įstaigų, organizacijų bei asmenų skelbiamų viešųjų užrašų ir reklamos projektai atitinka valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus.
14. Įspėja įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų nesilaikymo, kalbos normų pažeidimų, reikalauja juos ištaisyti per nurodytą terminą. įstatymų nustatytais atvejais surašo protokolus, skiria nuobaudas.
15. Pagal savo kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais, skelbia aktualią informaciją savivaldybės interneto svetainės skyrelyje „Valstybinė kalba“.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Rūta Averkienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 980

El. paštas ruta.averkiene@varena.lt

Kabineto Nr. 36

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – komunikacija, žurnalistika, informacijos paslaugos arba klasikinės studijos;
arba:
1.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – viešųjų ryšių srityje;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
2. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
4. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
8. Derina teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, tikrina jų atitikimą teisės aktais nustatytiems kalbos ir raštvedybos reikalavimams. Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus viešųjų ryšių srityje.
9. Kiekvienais metais iki kovo 1 d. parengia informacinę medžiagą apie savivaldybės vadovų veiklą.
10. Organizuoja ir koordinuoja įstaigos informacinių leidinių rengimą ir leidybą bei užsakomųjų straipsnių projektų su leidyklomis, žiniasklaida derinimą.
11. Rengia sutarčių ir viešųjų pirkimų apklausų projektus savo kompetencijos klausimais.
12. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Živilė Puidokaitienė

Viešųjų ryšių specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 021

El. paštas zivile.puidokaitiene@varena.lt

Kabineto Nr. 45

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimo principus, taisykles ir standartus, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
4. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5. gebėti tinkamai pateikti informaciją visuomenei ir žiniasklaidai;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. įgyvendina teisės aktus, valstybės ir Savivaldybės institucijų sprendimus visuomenės informavimo srityje;
2. rengia ir teikia vietos ir respublikos žiniasklaidai informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą, rengiamus ar jau priimtus sprendimus, svarstomus klausimus, renginius, kitas aktualijas;
3. tvarko, atnaujina ir skelbia informaciją Savivaldybės interneto svetainėje ir socialinio tinklo Facebook paskyroje;
4. vykdydamas savo funkcijas, dalyvauja įvairiuose Savivaldybės institucijų renginiuose ir šių institucijų vadovų susitikimuose su gyventojais;
5. analizuoja žiniasklaidoje pateikiamą informaciją apie Savivaldybės institucijų veiklą, teikia Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės institucijų vadovams atitinkamus pasiūlymus, atlieka kiekybinę ir kokybinę žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie Savivaldybės veiklą analizę;
6. organizuoja ir koordinuoja spaudos konferencijas, pristatymus, akcijas, kitus renginius;
7. rengia Savivaldybės leidinių ar užsakomų straipsnių projektus, derina juos su leidyklomis, atsakingais žiniasklaidos atstovais;
8. stichinių nelaimių ir ekstremalių situacijų atvejais, surenka Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos padalinių turimą informaciją bei operatyviai ją teikia visuomenei ir žiniasklaidai;
9. renka šalies leidiniuose ir interneto svetainėse publikuojamą informaciją apie Varėnos rajoną bei Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą, klasifikuoja šią informaciją pagal įvairius požymius ir prireikus teikia ją Savivaldybės institucijų vadovams ir darbuotojams;
10. redaguoja spaudai teikiamus skelbimus bei kitokio pobūdžio informaciją;
11. rengia sveikinimų kalbas, padėkas, progines kalbas ir tekstus;
12. rengia dokumentų projektus savo kompetencijos klausimais;
13. kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir Savivaldybės archyvui perduoda suformuotas dokumentų bylas;
14. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui;
15. kiekvienais metais iki kovo 1 d. parengia informacinę medžiagą apie Savivaldybės vadovų veiklą ir ją pateikia Skyriaus vedėjui;
16. rengia Savivaldybės mero metų veiklos ataskaitą;
17. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Vaida Kaščiokaitienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas vaida.kasciokaitiene@varena.lt

Kabineto Nr. 37

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tvarko Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų dokumentus prieš posėdžius ir po jų, parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų kopijas ir kitą posėdžių medžiagą išdalina ir išsiunčia elektroniniu paštu Savivaldybės tarybos nariams, Vyriausybės atstovų įstaigai, atitinkamiems Savivaldybės administracijos darbuotojams;
2. informuoja Savivaldybės tarybos narius apie rengiamus Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžius, juose dalyvauja ir rašo posėdžių protokolus, saugo posėdžių protokolus iki perdavimo archyvui;
3. sudaro svarstyti parengtų ir dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ įregistruotų sprendimų projektų sąrašą, posėdžių darbotvarkės projektą;
4. užtikrina, kad Savivaldybės tarybos nariams laiku būtų pateikta posėdžių medžiaga ir kiti reikalingi dokumentai;
5. registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Teisės aktų registre Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir Savivaldybės tarybos priimtus norminius teisės aktus;
6. registruoja Savivaldybės tarybos, jos komitetų dokumentus teisės aktų publikavimo sistemoje „Infolex“ ir dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“;
7. prireikus tvirtina Savivaldybės tarybos sprendimų bei Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžių protokolų, išrašų, nuorašų, kopijų tikrumą;
8. prireikus surenka pasiūlymus ir sudaro Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės mero susitikimų su rinkėjais grafiką;
9. prireikus padeda organizuoti Savivaldybės tarybos narių susitikimus su gyventojais;
10. renka reikiamą medžiagą ir Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka iš jos sudaro Savivaldybės tarybos ir komitetų darbo plano projektą ir jį pateikia Skyriaus vedėjui;
11. kiekvienais metais iki kovo 1 d. pateikia informaciją apie Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų veiklą, rengia Savivaldybės tarybos metų veiklos ataskaitą;
12. kiekvieną einamųjų metų ketvirtį parengia informaciją apie Savivaldybės tarybos narių dalyvavimą Savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiuose;
13. tvarko Savivaldybės tarybos narių darbo laiko apskaitą;
14. rengia jo kompetencijai priskirtų Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
15. skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie Savivaldybės tarybą, jos komitetus, komisijas ir kt. Savivaldybės interneto svetainėje;
16. kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir perduoda Savivaldybės archyvui suformuotas Skyriaus dokumentų bylas;
17. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
18. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Ana Čapkovskienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 001

El. paštas ana.capkovskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą, interesantų aptarnavimo tvarką, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymus, asmenų aptarnavimo vieno langelio principu esmę ir turinį.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. registruoja Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus, Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus, Švietimo skyriaus, Kultūros ir sporto skyriaus, Turto valdymo skyriaus, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus, Architektūros skyriaus, Centralizuoto vidaus audito skyriaus, Ekonomikos ir turizmo skyriaus, Ūkio skyriaus, Personalo skyriaus, Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (civilinei ir darbų saugai) gautus ir siunčiamuosius dokumentus DVS „Kontora“ atitinkamame dokumentų registre;
2. aptarnauja į Savivaldybės administracijos priimamąjį atvykusius interesantus, padeda įforminti prašymus raštu, atsakinėja į žodinius paklausimus Savivaldybės administracijos priimamojo telefonu;
3. paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia paruoštą siunčiamąją korespondenciją;
4. atlieka pagrindinio vieno langelio principu asmenų aptarnavimą savivaldybės administracijoje organizuojančio asmens funkcijas:
4.1. priima asmenų prašymus, susipažįsta su šių prašymų turiniu;
4.2. identifikuoja asmens pageidaujamą gauti administracinę paslaugą, kokios informacijos reikia sprendimams priimti ir prašomai paslaugai suteikti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti besikreipiantis asmuo;
4.3. supažindina asmenį su prašymo nagrinėjimo procedūra, pageidaujamos paslaugos suteikimo galimybėmis;
4.4. asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymą nagrinėjantį valstybės tarnautoją;
4.5. esant poreikiui organizuoja asmenų priėmimą Savivaldybės administracijos padaliniuose, prireikus iš anksto suderina priėmimo vietą ir laiką, nurodo interesantą priimsiančio darbuotojo vardą, pavardę, užimamas pareigas;
5. vykdo dokumentų apskaitą, užtikrina dokumentų išsaugojimą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir atiduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
6. kontroliuoja, kaip laikomasi prašymų nagrinėjimo ir administracinių paslaugų teikimo terminų, asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymo nagrinėjimo eigą, prireikus informuoja asmenį apie prašymo nagrinėjimo ar administracinės paslaugos suteikimo termino pratęsimą, nurodo pratęsimo priežastis;
7. kartą metuose atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo, taikant vieno langelio principą, kokybės analizę ir apie jos rezultatus iki einamųjų metų kovo 1 d. informuoja Skyriaus vedėją;
8. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
9. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Aurelija Baublienė

Raštvedė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 001

El. paštas aurelija.baubliene@varena.lt

Kabineto Nr. 1

Jurgita Kašėtaitė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 505

El. paštas jurgita.kasetaite@varena.lt

Kabineto Nr. 43

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. padeda organizuoti Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo darbą, tvarko jų einamuosius darbo reikalus, vykdo nurodymus, pavedimus ir užduotis jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2. tvarko išankstinę fizinių ir juridinių asmenų priėmimo pas Savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotoją registraciją;
3. padeda organizuoti oficialių svečių ir delegacijų priėmimus;
4. registruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus (rezoliucijas) DVS „Kontora“, skenuotas raštų kopijas nukreipia atsakingiems specialistams, o originalus perduoda tolimesniam saugojimui, informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotoją apie pavedimų vykdymo eigą;
5. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu, prižiūri jo tarnybinę elektroninio pašto dėžutę;
6. tvarko ir registruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ir teisės aktų publikavimo sistemoje „Infolex“;
7. registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Teisės aktų registre Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytus norminius teisės aktus;
8. komplektuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą, užtikrina dokumentų išsaugojimą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir perduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
9. atsako į Savivaldybės administracijos direktoriaus priimamojo telefono skambučius, priima skambinančiųjų pateikiamą informaciją ir ją perduoda Savivaldybės administracijos direktoriui;
10. informuoja Savivaldybės administracijos padalinių vadovus bei Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovus apie rengiamus posėdžius, susitikimus, pasitarimus;
11. pildo ir redaguoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje;
12. pildo Skyriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
13. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti atspausdintus, rengėjų patikrintus ir pasirašytus dokumentus;
14. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
15. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
16. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Svajūnė Saulėnaitė

Sekretorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 505

El. paštas svajune.saulenaite@varena.lt

Kabineto Nr. 43

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. įformina Savivaldybės administracijos padalinių ir administracijos specialistų parengtų dokumentų projektus pagal Dokumentų rengimo taisyklių bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
2. registruoja Savivaldybės vadovų sudarytas sutartis DVS „Kontora“ atitinkamame dokumentų registre, rengia informaciją apie šių sutarčių vykdymą ir ją teikia Skyriaus vedėjui;
3. tvarko ir registruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ir teisės aktų publikavimo sistemoje „Infolex“;
4. registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Teisės aktų registre Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytus norminius teisės aktus;
5. vykdo dokumentų apskaitą, užtikrina dokumentų išsaugojimą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir atiduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
6. tvarko išankstinę fizinių ir juridinių asmenų priėmimo pas Savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotoją registraciją;
7. registruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus (rezoliucijas) DVS „Kontora“, skenuotas raštų kopijas nukreipia atsakingiems specialistams, o originalus perduoda tolesniam saugojimui, informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotoją apie pavedimų vykdymo eigą;
8. atsako į Savivaldybės administracijos direktoriaus priimamojo telefono skambučius, priima skambinančiųjų pateikiamą informaciją ir ją perduoda Savivaldybės administracijos direktoriui;
9. pildo ir redaguoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje;
10. teikia interesantams dokumentų kopijavimo paslaugas;
11. padeda organizuoti oficialių svečių ir delegacijų priėmimus;
12. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
13. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Svajūnė Juknevičienė

Sekretorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas svajune.jukneviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Ona Zenkevičiūtė

Archyvarė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 585; Mob. 8 618 13 334

El. paštas onute.zenkeviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 26

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašą;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. išmanyti valstybinės archyvų sistemos sąrangą, žinoti dokumentų saugojimo archyvuose terminus, dokumentų perdavimo valstybiniam archyvui, nurašymo, sunaikinimo, įforminimo laikinam ar nuolatiniam saugojimui tvarką, išmanyti dokumentų šifravimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose archyvo vietose tvarką ir dokumentų apskaitos pagrindus;
6. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima iš likviduojamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, taip pat privačių juridinių asmenų ir nevyriausybinių organizacijų, kurių buveinė buvo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, dokumentus archyviniam saugojimui pagal suderintus bylų apyrašus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
2. teikia įmonių likvidatoriams konsultacijas dėl dokumentų paruošimo archyviniam saugojimui;
3. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus dėl archyve saugomų likviduotų ar likviduojamų juridinių asmenų dokumentų ar jose esančios informacijos pateikimo, išduoda pažymas dėl likviduotų ar likviduojamų juridinių asmenų dokumentų, jų nuorašus, išrašus, kopijas;
4. tvarko ir saugo archyvinius dokumentus, laikantis nustatytų reikalavimų, ruošia fondų apskaitos informacinius dokumentus;
5. atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės patikrinimus ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;
6. teisės aktų nustatyta tvarka naikina dokumentus, kurių nustatytas saugojimo terminas pasibaigia, naikintinų bylų (dokumentų) aktus teikia derinti Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS) ir tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
7. prižiūri, kad archyvo patalpose būtų dokumentų saugojimui palankios sąlygos, kad būtų laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų;
8. registruoja likviduojamų juridinių asmenų archyviniam saugojimui perduodamus dokumentus perimtų saugoti dokumentų apskaitos žurnale arba DVS „Kontora“;
9. reguliariai peržiūri Savivaldybės likviduotų įmonių archyvo teikiamų administracinių paslaugų aprašymus ir, prireikus, juos atnaujina;
10. bendradarbiauja su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu, likviduojamų įmonių ir įstaigų darbuotojais, atsakingais už archyvinių dokumentų tvarkymą, saugojimą ir perdavimą archyvui;
11. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
12. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Onutė Šilanskienė

Archyvarė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 585

El. paštas onute.silanskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 26

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. išmanyti valstybinės archyvų sistemos sąrangą, žinoti dokumentų saugojimo archyvuose terminus, dokumentų perdavimo valstybiniam archyvui, nurašymo, sunaikinimo, įforminimo laikinam ar nuolatiniam saugojimui tvarką, išmanyti dokumentų šifravimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose archyvo vietose tvarką ir dokumentų apskaitos pagrindus;
6. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja dokumentų priėmimą saugojimui archyve iš Savivaldybės administracijos padalinių;
2. nustatyta tvarka šifruoja, sistemina, saugo, aprašo archyve saugomus dokumentus;
3. teikia informaciją dokumentų saugojimo klausimais Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovams ir darbuotojams, atsakingiems už archyvų tvarkymą;
4. priima iš Savivaldybės administracijos padalinių, kurių dokumentai įrašomi į bendruosius Skyriaus rengiamus apyrašus, pagal nustatytus reikalavimus suformuotas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, parengia jų bendrus apyrašus, naikintinų bylų (dokumentų) aktus, teikia juos (kartu su pažyma apie atitinkamo laikotarpio įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą) derinti Skyriaus vedėjui bei Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (toliau – EAIS) ir tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
5. pagal Savivaldybės administracijos padalinių parengtus perdavimo ir priėmimo aktus bei pateiktus apyrašus ir sąrašus patikrina ir priima Savivaldybės administracijos padalinių archyvinius dokumentus;
6. prižiūri, kad pagal su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu suderintus naikintinų bylų (dokumentų) aktus atrinkti naikinti dokumentai (bylos) būtu nedelsiant ir tinkamai sunaikinti;
7. kiekvienais metais iki gruodžio 1 d. kartu su Skyriaus vedėju ir specialistu parengia kitų metų Savivaldybės institucijų ir Administracijos padalinių dokumentacijos planą, EAIS pagalba jį suderina su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
8. pasibaigus kalendoriniams metams, pagal Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos padalinių dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus ir kitus apskaitos dokumentus iki einamųjų metų kovo 1 d. suveda į EAIS bylų sudarymo suvestinius duomenis;
9. paruošia ir įriša Bendrojo skyriaus ir Savivaldybės institucijų į archyvą perduodamas bylas (dokumentus), kurias tvarko Bendrasis skyrius, sunumeruoja bylų lapus ir jas įformina pagal reikalavimus;
10. išduoda Savivaldybės administracijos darbuotojams archyve saugomus dokumentus, reikalingus jų vykdomoms funkcijoms atlikti, juridiniams ir fiziniams asmenims susipažinti ar laikinai naudotis teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, veda išduodamų dokumentų apskaitą;
11. rengia atsakymus į interesantų paklausimus dėl archyve saugomuose dokumentuose esančios informacijos pateikimo, fiziniams ir juridiniams asmenims išduoda archyvo pažymas, saugomų dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus;
12. rengia ir Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui teikia informaciją apie archyvo fonduose saugomų dokumentų sudėties ir kiekio pokyčius;
13. rengia atsakymus į Skyriui archyvo klausimais adresuotus raštus ir piliečių prašymus;
14. kartu su Savivaldybės administracijos padalinių darbuotojais, atsakingais už bylų sudarymą ir jų apskaitos tvarkymą, atlieka archyvinių dokumentų vertės ekspertizę ir kartu su skyriaus vedėju sprendžia dėl tolimesnio dokumentų saugojimo ar naikinimo;
15. dalyvauja Skyriaus organizuojamuose patikrinimuose dokumentų valdymo, jų apskaitos ir tvarkymo klausimais;
16. suėjus nustatytiems terminams, rengia dokumentų bylų perdavimo saugoti į Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialą aktus ir perduoda bylas;
17. prižiūri archyve saugomų dokumentų būklę, kad jie laiku būtų atkurti, kad archyvo patalpose būtų dokumentų saugojimui palankios sąlygos, kad archyvo patalpose būtų laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų;
18. užtikrina, kad kartu su dokumentais saugomi asmens duomenys, kai jie nebereikalingi dokumentų tvarkymo tikslams, būtų sunaikinami, išskyrus tuos duomenis, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti tretiesiems asmenims ar valstybiniam archyvui;
19. saugo asmens duomenų paslaptį, jei tie duomenys neskirti skelbti viešai;
20. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
21. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
22. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

 Bendrojo skyriaus veiklos nuostatai

Asta Vinickienė

Vedėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Turėti ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
5. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
7. Mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Tvarko Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
2. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją, rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Savivaldybės administracijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
3. Teikia įstaigų vadovams pasiūlymus įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos politikos parinkimo klausimais, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus;
4. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais tvarkų aprašais, pasirašo mėnesio, ketvirčio bei metų nustatytas įstaigų ir seniūnijų biudžeto vykdymo finansines atskaitomybės ataskaitas, ketvirtinius ir metinį finansinių ataskaitų rinkinius ir nustatyta tvarka bei terminais pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
6. Teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui buhalterinės apskaitos sistemos tobulinimo, pažangių buhalterinės apskaitos programų diegimo klausimais;
7. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo gerinimo, darbuotojų skatinimo, priemokų nustatymo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;
8. Kontroliuoja ir užtikrina biudžeto lėšų panaudojimo, finansinių operacijų teisėtumą, kad būtų laiku sudaroma ir pateikiama finansinė atskaitomybė, išlaidų programų sąmatų įvykdymo ataskaitos, laiku mokamas darbo užmokestis įstaigų ir seniūnijų darbuotojams, sumokami nustatyti mokesčiai, laiku atsiskaitoma su kreditoriais;
9. Pasirašo mokėjimų nurodymus vykdant lėšų pervedimus bankui;
10. Pagal kompetenciją užtikrina informacijos ir duomenų saugojimą ir konfidencialumą;
11. Pagal kompetenciją rengia norminius teisės aktus, kitus dokumentus, teikia įstaigoms ir seniūnijoms informaciją apie išlaidų programų sąmatų vykdymą, kitą metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

1 užduotis: Vykdyti išankstinę finansų kontrolę.

Vertinimo rodiklis: Efektyvi biudžetinių ir kitų lėšų kontrolė.

2 užduotis: Kontroliuoti ir užtikrinti, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, trumpalaikis bei ilgalaikis materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas, įstaigos nuosavybė ir finansavimas, skolos bei įsiskolinimai įstaigai, laiku ir tinkamai registruojamos visos ūkinės operacijos.

Vertinimo rodiklis: Lėšos ir turtas apskaitomas per įmanomai trumpesnį laiką, nepažeidžiant nustatytų terminų ar reikalavimų.

3 užduotis: Rengti ir pateikti ataskaitas bei buhalterinės apskaitos informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms.

Vertinimo rodiklis: Laiku atliktas ataskaitų ir informacijos pateikimas.

4 užduotis: Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbą, teikti siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo gerinimo, darbuotojų skatinimo, priemokų nustatymo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo.
Vertinimo rodiklis: Pasiūlymų tobulinimui teikimas.

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 018

El. paštas asta.vinickiene@varena.lt

Kabineto Nr. 1, Vytauto g. 5

Birutė Korocejienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 024

El. paštas birute.korocejiene@varena.lt

Kabineto Nr. 3, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
3.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
3.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. priskaičiuoja Skyriaus aptarnaujamų įstaigų – Varėnos r. Valkininkų gimnazijos, Varėnos „Ryto“ progimnazijos, Varėnos r. Matuizų pagrindinės mokyklos, Varėnos specialiosios mokyklos, Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro, Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio, Merkinės krašto muziejaus ir Varėnos globos namų – darbuotojų darbo užmokestį, pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas, sudaro pajamų mokesčio deklaracijas;
4.2. laikydamasis nustatytų terminų, teikia pajamų mokesčio deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybino socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui;
4.3. laikydamasis nustatytų terminų, priskaičiuoja darbo užmokestį ir sudaro darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščius, teikia darbo užmokesčio suvestinius duomenis Skyriaus buhalteriams (pagal priskirtas aptarnaujamas įstaigas);
4.4. pildo asmenines darbo užmokesčio korteles;
4.5. teikia darbo užmokesčio pažymas aptarnaujamų įstaigų darbuotojams;
4.6. darbo užmokesčiui skaičiuoti iš atsakingų darbuotojų priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus;
4.7. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.8. saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į aptarnaujamų įstaigų archyvus;
4.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Veronika Staniulienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 019

El. paštas verute.staniuliene@varena.lt

Kabineto Nr. 4, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
3.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
3.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. priskaičiuoja Skyriaus aptarnaujamų įstaigų – Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos, Varėnos r. Žilinų pagrindinės mokyklos, Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro, Varėnos r. Perlojos daugiafunkcio centro, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio ir Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos – darbuotojų darbo užmokestį, pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas, sudaro pajamų mokesčio deklaracijas;
4.2. laikydamasis nustatytų terminų, teikia pajamų mokesčio deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybino socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui;
4.3. laikydamasis nustatytų terminų, priskaičiuoja darbo užmokestį ir sudaro darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščius, teikia darbo užmokesčio suvestinius duomenis Skyriaus buhalteriams (pagal priskirtas aptarnaujamas įstaigas);
4.4. pildo asmenines darbo užmokesčio korteles;
4.5. teikia darbo užmokesčio pažymas aptarnaujamų įstaigų darbuotojams;
4.6. darbo užmokesčiui skaičiuoti iš atsakingų darbuotojų priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus;
4.7. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.8. saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į aptarnaujamų įstaigų archyvus;
4.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Renata Miškinienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 019

El. paštas renata.miskiniene@varena.lt

Kabineto Nr. 4, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų ir Varėnos globos namų buhalterinę apskaitą;
2. Laikydamasis nustatytų terminų, teikia gyventojų pajamų deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybino socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui;
3. Laikydamasis nustatytų terminų, apskaičiuoja darbo užmokestį ir sudaro darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščius;
4. Pildo darbo užmokesčio priskaičiavimo korteles;
5. Teikia darbo užmokesčio pažymas aptarnaujamų įstaigų darbuotojams;
6. Darbo užmokesčiui skaičiuoti iš atsakingų darbuotojų priima tik visiškai ir teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus;
7. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
8. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
9. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
10. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
11. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
12. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
13. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
14. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
15. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
16. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
17. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
18. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
19. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
20. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
21. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų ir Varėnos globos namų archyvą;
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Dalia Šimelionienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 024

El. paštas dalia.simelioniene@varena.lt

Kabineto Nr. 5, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos rajono Matuizų pagrindinės mokyklos, Varėnos rajono Perlojos daugiafunkcio centro ir Varėnos specialiosios mokyklos buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos rajono Matuizų pagrindinės mokyklos, Varėnos rajono Perlojos daugiafunkcio centro ir Varėnos specialiosios mokyklos archyvą;
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Jurgita Akstinienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 024

El. paštas jurgita.akstiniene@varena.lt

Kabineto Nr. 5, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
3.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
3.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. tvarko Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio, Merkinės globos namų buhalterinę apskaitą;
4.2. laikydamasis nustatytų terminų, teikia pajamų mokesčio deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybino socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui;
4.3. laikydamasis nustatytų terminų, priskaičiuoja darbo užmokestį ir sudaro darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščius;
4.4. pildo asmenines darbo užmokesčio korteles;
4.5. teikia darbo užmokesčio pažymas aptarnaujamų įstaigų darbuotojams;
4.6. darbo užmokesčiui skaičiuoti iš atsakingų darbuotojų priima tik visiškai ir teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus;
4.7. vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
4.8. tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
4.9. tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal finansavimo šaltinius, programas, ekonominę klasifikaciją, funkcinę klasifikaciją, tikslus, priemones ir uždavinius;
4.10. tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
4.11. priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus, užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
4.12. kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
4.13. laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
4.14. rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
4.15. sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
4.16. analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
4.17. derina su viešojo sektoriaus subjektais tarpusavio suderinimo operacijas, perkelia finansinės atskaitomybės duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir atlieka visas procedūras pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą;
4.18. pagal vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
4.19. vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
4.20. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.21. saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į aptarnaujamų įstaigų archyvus;
4.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Aldona Staniulionienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 024

El. paštas aldona.staniulioniene@varena.lt

Kabineto Nr. 2, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
3.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
3.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. tvarko Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos ir Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro buhalterinę apskaitą;
4.2. vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
4.3. tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
4.4. tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
4.5. tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
4.6. priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
4.7. kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
4.8. laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
4.9. rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
4.10. sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
4.11. teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
4.12. analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
4.13. derina su viešojo sektoriaus subjektais tarpusavio suderinimo operacijas, perkelia finansinės atskaitomybės duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir atlieka visas procedūras pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą;
4.14. pagal vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
4.15. vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
4.16. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.17. saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į aptarnaujamų įstaigų archyvus;
4.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Larisa Navickienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 024

El. paštas larisa.navickiene@varena.lt

Kabineto Nr. 5, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
3.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
3.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. tvarko Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos ir Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą;
4.2. vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
4.3. tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
4.4. tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
4.5. tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
4.6. priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
4.7. kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
4.8. laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
4.9. rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
4.10. sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
4.11. teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
4.12. analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
4.13. derina su viešojo sektoriaus subjektais tarpusavio suderinimo operacijas, perkelia finansinės atskaitomybės duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir atlieka visas procedūras pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą;
4.14. pagal vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
4.15. vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
4.16. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.17. saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į aptarnaujamų įstaigų archyvus;
4.18. nesant Skyriaus vedėjo, laikinai vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;
4.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Neringa Debesiūnienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 022

El. paštas neringa.debesiuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 2, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
3.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
3.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. tvarko Varėnos „Ryto“ progimnazijos, Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro ir Varėnos r. Žilinų pagrindinės mokyklos buhalterinę apskaitą;
4.2. vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
4.3. tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
4.4. tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
4.5. tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
4.6. priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
4.7. kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
4.8. laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
4.9. rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
4.10. sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
4.11. teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
4.12. analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
4.13. derina su viešojo sektoriaus subjektais tarpusavio suderinimo operacijas, perkelia finansinės atskaitomybės duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir atlieka visas procedūras pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą;
4.14. pagal vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
4.15. vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
4.16. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.17. saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į aptarnaujamų įstaigų archyvus;
4.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Jolita Andriulionienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 32 024

El. paštas jolita.andriulioniene@varena.lt

Kabineto Nr. 5, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
3.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
3.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. tvarko Varėnos r. Valkininkų gimnazijos, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos ir Merkinės krašto muziejaus buhalterinę apskaitą;
4.2. vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
4.3. tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
4.4. tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
4.5. tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
4.6. priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
4.7. kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
4.8. laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
4.9. rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
4.10. sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
4.11. teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
4.12. analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
4.13. derina su viešojo sektoriaus subjektais tarpusavio suderinimo operacijas, perkelia finansinės atskaitomybės duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir atlieka visas procedūras pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą;
4.14. pagal vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
4.15. vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
4.16. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.17. saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į aptarnaujamų įstaigų archyvus;
4.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

 Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus veiklos nuostatai

Česė Ulbinaitė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 002

El. paštas cese.ulbinaite@varena.lt

Kabineto Nr. 30

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;
6. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. veda buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
2. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą apskaitos dokumentus ir Savivaldybės administracijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl buhalterinės apskaitos politikos parinkimo;
4. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo išankstinę finansų kontrolę;
5. rengia Savivaldybės administracijos žemesnio lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir nustatyta tvarka bei terminais pateikia atsakingam Savivaldybės administracijos padaliniui;
6. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui buhalterinės apskaitos sistemos tobulinimo, Skyriaus darbo organizavimo klausimais;
7. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, rengia Skyriaus metinį veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
8. kontroliuoja buhalterinės apskaitos Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbą, teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skatinimo ar apdovanojimo, priemokų nustatymo ar tarnybinių nuobaudų Skyrimo;
9. inicijuoja pasitarimus asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;
10. kaupia ir sistemina finansinę ir kitokią Skyriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingą informaciją, laiku ją pildo ar keičia;
11. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
12. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
13. konsultuoja Skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės administracijos padalinių vadovus ir specialistus;
14. pagal Skyriaus kompetenciją rengia tvarkas, informacinius ir kitus dokumentus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
15. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą, rengia išvadas bei pasiūlymus;
16. atsako už Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriui priskirtos veiklos klausimais.

Danguolė Barysienė

vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 006

El. paštas danguole.barysiene@varena.lt

Kabineto Nr. 35

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programų paketu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS) ir bent viena buhalterinės apskaitos programa;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje registruoja pirminius apskaitos duomenis, griežtai laikydamasis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, Savivaldybės administracijos nustatytos apskaitos politikos ir kitų norminių dokumentų, užtikrina, kad finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje užregistruoti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir atitiktų pirminius apskaitos dokumentus;
2. veda Savivaldybės investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus apskaitą, registruoja investicijų pokyčius apskaitoje;
3. veda Savivaldybės vardu paimtų paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų apskaitą;
4. veda atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą, Savivaldybės tarybos narių išmokų apskaitą ir seniūnijų seniūnaičių išlaidų kompensavimo apskaitą, kontroliuoja jų apmokėjimą;
5. veda užimtumo didinimo programai vykdyti skirtų lėšų apskaitą. Pagal pirminius dokumentus priskaičiuoja asmenų, dirbančių seniūnijose pagal užimtumo didinimo programą, darbo užmokestį ir kitas išmokas, apskaičiuoja gautinas ir mokėtinas užimtumo didinimo programos lėšas, tikrina lėšų, pervestų kitoms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems ūkio subjektams užimtumo didinimo programai vykdyti, teisėtumą, priima ataskaitas iš programos vykdytojų;
6. veda Savivaldybės administracijos Matuizų seniūnijos buhalterinę apskaitą;
7. derina su viešojo sektoriaus subjektais tarpusavio suderinimo operacijas, perkelia Savivaldybės administracijos finansinės atskaitomybės duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir atlieka visas procedūras pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą;
8. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
9. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
10. pagal vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
11. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybės veiklos srities klausimais;
12. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
13. pasibaigus metams, tinkamai įformina bylas ir perduoda tolesniam saugojimui į archyvą;
14. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais nebuvimo darbe atvejais;
15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriui priskirtos veiklos klausimais.

Rima Bingelienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 013

El. paštas rima.bingeliene@varena.lt

Kabineto Nr. 33

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. pagal pirminius dokumentus ir Socialinės paramos skyriaus pateiktus duomenis apskaitoje registruoja mokėtinas socialines išmokas ir kompensacijas, mokamas jų gavėjams, ir šių išmokų sąnaudas;
2. veda lėšų, gautų valstybinėms šalpos išmokoms, išmokoms vaikams mokėti ir neįgaliųjų socialinei reabilitacijai, sąskaitų bankuose apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su šių lėšų judėjimu;
3. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (socialinių išmokų ir kompensacijų žiniaraščiai, sutartys, sąskaitos faktūros ir kt.);
4. lėšų judėjimo operacijas grupuoja pagal paskirtį: lėšų davėjus, programas, lėšų rūšis ir ekonominės klasifikacijos straipsnius;
5. lėšų davėjų nustatytais terminais paruošia sutartyse nustatytos formos ataskaitas ir pateikia lėšų davėjams;
6. tikrina lėšų, pervestų kitoms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems ūkio subjektams socialinių programų vykdymui ir mokinių nemokamam maitinimui, panaudojimo teisėtumą, priima ataskaitas iš programų vykdytojų;
7. skaičiuoja biudžeto lėšų poreikį socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;
8. skaičiuoja biudžeto lėšų poreikį socialinių išmokų ir kompensacijų administravimui ir kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;
9. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
10. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
11. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui;
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Danguolė Kairevičienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 008

El. paštas danguole.kaireviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 32

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. veda lėšų, gautų pagal sutartis pavedimams vykdyti, sąskaitų bankuose apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su lėšų judėjimu;
2. lėšų judėjimo operacijas grupuoja pagal paskirtį: lėšų davėjus, programas, lėšų rūšis ir ekonominės klasifikacijos straipsnius;
3. lėšų davėjų nustatytais terminais paruošia sutartyse nustatytos formos ataskaitas ir pateikia lėšų davėjams;
4. tikrina lėšų, pervestų kitoms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems ūkio subjektams programų vykdymui, panaudojimo teisėtumą, priima ataskaitas iš programų vykdytojų;
5. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktai, pažymos ir kt.);
6. veda įstaigos trumpalaikio turto ir atsargų apskaitą, dalyvauja inventorizacijose ir tikrina trumpalaikio turto ir atsargų nurašymo teisingumą;
7. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
8. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
9. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Loreta Utaravičienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 973

El. paštas loreta.utaraviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 31

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. veda gautų asignavimų iš Savivaldybės biudžeto ir išlaidų, vykdomų pagal patvirtintas programų sąmatas (kasinių išlaidų) apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su lėšų judėjimu;
2. biudžetinių lėšų judėjimo operacijas grupuoja pagal išlaidų paskirtį: valstybės funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir strateginiam veiklos plane numatytas priemones;
3. veda pirkimų ir mokėtinų sumų apskaitą, kontroliuoja atsiskaitymus su kreditoriais, kiekvienų metų gruodžio 1 d. suderina likučius su tiekėjais ir rangovais;
4. parengia mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas;
5. veda sąnaudų apskaitą, grupuoja sąnaudas pagal segmentus;
6. tikrina ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktai, pažymos ir kt.);
7. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
8. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
9. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Zita Daugėlienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 52 143

El. paštas zita.daugeliene@varena.lt

Kabineto Nr. 34

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. veda ilgalaikio turto apskaitą, skaičiuoja turto nusidėvėjimą ir amortizaciją, dalyvauja jo inventorizacijoje, tikrina nurašymo teisėtumą;
2. veda nebaigtos statybos ir esminių pagerinimo darbų apskaitą pagal kiekvieną objektą ir jam finansuoti skirtus lėšų šaltinius, dalyvauja jo inventorizacijoje, pagal pateiktus statybos baigimo aktus padidina ilgalaikio turto vertę;
3. sudaro ketvirtines ir metinę investicijų ataskaitas;
4. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktai, turto perdavimo–priėmimo dokumentai, pažymos ir kt.);
5. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
6. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
7. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą.
8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Danutė Deviadienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 52 143

El. paštas danute.deviadiene@varena.lt

Kabineto Nr. 34

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. veda ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, perduoto naudotis kitiems subjektams panaudos arba nuomos pagrindais, apskaitą, esant būtinybei, dalyvauja jo inventorizacijoje, tikrina nurašymo teisėtumą;
2. veda įstaigos trumpalaikio turto, perduoto naudotis kitiems subjektams panaudos arba nuomos pagrindais, apskaitą, esant būtinybei, dalyvauja inventorizacijose ir tikrina nurašymo teisingumą;
3. pagal gautas iš komunalinių paslaugų tiekėjų sąskaitas faktūras paskirsto, išrašo sąskaitas faktūras už komunalines paslaugas panaudos ir nuomos pagrindais perduotų patalpų naudotojams ir kontroliuoja jų apmokėjimą;
4. išrašo sąskaitas faktūras už patalpų nuomą ir kontroliuoja jų apmokėjimą;
5. kiekvienų metų gruodžio 1 d. suderina likučius su paslaugų gavėjais;
6. kontroliuoja panaudos ir nuomos sutarčių terminus, jiems pasibaigus informuoja Turto valdymo skyrių;
7. veda gaunamos ir perduodamos labdaros ir paramos apskaitą;
8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, vykdo kasos operacijas;
9. išduoda vairuotojams kelionės lapus, kontroliuoja jų pildymo teisingumą, kuro sunaudojimo normas, transporto priemonių ridą;
10. veda numeruotų griežtos apskaitos blankų apskaitą, išduoda seniūnijoms grynųjų pinigų priėmimo kvitus ir kontroliuoja jų naudojimą;
11. veda lėšų, gautų už teikiamas paslaugas, sąskaitų bankuose apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su lėšų judėjimu;
12. tikrina ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (turto panaudos ir nuomos sutartys, turto perdavimo–priėmimo dokumentai, pažymos ir kt.);
13. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
14. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
15. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Stasė Norkūnienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 008

El. paštas stase.norkuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 32

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. pagal pirminius dokumentus priskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas;
2. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, atliktų darbų aktai, laikino nedarbingumo pažymėjimai ir kt.);
3. apskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas;
4. sudaro gyventojų pajamų mokesčių deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir statistines ataskaitas Statistikos departamentui;
5. sudaro suvestines Savivaldybės administracijos mokesčių deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir ataskaitas Statistikos departamentui;
6. apskaičiuoja darbo užmokesčiui reikalingų lėšų poreikį ir kontroliuoja biudžeto programų sąmatų darbo užmokesčio lėšų panaudojimą;
7. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
8. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms, darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
9. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
10. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
11. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Vida Šedžiuvienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 008

El. paštas vida.sedziuviene@varena.lt

Kabineto Nr. 32

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programų paketu, ir bent viena buhalterinės apskaitos programa;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, griežtai laikydamasis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, Savivaldybės administracijos nustatytos apskaitos politikos ir kitų norminių dokumentų, užtikrina, kad duomenys finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje būtų tikslūs, teisingi ir atitiktų ūkines operacijas ar ūkinius įvykius pateisinančius apskaitos dokumentus;
2. tvarko duomenis, reikalingus valstybinės žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti, apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokestį ir kontroliuoja jo sumokėjimą, apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio delspinigius ir kontroliuoja jų sumokėjimą;
3. rengia ir teikia atsakingam Savivaldybės administracijos padaliniui dokumentus, reikalingus valstybinės žemės nuomos mokesčiui išieškoti;
4. registruoja buhalterinėje apskaitoje vietinių rinkliavų apskaitos operacijas;
5. veda valstybinės žemės nuomos mokesčio ir vietinių rinkliavų sąskaitos banke apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su lėšų judėjimu;
6. veda Savivaldybės specialiosios aplinkos apsaugos programos ir sveikatos programos lėšų apskaitą, rengia šių lėšų panaudojimo ataskaitas ir jas teikia už programų vykdymą atsakingiems valstybės tarnautojams;
7. tikrina Savivaldybės specialiosios aplinkos apsaugos programos ir Sveikatos programos lėšų, pervestų kitiems viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams programų vykdymui, panaudojimo teisėtumą, priima lėšų panaudojimo ataskaitas iš programų vykdytojų;
8. veda Savivaldybei nuosavybės teise, patikėjimo ir panaudos pagrindais valdomų žemės sklypų apskaitą, tvarko kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių ir biologinio turto apskaitą;
9. teikia apskaitos duomenis į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS);
10. veda Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos buhalterinę apskaitą, rengia Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos žemesnio lygio biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkinius, veda duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir atlieka visas procedūras pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą;
11. pagal vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
12. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
13. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
14. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifų;
15. rengia Varėnos rajono savivaldybės finansų kontrolės būklės ataskaitą;
16. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybės veiklos srities klausimais;
17. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
18. pasibaigus metams, tinkamai įformina bylas ir perduoda tolesniam saugojimui į archyvą;
19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Loreta Verseckienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 31 973

El. paštas loreta.verseckiene@varena.lt

Kabineto Nr. 31

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. apskaičiuoja Administracijos skyrių ir seniūnijų, kurios neturi finansinio savarankiškumo, biudžeto lėšų poreikį administracinėms (valdymo) išlaidoms;
2. vadovaujantis patvirtintu Savivaldybės strateginiu veiklos planu, sudaro biudžeto lėšų poreikio programų projektus pagal strateginio veiklos plano priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją;
3. patvirtinus Savivaldybės biudžetą, sudaro Administracijos skyrių ir seniūnijų, kurios neturi finansinio savarankiškumo, programų sąmatas, paskirsto lėšas ketvirčiais ir kontroliuoja jų vykdymą;
4. pasibaigus mėnesiui, nustatytais terminais sudaro biudžeto išlaidų įvykdymo mėnesio ataskaitą;
5. pasibaigus ketvirčiui, nustatytais terminais sudaro biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitas pagal patvirtintas formas;
6. rengia paraiškas finansavimui iš Savivaldybės biudžeto gauti;
7. veda gautinų ir gautų finansavimo sumų turtui, atsargoms ir kitoms išlaidoms apmokėti apskaitą;
8. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai;
9. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
10. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
11. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.
 Buhalterinės apskaitos skyriaus veiklos nuostatai

Ona Guntulionienė

Vedėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika, teisė, finansai arba apskaita;
1.3. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
2. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
7. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Nedelsdamas praneša savivaldybės administracijos direktoriui apie daromą poveikį, kai yra planuojamas ir (arba) atliekamas vidaus auditas ir (arba) pateikiami vidaus audito rezultatai.
9. Planuoja struktūrinio padalinio veiklą, sudaro ilgalaikius bei metinius veiklos planus ir teikia juos tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui.
10. Atsižvelgdamas į savivaldybės administracijos veiklos specifiką, rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti struktūrinio padalinio vidaus audito metodiką, parengtą vadovaujantis finansų ministro patvirtinta Pavyzdine vidaus audito metodika.
11. Užtikrina, kad būtų atliekamas vidaus auditas, pateikiami vidaus audito rezultatai ir atliekamas pažangos stebėjimas.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

2022 METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1 užduotis: Įvertinus Savivaldybės institucijų rizikingumą laiku parengti Skyriaus metinį veiklos planą, Skyriaus ilgalaikį veiklos planą, pateikti tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui

Vertinimo rodiklis: Laiku parengtas ir pateiktas Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus metinis veiklos planas, Skyriaus ilgalaikis veiklos planas

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Iki 2022-03-01 parengti metinę Skyriaus veiklos ataskaitą už 2021 metus,  pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei

Vertinimo rodiklis: Laiku parengta Skyriaus metinė veiklos ataskaita už 2021 m. ir  iki 2022-03-01 pateikta Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-03-01

3 užduotis: Atlikti 7 vidaus auditus numatytus Skyriaus 2022 metų veiklos plane. Esant būtinybei atlikti neplanuotą vidaus auditą

Vertinimo rodiklis: Atlikti planuoti 7 vidaus auditai. Esant būtinybei atliktas neplanuotas vidaus auditas. Įvertinus rizikos valdymą ir vidaus kontrolę parengti vidaus auditų ataskaitų projektai bei ataskaitos

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Stebėti veiklą po vidaus auditų kontroliuojant 2021-2022 metų vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą, neįgyvendintas rekomendacijas, kurių terminas pasibaigęs, išsiaiškinti rekomendacijų neįgyvendinimo priežastis. Parengti pažangos stebėjimo ataskaitas arba pažymas.

Vertinimo rodiklis: Stebėta veikla po vidaus auditų kontroliuojant 2021-2022 metais vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą, neįgyvendintas rekomendacijas, kurių terminas pasibaigęs,  išsiaiškintos rekomendacijų neįgyvendinimo priežastys. Parengtos pažangos stebėjimo ataskaitos arba pažymos

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 997

El. paštas ona.guntulioniene@varena.lt

Kabineto Nr. J. Basanavičiaus g. 40, 25 kab.

Vijoleta Lužytė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 997

El. paštas vijoleta.luzyte@varena.lt

Kabineto Nr. J. Basanavičiaus g. 40, 25 kab.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika, teisė arba finansai;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Apdoroja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą arba prireikus koordinuoja rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Planuoja vidaus audito veiklas arba prireikus koordinuoja vidaus audito veiklų planavimą.
4. Prižiūri su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymą arba prireikus koordinuoja su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymo priežiūrą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su vidaus auditu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl vidaus audito arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl vidaus audito vykdymo rengimą.
7. Rengia vidaus audito ataskaitas ir kitus su vidaus audito veikla susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja vidaus audito ataskaitų ir kitų su vidaus audito veikla susijusių dokumentų rengimą.
18. Tikrina finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą arba prireikus koordinuoja finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumo tikrinimą.
9. Vertina apskaitos informacijos tinkamumą ir objektyvumą arba prireikus koordinuoja apskaitos informacijos tinkamumo ir objektyvumo vertinimą.
10. Vertina norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi viešojo juridinio asmens veikloje arba prireikus koordinuoja norminių teisės aktų nuostatų laikymosi viešojo juridinio asmens veikloje vertinimą.
11. Vertina turto naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą.
12. Užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą.
13. Atlieka kontrolinius matavimus, stebėtojo teisėmis dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose, atlieka kitus būtinus veiksmus savo funkcijoms vykdyti.
14. Nedelsiant informuoja skyriaus vedėją apie vidaus audito metu nustatytus norminių teisės aktų pažeidimus.
15. Pildo skyriaus valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos nuostatai

Ilona Norkūnienė

Vedėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro
kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas, ekonomika arba turizmas ir poilsis;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro
kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – projektų valdymo patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų arba rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis,
organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informacija.
6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
7. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Inicijuoja ir koordinuoja turizmo srities projektus.
9. Kuruoja Varėnos švietimo centro Turizmo ir verslo informacijos skyriaus veiklą.
10. Rengia ir įgyvendina verslumo bei verslo plėtros skatinimo priemones.
11. Palaiko bendradarbiavimo ryšius su asocijuotomis verslo struktūromis, organizuoja jų susitikimus su Savivaldybes atstovais, specialistais, kitų valstybės institucijų atstovais.
12. Rengia ir teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčių dydžių nustatymo bei prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose organizavimo.
13. Koordinuoja Savivaldybės reprezentacijai skirtų prekių ir paslaugu įsigijimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 1. Organizuoti ir kontroliuoti turizmo srities projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių, įgyvendinimą.
 2. Parengti naujo laikotarpio turizmo planavimo dokumentus.
 3. Organizuoti ir kontroliuoti turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimą.
 4. Organizuoti ir kontroliuoti Varėnos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo ir skatinimo priemonių įgyvendinimą.
 5. Rengti analizes ir teikti siūlymus Savivaldybės tarybai dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčių dydžių nustatymo ir prekybos bei paslaugų teikimo viešosiose vietose organizavimo savivaldybės teritorijoje.

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 706; 8 620 52 442

El. paštas ilona.norkuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 46

Rasa Varanauskaitė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 32 016

El. paštas rasa.varanauskaite@varena.lt

Kabineto Nr. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
4. gebėti:
4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;
4.2. analizuoti ir teikti pasiūlymus;
4.3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5. mokėti:
5.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti vidaus teisės aktus, informaciją ir išvadas;
5.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ programų paketu;
5.3. anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja ir atsako už Skyriaus darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
2. analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl klausimų, susijusių su Skyriaus veikla, svarstymo Savivaldybės taryboje;
3. rengia Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia siūlymus dėl darbuotojų skatinimo, priedų ir priemokų, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
4. įgyvendina Savivaldybės politiką turizmo ir verslo plėtros srityje;
5. kuruoja ir koordinuoja Savivaldybės bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais ir tarptautinėmis organizacijomis;
6. palaiko bendradarbiavimo ryšius su asocijuotomis verslo struktūromis;
7. kuruoja Varėnos švietimo centro Turizmo ir verslo informacijos skyriaus veiklą;
8. analizuoja Varėnos rajono ekonominius ir socialinius rodiklius, verslo plėtros sąlygas, rengia ir įgyvendina verslumo bei verslo plėtros skatinimo priemones;
9. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą verslo plėtros klausimais, skatina ūkio subjektus naudotis veikiančiais paramos verslui fondais ir programomis bei mokesčių lengvatomis;
10. koordinuoja Varėnos krašto prekės ženklo viešinimo kampanijas;
11. inicijuoja, rengia ir vykdo projektus pagal Skyriaus veiklos sritis;
12. rengia ir teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčių dydžių nustatymo, rengia sprendimų projektus šiuo klausimu;
13. rengia ir teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl sezoninės prekybos, prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose organizavimo savivaldybės teritorijoje, rengia dokumentų projektus šiais klausimais;
14. bendradarbiauja su Varėnos miesto vietos veiklos grupe įgyvendinant Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategiją ir teikia pasiūlymus dėl šios strategijos įgyvendinimo veiksmų plano;
15. organizuoja statistikos duomenų pagal Skyriaus kompetenciją teikimą;
16. yra atsakingas už išankstinę finansų kontrolę priimant sprendimus dėl išlaidų įvairioms programoms įgyvendinti pagal darbuotojų pareigybių aprašymuose patvirtintas funkcijas ir uždavinius;
17. dalyvauja darbo grupių, komisijų posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi Savivaldybės ekonomikos, turizmo ir verslo plėtros klausimai;
18. atlieka supaprastintus viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
19. analizuoja ir teikia informaciją apie verslo ir turizmo plėtros sąlygas Varėnos rajone Savivaldybės administracijos direktoriui;
20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
21. rengia Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
22. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginį plėtros planą ir ataskaitas apie jų vykdymą;
23. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus;
24. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
25. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Loreta Vardonytė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 016

El. paštas loreta.vardonyte@varena.lt

Kabineto Nr. 40

 Ekonomikos ir turizmo skyriaus veiklos nuostatai

Svetlana Griškevičienė

Vedėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė, vadyba arba ekonomika;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – Europos Sąjungos struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbų mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalbos – rusų, anglų ir lenkų;
2.2. kalbų mokėjimo lygis – B1.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
7. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Koordinuoja savivaldybės strateginio plėtros plano ir strateginio veiklos plano rengimą, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę.
9. Koordinuoja biudžeto sudarymą, vykdymą ir apskaitą, teikia pasiūlymus dėl racionalaus biudžeto lėšų naudojimo.
10. Koordinuoja savivaldybės projektų ir programų rengimą, vykdo jų stebėseną.
11. Koordinuoja bendradarbiavimą su nacionalinėmis ir regioninėmis plėtros institucijomis, dalyvauja ruošiant regioninės plėtros programas bei bendrus projektus su kitomis savivaldybėmis.
12. Koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio parteriais inicijuojant tarptautinius projektus.
13. Teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą savivaldybės struktūrinių padalinių tarnautojams bei savivaldybės įstaigoms strateginio planavimo ir projektų rengimo klausimais.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

1 užduotis. Organizuoti ir kontroliuoti Varėnos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano projekto ir Varėnos rajono savivaldybės 2021 metų veiklos ataskaitos projekto parengimą.

Vertinimo rodiklis. Parengtas iki 2022-12-31 Varėnos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano projektas ir pateiktas tvirtinti Varėnos rajono savivaldybės tarybai iki 2023 m. vasario 26 d. Parengtas Varėnos rajono savivaldybės 2021 metų veiklos ataskaitos projektas ir pateikti duomenys Bendrajam skyriui integruoti juos į Varėnos rajono savivaldybės 2021 m. veiklos ataskaitos projektą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis. Organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės 2022 m. biudžeto projekto, savivaldybės biudžeto vykdymo 2021 m. ataskaitos parengimą, teikti pasiūlymus dėl savivaldybės biudžeto pajamų bei išlaidų tikslinimo. Organizuoti paskolų (dotacijų) ėmimą projektams bendrai finansuoti ir teikti informaciją.

Vertinimo rodiklis. Parengtas savivaldybės 2022 m. biudžeto projektas ir pateiktas tvirtinti Varėnos rajono savivaldybės tarybai iki 2022 m. vasario 26 d., parengta savivaldybės biudžeto vykdymo 2021 m. ataskaita ir pateikta tvirtinti Varėnos rajono savivaldybės tarybai iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Organizuotas ir/ar teikta informacija Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui parengti dėl paskolų (dotacijų) ėmimo projektams bendrai finansuoti iki 2022 m. kovo 30 d.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-09-30

3 užduotis. Organizuoti ir kontroliuoti projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų ir kitų finansinės paramos programų įgyvendinimo procesą.

Vertinimo rodiklis. Organizuotas ir kontroliuotas projektų rengimo ir įgyvendinimo procesas I-IV ketv.: užtikrintas tinkamas 12 projektų įgyvendinimo procesas; parengta 20 projektų ataskaitų (po projekto užbaigimo) ir pateiktos įgyvendinančioms institucijoms; užbaigti įgyvendinti 6 investicijų projektai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis. Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio partneriais rengiant ir įgyvendinant projektus pagal tarptautinio bendradarbiavimo programas.

Vertinimo rodiklis. Bendradarbiauta bent su 1 parneriu iš Lietuvos ir 2 partneriais iš užsienio įgyvendinant projektus pagal tarptautinio bendradarbiavimo programas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis. Dalyvauti Regiono plėtros tarybos darbo grupės veikloje, teikti išvadas dėl parengtų sprendimų projektų, dalyvauti Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos koordinavimo darbo grupės veikloje.

Vertinimo rodiklis. Dalyvauta Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupės veikloje – ne mažiau kaip 5 posėdžiuose, pateiktos išvados ne mažiau kaip dėl 20 sprendimų projektų ir 5 teisės aktų. Dalyvauta Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos koordinavimo darbo grupės veikloje  – ne mažiau kaip 1 posėdyje.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 983

El. paštas svetlana.griskeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 20-1

Tatjana Švedienė

vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 081

El. paštas tatjana.svediene@varena.lt

Kabineto Nr. 18

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika arba viešasis administravimas;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
7. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
9. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
10. Koordinuoja savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimą, rengia savivaldybės strateginių veiklos ir savivaldybės administracijos metinių veiklos planų projektus.
11. Rengia informaciją dėl finansavimo skyrimo iš valstybės biudžeto investicijų projektams įgyvendinti.
12 Vykdo projektų stebėseną ir kontrolę, vizuoja su projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus.
13. Pavaduoja skyriaus vedėją jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Jolita Bučinskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 009

El. paštas jolita.bucinskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 28

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika, vadyba arba verslas;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
5. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
7. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
8. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
10. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
11. Vykdo mokėjimo procedūras arba prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
12. Priima ir tikrina savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius.
13. Rengia savivaldybės iždo trečio lygio tarpinius bei savivaldybės antro lygio konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius.
14. Pildo savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje.
15. Derina Švietimo skyriaus parengtą savivaldybės ugdymo įstaigų suvestinę ataskaitą apie mokymo lėšų poreikį, analizuoja mokymo lėšų naudojimą švietimo įstaigose ir teikia pasiūlymus dėl racionalaus jų naudojimo.
16. Rengia mokymo lėšų paskirstymo projektą ir mokymo lėšų panaudojimo ataskaitą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Ona Pekorienė

vyresn. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 009

El. paštas ona.pekoriene@varena.lt

Kabineto Nr. 28

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.
2. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
5. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas.
6. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.
8. Vykdo mokėjimo procedūras.
9. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis.
10. Veda savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų apskaitą, sudaro jų vykdymo ataskaitų rinkinius, atlieka savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo analizę bei rengia savivaldybės biudžeto vykdymo mėnesines ataskaitas.
11. Analizuoja savivaldybės piniginių srautų judėjimą biudžeto sąskaitoje ir kitose skyriaus administruojamose sąskaitose, priima ir tikrina savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinius.
12. Rengia savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų panaudojimo ataskaitas ir teikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.
13. Kiekvieną mėnesį rengia Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitas ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
14. Tvirtina savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje.
15. Pasirašo ataskaitas ir jų rinkinius, apskaitos ir kitus dokumentus ir atsako už jų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Rasa Nenartavičienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 981

El. paštas rasa.nenartaviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 21

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – Europos Sąjungos struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Užsienio kalbų mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalbos – anglų ir rusų;
2.2. kalbų mokėjimo lygis – A2.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
8. Dalyvauja rengiant rangos darbų ir inžinerinių paslaugų viešųjų pirkimų konkurso sąlygas.
9. Rengia metodinę medžiagą ir teikia konsultacijas savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl projektų ir/ar paraiškų rengimo.
10. Dalyvauja rengiant savivaldybės pastatų, statinių, infrastruktūros objektų projektavimo sąlygas.
11. Rengia ir teikia išvadas dėl parengtų dokumentų finansinei paramai gauti.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Dalia Balevičiūtė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 981

El. paštas dalia.baleviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 21

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – Europos Sąjungos struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
8. Teikia informaciją apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų projektuose.
9. Analizuoja informaciją bei teikia išvadas ir pasiūlymus dėl investicinių projektų įgyvendinimo taikant viešosios ir privačios partnerystės principus.
10. Inicijuoja, koordinuoja ir/ar rengia projektus, paraiškas finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos bei kitų finansavimo šaltinių.
11. Palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais inicijuojant tarptautinius projektus.
12. Rengia ir teikia išvadas dėl parengtų dokumentų finansinei paramai gauti.
13. Pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Vytautė Karpienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 985

El. paštas vytaute.karpiene@varena.lt

Kabineto Nr. 20

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika, finansai arba politikos mokslai;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
6. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
7. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
9. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
10. Organizuoja paskolų ėmimą iš bankų ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos investicijų projektams finansuoti bei laikinam biudžeto pajamų trūkumui padengti.
11. Rengia savivaldybės biudžeto projektą, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir teikia svarstyti savivaldybės tarybai.
12. Nagrinėja prašymus dėl biudžeto lėšų skyrimo ir perskirstymo, atleidimo nuo mokesčių bei mokesčių lengvatų ir teikia svarstyti savivaldybės tarybai.
13. Kas ketvirtį analizuoja biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymą bei skelbia šią informaciją savivaldybės interneto svetainėje.
14. Vykdo savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio ir savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio stebėtojo funkciją Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje.
15. Pagal kompetenciją pasirašo ataskaitas ir jų rinkinius, apskaitos ir kitus dokumentus ir atsako už jų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Laura Vaisietaitė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 985

El. paštas laura.vaisietaite@varena.lt

Kabineto Nr. 20

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika, finansai arba politikos mokslai;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
6. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
7. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
9. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
10. Organizuoja paskolų ėmimą iš bankų ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos investicijų projektams finansuoti bei laikinam biudžeto pajamų trūkumui padengti.
11. Rengia savivaldybės biudžeto projektą, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir teikia svarstyti savivaldybės tarybai.
12. Nagrinėja prašymus dėl biudžeto lėšų skyrimo ir perskirstymo, atleidimo nuo mokesčių bei mokesčių lengvatų ir teikia svarstyti savivaldybės tarybai.
13. Kas ketvirtį analizuoja biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymą bei skelbia šią informaciją savivaldybės interneto svetainėje.
14. Vykdo savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio ir savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio stebėtojo funkciją Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje.
15. Pagal kompetenciją pasirašo ataskaitas ir jų rinkinius, apskaitos ir kitus dokumentus ir atsako už jų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Eglė Čapkovskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 981

El. paštas egle.capkovskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 21

 Finansų ir investicijų skyriaus veiklos nuostatai

Laima Denutienė

Vedėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros, švietimo arba sporto srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, kultūros, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos ir sporto veiklą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja Skyriaus darbą Skyriaus nuostatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti;
2. rengia Skyriaus veiklos nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
3. derina Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;
5. organizuoja Skyriaus metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos apie jo vykdymą rengimą;
6. organizuoja informacijos Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais parengimą;
7. organizuoja išlaidų, reikalingų Skyriaus veiklai vykdyti, sąmatų projektų rengimą;
8. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą kultūros, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir sporto programoms įgyvendinti;
9. organizuoja Savivaldybei pavaldžių kultūros ir sporto įstaigų vadovų informavimą apie Savivaldybėje priimtus teisės aktus, reglamentuojančius šių įstaigų veiklą;
10. koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų programų rengimą ir įgyvendinimą;
11. inicijuoja Savivaldybės interneto svetainės puslapių „Kultūra“, „Sportas“, „Paveldas“ turinio rengimą ir atnaujinimą;
12. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
13. koordinuoja Religinių bendruomenių rėmimo programą;
14. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
15. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės kultūros, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, jaunimo, sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo, kultūros, sporto įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
16. inicijuoja Savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų akreditacinių komisijų darbe;
17. organizuoja Savivaldybės kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų vadovų, Skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų vertinimą;
18. derina Savivaldybės kultūros ir sporto įstaigų metinius kultūrinės, sporto veiklos planus, inicijuoja jų įgyvendinimą;
19. analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros, sporto, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos veiklos klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją Savivaldybės tarybai, Kultūros ministerijai, kitoms institucijoms apie kultūros, sporto, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos politikos įgyvendinimo būklę savivaldybėje;
20. bendradarbiauja su Varėnos rajone veikiančiomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę, sportinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo, renginių organizavimo, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos;
21. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus atstovauja Savivaldybę regione, šalyje, užsienyje kultūros ir sporto veiklos srityse;
22. derina kuruojamų įstaigų vadovų ir Skyriaus darbuotojų prašymus atostogų, komandiruočių ir kitais klausimais;
23. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

1. Užduotis:

Planuoti skyriaus veiklą. Vadovauti struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroti struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją. Organizuoti Savivaldybei pavaldžių kultūros ir sporto įstaigų vadovų informavimą apie Savivaldybėje priimtus teisės aktus, reglamentuojančius šių įstaigų veiklą.

2. Užduotis:

Koordinuoti finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto konkursų organizavimą. Inicijuoti reikalingų dokumentų finansavimui gauti ir veikloms įgyvendinti parengimą, ataskaitų pateikimą.

3. Užduotis:

Teikti pasiūlymus ir informaciją skyriaus specialistams, kultūros ir sporto įstaigoms dėl kultūros, sporto projektų rengimo papildomam projektiniam finansavimui gauti.

4. Užduotis:

Stebėti kultūros ir sporto įstaigų organizuojamus renginius. Teikti grįžtamąjį ryšį bei siūlymus dėl renginių organizavimo kokybės gerinimo.

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 972

El. paštas laima.denutiene@varena.lt

Kabineto Nr. 15

Regina Svirskienė

Specialistė

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. išmanyti kultūros, kultūrinio turizmo veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
5. išmanyti raštvedybos taisykles;
6. sugebėti planuoti ir organizuoti darbą, turėti organizacinių gebėjimų;
7. išmanyti bendruosius kultūros, kultūrinio turizmo procesus, mokėti dirbti komandoje telkiant Savivaldybės padalinius, Savivaldybės įstaigas, visuomenines organizacijas bendriems projektams.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. bendradarbiauja su Varėnos rajone veikiančiomis įstaigomis, organizacijomis, vykdančiomis kultūrinio turizmo veiklą, teikia pasiūlymus dėl projektų susijusių su kultūrinio turizmo veikla įgyvendinimo;
2. pagal kompetencijai priskirtas sritis teikia siūlymus Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės administracijai su kultūrinio turizmo sritimi susijusių kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, Varėnos krašto žymių žmonių gyvenimo ir kūrybos apsaugos, sklaidos kultūrinio turizmo politikos formavimo srityse;
3. bendradarbiauja ir teikia siūlymus kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams rengiant teisės aktų, reglamentuojančių Kultūros kelių, kultūrinio turizmo veiklas, Varėnos krašto žymių žmonių atminties puoselėjimo ir įamžinimo projektus;
4. kompetencijos ribose teikia siūlymus Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės administracijai dėl Kultūros kelių, kultūrinio paveldo, susijusio su Varėnos krašto žymių žmonių gyvenimu ir kūryba pristatymo visuomenei;
5. inicijuoja projektus, skirtus Savivaldybės teritorijoje gimusių ar gyvenusių žymių žmonių biografijoms ir jų kūrybiniam palikimui;
6. nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus dėl Savivaldybėje įgyvendinamų Kultūros kelių vystymo;
7. Savivaldybės merui, administracijos direktoriui pavedus atstovauja Savivaldybę regione, šalyje, užsienyje kultūros Kelių vystymo, kultūrinio turizmo veiklos srityse;
8. Savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu dirba komisijose ir / ar darbo grupėse, susijusiose su Savivaldybės kultūrinio palikimo ir Kultūros kelių veiklų politikos formavimu ir įgyvendinimu;
9. analizuoja ir vertina kitų savivaldybių patirtį Kultūros kelių, kultūrinio turizmo srityse, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl gerosios patirties panaudojimo;
10. vykdo kitus Savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus Savivaldybės uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 998

El. paštas regina.svirskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 16

Saulius Korocejus

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 014

El. paštas saulius.korocejus@varena.lt

Kabineto Nr. 18

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos studijų krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus ir kultūros vertybių apsaugą ir tvarkymą, pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą, Savivaldybės administracijos nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis, Kultūros ir sporto skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir kitomis specializuotomis programomis;
4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti bendrauti, identifikuoti, įvertinti ir apibrėžti problemas, pateikti jų sprendimo būdus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu:
5. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vykdo ir kontroliuoja kultūros paveldo objektų tvarkybą ir priežiūrą;
2. nagrinėja kultūros paveldo valdytojų skundus ir prašymus;
3. tikrina, kaip vykdomas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kontroliuoja, ar nepažeidžiami šie teisės aktai;
4. rengia savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą;
5. inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registru;
6. bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;
7. teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir kitais šiai pareigybei priskirtų sričių klausimais;
8. ne rečiau kaip kartą per penkerius metus, apžiūri kiekvieną kultūros paveldo objektą ir fiksuoja jo būklę, kaupia su tuo susijusią informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas);
9. ne rečiau kaip kartą per metus atlieka saugomų objektų būklės vertinimą, stebėsenos apibendrinimą ir prognozavimą savivaldybės teritorijos mastu ir informaciją teikia Skyriaus vedėjui;
10. skelbia nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos duomenis savivaldybės internetiniame puslapyje;
11. organizuoja Savivaldybei priklausančių, taip pat Savivaldybės teritorijoje esančių, bet konkrečių savininkų neturinčių, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimą, konservavimą, restauravimą ir apsaugos priemonių įrengimą; dalyvaują viešųjų pirkimų procedūrose organizuojant kultūros paveldo objektų remontą, restauraciją, tyrimą ir kitus darbus;
12 tarpininkauja tarp valdytojų ir Departamento: priima valdytojų prašymus, perduoda juos kultūros Departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;
13. informuoja Departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
14. teikia valdytojams Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus reikalavimus;
15. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
16. priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus;
17. teikia Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai metines nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės programų vykdymo ataskaitas, taip pat šias institucijas informuoja apie užfiksuotus šio įstatymo pažeidimus;
18. teikia Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
19. rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybės aprašymo kompetencijai priskirtais klausimais;
20. rengia informaciją skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių vykdymo, rengia ataskaitas apie veiklos planų įvykdymą;
21. atstovauja skyriaus pareigybės aprašyme priskirtoms funkcijoms vykdyti strateginio plano rengimą, koregavimą ir vykdymą, bei dalyvauja projektų, finansuojamų ne iš Savivaldybės biudžeto lėšų rengime ir vykdyme, teikia Finansų ir investicijų skyriui informaciją apie Varėnos rajono savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų vykdymą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
22. vykdo Religinių bendruomenių programos administravimą;
23. tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją priduoda tolesniam saugojimui į savivaldybės archyvą;
24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, užduotis ir nurodymus, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

Giedrė Jablonskienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 014

El. paštas giedre.jablonskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 17

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, žinoti kultūrą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kultūros ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
3. būti susipažinusiam su valstybine ir rajono kultūros politika.
4. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;
5. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programinio paketo „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Power Point“ programomis;
6. mokėti anglų kalbą B2 lygiu. Mokėjimo lygis nustatomas vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas);
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tiria ir vertina kultūros būklę analizuodamas, kaip tenkinami visuomenės kultūros poreikiai Savivaldybės kultūros įstaigose;
2. dalyvauja tikslinių kultūros programų projektų rengimo procese;
3. rengia Savivaldybės kultūros strateginio plano ir metinės veiklos programos projektus, Skyriaus veiklos planus ir prisideda prie jų įgyvendinimo;
4. organizuoja Savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, tvarko jos dokumentus, rūpinasi šių specialistų bei meno mėgėjų kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimu;
5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
6. kuruoja Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos teritorinių struktūrinių padalinių, Varėnos kultūros centro ir jo teritorinių struktūrinių padalinių, Merkinės krašto muziejaus ir jo teritorinių struktūrinių padalinių veiklą, konsultuoja šių įstaigų vadovus ir specialistus, kultūros proceso planavimo ir organizavimo, renginių organizavimo, projektų rengimo klausimais;
7. dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
8. organizuoja kultūros ir leidybos programų (projektų) konkursus, tvarko konkursų dokumentus;
9. dalyvauja kvalifikacijos kėlimo programose;
10. Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Kultūros ir sporto skyrių kitose įstaigose, organizacijose savo kompetencijos klausimais;
11. koordinuoja ir kontroliuoja kultūros įstaigų meninę veiklą, viešuosius renginius;
12. kaupia, sistemina Savivaldybės kultūros įstaigų metinius, ketvirtinius, mėnesio planus ir kontroliuoja jų vykdymą;
13. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa savivaldybės teritorijoje;
14. koordinuoja kultūros įstaigų dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse programose;
15. dalyvauja rengiant Varėnos rajono dainų šventes, festivalius, konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius;
16. rūpinasi Savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
17. rūpinasi profesionalaus meno sklaida savivaldybės teritorijoje;
18. tvarko Kultūros ir sporto skyriaus archyvo dokumentaciją, susijusią su kultūra;
19. nustatyta tvarka savo kompetencijos ribose rengia raštų projektus;
20. tvarko Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainės puslapį „Kultūra“;
21. teikia visokeriopą informaciją savo kompetencijos klausimais Kultūros ir sporto skyriaus vedėjui;
22. vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Artūras Juškevič

Vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 014

El. paštas arturas.juskevic@varena.lt

Kabineto Nr. 18

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį sporto krypčių grupės išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sporto srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, žinoti sportą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4. būti susipažinęs su valstybine ir Varėnos rajono sporto politika;
5. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programų paketu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus sporto veiklos klausimais;
2. rengia informaciją Savivaldybės strateginio plėtros plano, Savivaldybės strateginio veiklos plano, metinio administracijos veiklos plano projektams ir prisideda prie jų įgyvendinimo;
3. rengia Savivaldybės strateginio veiklos plano ir strateginio plėtros plano, metinės veiklos programos, sporto statistinių duomenų ataskaitas;
4. rengia Savivaldybės fizinio aktyvumo ir sporto plėtros, visuomenės sveikatinimo programas, koordinuoja ir prižiūri jų vykdymą Savivaldybės teritorijoje;
5. organizuoja fizinio aktyvumo ir sporto programų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, konkursus, tvarko konkursų dokumentus;
6. kaupia, sistemina Savivaldybės sporto įstaigų metinius, ketvirtinius, mėnesio planus ir prisideda prie jų įgyvendinimo;
7. koordinuoja sporto renginius ir varžybas;
8. bendradarbiauja su Varėnos sporto centru fizinio aktyvumo ir sporto planavimo ir organizavimo, renginių organizavimo, projektų rengimo klausimais;
9. bendradarbiauja su sporto instruktoriais seniūnijose, sporto klubais, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sportinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos, projektų rėmimo, rengia susitikimus su Savivaldybės atstovais;
10. rūpinasi Savivaldybės sporto sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
11. dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
12. teikia metodinę pagalbą sporto organizatoriams organizuojant sportinę veiklą Savivaldybės teritorijoje;
13. renka, sistemina informaciją apie Savivaldybės teritorijoje vykstančius sporto renginius ir varžybas;
14. tvarko Savivaldybės interneto svetainės skiltį „Sportas“;
15. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.
 Kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatai

Ilona Radzevičienė

Vedėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

1.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – personalo administravimo patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

 1. Atitikimas kitiems reikalavimams:

2.1. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta institucijos vadovo patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 10. Padeda savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.
 11. Pasirašo pažymas apie savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vykdytas darbo funkcijas, jų pradžią ir pabaigą.
 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

1 užduotis: Atsižvelgiant į naują Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo redakciją, parengti Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių pakeitimo projektą.

Vertinimo rodiklis: Parengtas ir patvirtintas Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių pakeitimo projektas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-07-01

2 užduotis: Kas ketvirtį atlikti Savivaldybės administracijos personalo struktūros analizę ir pateikti administracijos direktoriui siūlymus dėl laisvų pareigybių atitikimo viešojo administravimo įstatymo normoms.

Vertinimo rodiklis: pateikti 4 siūlymai ir jiems pritarta.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Teikti konsultacijas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams dėl vertinimo procedūrų, užduočių nustatymo, terminų.

Vertinimo rodiklis: Suteiktos ne mažiau kaip 10 konsultacijų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-03-01

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 010

El. paštas ilona.radzeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 47

Daiva Lapurkienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 085

El. paštas daiva.lapurkiene@varena.lt

Kabineto Nr. 48

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinę darbo patirtį;
3. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Organizuoja užimtumo didinimo programose dalyvaujančių asmenų įdarbinimą / atleidimą Savivaldybės administracijos padaliniuose;
2. Pagal kompetenciją renka, sistemina, analizuoja ir vertina informaciją personalo administravimo klausimais bei teikia ją Skyriaus vedėjui;
3. Rengia kasmetinę atostogų planavimo eilę pagal Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pateiktus prašymus, patikrina pateiktų planuojamų atostogų dienų teisingumą;
4. Rengia kasmetinę atostogų planavimo eilę pagal Savivaldybės administracijos padalinių pateiktus atostogų planavimo grafikus, tikrina pateiktus duomenis su atostogų likučiais, patikrina pateiktų planuojamų atostogų dienų teisingumą;
5. Organizuoja konkursus (atrankas) į valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pareigas, atlieka konkursų (atrankų) posėdžių sekretoriaus funkcijas;
6. Pildo su darbuotojais sudaromas darbo sutartis, įrašo darbo sutarčių sąlygų pakeitimus bei įformina darbo santykių su darbuotojais pasibaigimą, registruoja darbo sutartis Darbo sutarčių registre;
7. Teikia pranešimus Sodrai apie Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir užimtumo didinimo programose dalyvaujančių asmenų priėmimą, atleidimą, nedraudiminius laikotarpius, tikslines atostogas ir kt.;
8. Vidaus administravimo tikslais nuolat tvarko Savivaldybės administracijos, Savivaldybės tarybos, Kontrolės ir audito tarnybos personalo duomenis:
8.1. Valstybės tarnautojų registre (VATARAS ir VATIS) tvarko darbuotojų priėmimą ir atleidimą, kasmetines, tikslines atostogas, leidimus dirbti kitą darbą, informaciją apie darbo užmokestį, komandiruotes, mokymus, veiklos vertinimą, perkėlimą, pareigybių aprašymų įregistravimą ir jų keitimą, duomenis apie pareigybių sąrašo pokyčius, kitą informaciją, susijusią su personalo valdymu;
8.2. informacinėje sistemoje Labbis Bonus60 tvarko darbuotojų kasmetines, tikslines atostogas;
9. Rengia pažymas dėl Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų darbinės veiklos;
10. Organizuoja studentų priėmimą mokomosios praktikos Savivaldybės administracijoje, rengia sutarčių dėl mokomosios praktikos atlikimo projektus;
11. Formuoja, tvarko ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
12. Renka duomenis Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos (forma FR0002) pildymui ir teikia Buhalterinės apskaitos skyriui;
13. Skelbia informaciją Savivaldybės interneto puslapyje Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
14. Pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
15. Registruoja vidaus dokumentus personalo valdymo klausimais DVS „Kontora“;
16. Dalyvauja įgyvendinant projektus, susijusius su dokumentų valdymo procesų tobulinimu, naujų dokumentų valdymo sistemų diegimu;
17. Rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;
18. Tvarko darbuotojų ir su jais susijusių trečiųjų asmenų (darbuotojų šeimos narių) duomenis vidaus administravimo tikslais (darbo santykių įgyvendinimo, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos), užtikrina Skyriaus valdomos informacijos saugumą ir konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
19. Vykdo kitus su personalo valdymo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Viktorija Batūra

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 712

El. paštas viktorija.batura@varena.lt

Kabineto Nr. 1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirties sritis – personalo valdymo patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – 1 metai;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
3. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
4. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
7. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
8. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
10. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
13. Tvarko duomenis valstybės tarnautojų registre ir valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
14. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
15. Organizuoja savivaldybei pavaldžių įstaigų, bendrovių vadovų konkursus, skyrimą į pareigas, atleidimą iš jų.
16. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pagal poreikį atlieka sekretoriaus funkcijas.
17. Rengia su personalo valdymu susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainei, rūpinasi informacijos atnaujinimu ir pildymu.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valdas Volungevičius

Vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 085

El. paštas valdas.volungevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 48

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirties sritis – teisės srityje;
1.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;
2. Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta institucijos vadovo patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
3. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
6. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Pagal poreikį atlieka Savivaldybės administracijos tvarkomų asmens duomenų auditą.
15. Atlieka vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą.
16. Rengia ir teikia informaciją valstybės institucijoms apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Varėnos rajono savivaldybės tarybai atskaitinguose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
17. Atlieka už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo užtikrinimo srityje.
18. Pavaduoja skyriaus vedėją atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais.

 Personalo skyriaus veiklos nuostatai

Dalia Stankevičiūtė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 011; 8 620 35 359

El. paštas dalia.stankeviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 10

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinio darbo ir socialinės paramos teikimo organizavimo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti rengti strategiją, projektus, programas;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, užtikrina kokybišką darbų atlikimą;
2. organizuoja ir atsako už teisės aktų (socialinės paramos srityje) įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
3. rengia ir įgyvendina savivaldybės teritorijoje socialines paramos programas ir projektus;
4. analizuoja būtinos socialinės paramos ir paslaugų poreikį bei kokybę savivaldybės teritorijoje;
5. pasirašo sprendimus dėl socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų, paramos mokiniams, vienkartinių išmokų vaikui, išmokų vaikui, išmokų privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmokų, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo, išmokų gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmokų besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmokų įvaikinus vaiką, šalpos išmokų, pensijų ir kompensacijų, transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų, laidojimo pašalpų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, vienkartinės pašalpos už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius skyrimo;
6. pasirašo sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo;
7. pasirašo sprendimus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir specialiųjų pagalbos priemonių skyrimo;
8. pasirašo neįgaliojo, šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimus;
9. derina valstybinių, visuomeninių organizacijų, draugijų ir privačių asmenų veiklą socialinio darbo srityje;
10. koordinuoja socialinių paslaugų įstaigų (Merkinės globos namų, Varėnos globos namų, Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų ir Varėnos socialinių paslaugų centro) veiklą;
11. organizuoja Varėnos rajono gyventojų siuntimą į žmonių su proto negalia ir senų žmonių socialinės globos įstaigas;
12. konsultuoja rajono gyventojus socialinės paramos klausimais;
13. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, vykdo Skyriaus mažos vertės pirkimus;
14. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos skyriais, seniūnijomis, sveikatos ir sveikatinimo įstaigomis, policijos komisariatu ir kitomis valstybinėmis, visuomeninėmis bei religinėmis organizacijomis;
15. vizuoja ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos klausimais;
16. teikia rajono socialinių paslaugų įstaigų ir seniūnijų socialiniams darbuotojams socialinio darbo ir kvalifikacijos kėlimo metodines rekomendacijas;
17. koordinuoja seniūnijų socialinių darbuotojų ir Skyriaus darbuotojų veiklą socialinio darbo srityje;
18. atsako už Skyriuje rengiamų statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
19. atsako už teisingą piniginei paramai (pašalpoms, kompensacijoms, išmokoms ir pensijoms) išmokėti reikalingų dokumentų parengimą ir pateikimą Buhalterinės apskaitos skyriui;
20. atsako už informacijos apie rajone teikiamą socialinę paramą pateikimą viešinti;
21. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Skyriui, pasirašo sutartis;
22. saugo skyriaus antspaudą;
23. teikia informaciją apie Varėnos rajono savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakingas Skyrius, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie jų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Irma Liaudanskytė

Vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 087

El. paštas irma.liaudanskyte@varena.lt

Kabineto Nr. 11

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti numatyti socialinio darbo perspektyvas, rengti strategiją, projektus, programas;
6. mokėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir dirbti komandoje, bendrauti su klientais, mokėti išklausyti, valdyti konfliktines situacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja socialinių paslaugų teikimą Varėnos rajone;
2. vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius; prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, kaupia ir sistemina duomenis, susijusius su socialinių paslaugų teikimu, rengia savivaldybės socialinių paslaugų planą;
3. formuoja Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos elektroninėje duomenų bazėje užklausas apie asmenų (ne) teistumus;
4. parengia ir teikia apskaitos dokumentus Buhalterinės apskaitos skyriui pašalpoms, išmokoms, kompensacijoms (toliau – piniginei paramai) išmokėti.
5. suformuoja ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui statistinėms ataskaitoms parengti reikalingus duomenis iš Skyriaus duomenų bazės;
6. perduoda duomenis apie paramos gavėjus paslaugas teikiančioms įmonėms (UAB „Varėnos šiluma, UAB „Varėnos vandenys“ ir kt.);
7. nagrinėja teisės aktus, reglamentuojančius piniginės paramos skyrimą, rengia užklausas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl jų taikymo, konsultuoja Skyriaus ir seniūnijų specialistus;
8. pagal kompetenciją konsultuoja asmenis socialinių išmokų klausimais, nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštus piniginės socialinės paramos klausimais, rengia atsakymus į valstybinių įstaigų, įmonių bei organizacijų raštus piniginės socialinės paramos klausimais;
9. vykdo informacinių programų „Parama“ ir SPIS administratoriaus funkcijas (suteikia prisijungimo duomenis naujiems vartotojams, tvarko žinynus, atlieka mokestinio laikotarpio uždarymo procedūras ir kt.)
10. rengia informaciją ir ataskaitas apie teikiamas socialines paslaugas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitoms įstaigoms;
11. teikia vedėjui pasiūlymus dėl socialinės paramos efektyvumo didinimo, kokybės gerinimo ir infrastruktūros plėtros;
12. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus,
13. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, seniūnijomis, medicinos įstaigomis, bendrojo lavinimo įstaigomis, socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtais klausimais;
14. rengia informaciją spaudai ir savivaldybės interneto svetainei;
15. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;
16. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Vilma Naujūnienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 990

El. paštas vilma.naujuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 7

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės paramos teikimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir dirbti komandoje, bendrauti su klientais, mokėti išklausyti, valdyti konfliktines situacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. pasirinktinai tikrina Skyriuje gautus dokumentus išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms skirti, išmokos apskaičiavimą ir duomenų suvedimą į Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę;
2. tikrina ir suveda į Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę paraiškas dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti, ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti;
3. pagal pateiktą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją patikrina ir nustato išmokų už vaikus permokas, rengia dokumentus permokų išieškojimui vykdyti;
4. tvarko Skyriaus kompiuterinėje duomenų bazėje duomenis apie išmokų gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, formuoja gavėjų bylas;
5. patikrina ir suveda į duomenų bazę informaciją, gautą iš paslaugas teikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų apie paramos gavėjams suteiktą paramą;
6. suformuoja ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui statistinėms ataskaitoms parengti reikalingus duomenis iš Skyriaus duomenų bazės;
7. priima asmenų prašymus dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems;
8. įvertina ir nustato būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikį, rengia protokolus, siunčia atsakymus pareiškėjams;
9. teikia paraiškas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo;
10. rengia ataskaitas apie būsto pritaikymą neįgaliesiems ir jas teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
11. organizuoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursus, projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbą, rengia įsakymų projektus dėl lėšų paskirstymo, kontroliuoja projektų vykdymą ir skirtų lėšų panaudojimą.
12. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, atsakymus pareiškėjams, kitus siunčiamus dokumentus;
13. pagal kompetenciją konsultuoja asmenis socialinių išmokų, būsto pritaikymo neįgaliesiems ir socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje organizavimo klausimais, nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia atsakymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms;
14. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis gaunant bei tikrinant informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms atlikti;
15. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų Socialinės paramos skyrių darbuotojais;
16. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti ir padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti Savivaldybės plėtros programos įgyvendinimą savo kompetencijos klausimais;
17. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
18. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

Aušra Blėdienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 986

El. paštas ausra.blediene@varena.lt

Kabineto Nr. 8

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, nustato teisę lengvatoms ir kompensacijoms gauti, rengia sprendimus, pažymas, formuoja gavėjų bylas.
3. rengia asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms raštiškus paklausimus ir atsakymus;
4. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos paramos skyrimo klausimais;
5. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
6. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
7. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
10. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
11. skiria Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą, formuoja gavėjų sąrašus, suveda duomenis apie suteiktą paramą į SPIS, teikia atsakingoms institucijoms ataskaitas apie suteiktą paramą.
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Vesta Čaplikaitė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 802

El. paštas vesta.caplikaite@varena.lt

Kabineto Nr. 6

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės paramos teikimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir dirbti komandoje, bendrauti su klientais, mokėti išklausyti, valdyti konfliktines situacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. priima prašymus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo;
2. kreipiasi į globos centrą dėl budinčio globotojo ar globėjo (rūpintojo) vaikui parinkimo šeimoje ar šeimynoje;
3. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose numatyta tvarka ir terminais organizuoja vaikui laikinosios globos (rūpybos) nustatymą, pratęsimą ir (ar) pasibaigimą:
4. rengia savivaldybės administracijos direktoriui teikimą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo;
5. rengia dokumentus ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo; globos (rūpybos) pabaigos, globos (rūpybos) išmokos ir (ar) globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo bei mokėjimo šeimai; budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų, galinčių priimti vaiką bet kuriuo paros metu, sąrašo sudarymo;
6. tarpininkauja ieškant galimybių likusius be tėvų globos vaikus globoti (jais rūpintis) šeimos aplinkoje – šeimoje, globos centre, šeimynoje;
7. bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis, siekiant pasiūlyti fiziniams asmenims, pasirengusiems globoti vaikus (jais rūpintis), tačiau savo gyvenamosios vietos savivaldybėje dar nepaskirtiems vaikų globėjais (rūpintojais), globoti kitoje savivaldybėje likusius be tėvų globos vaikus ar vaikų globos institucijoje globojamus (rūpinamus) vaikus;
8. pasirinktinai tikrina Skyriuje gautus dokumentus išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms skirti, išmokos apskaičiavimą ir duomenų suvedimą į Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę;
9. formuoja ir Buhalterinės apskaitos skyriui teikia dokumentus pašalpoms, išmokoms, kompensacijoms išmokėti.
10. formuoja ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui statistinėms ataskaitoms parengti reikalingus duomenis iš Skyriaus duomenų bazės;
11. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, atsakymus pareiškėjams, siunčiamus dokumentus;
12. pagal kompetenciją konsultuoja asmenis socialinių išmokų, vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo klausimais, nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia atsakymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms;
13. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis gaunant bei tikrinant informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms atlikti;
14. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų Socialinės paramos skyrių darbuotojais;
15. tarpininkauja organizuojant socialinių paslaugų ir kitos pagalbos teikimą šeimai;
16. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti ir padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti Savivaldybės plėtros programos įgyvendinimą savo kompetencijos klausimais;
17. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

Irena Jankeliūnienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 988

El. paštas irena.jankeliuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 13

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, nustato teisę lengvatoms ir kompensacijoms gauti, rengia sprendimus, pažymas, formuoja gavėjų bylas.
3. rengia asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms raštiškus paklausimus ir atsakymus;
4. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos paramos skyrimo klausimais;
5. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
6. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
7. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
10. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
11. skiria Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą, formuoja gavėjų sąrašus, suveda duomenis apie suteiktą paramą į SPIS, teikia atsakingoms institucijoms ataskaitas apie suteiktą paramą.
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Milda Jonienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 988

El. paštas milda.joniene@varena.lt

Kabineto Nr. 13

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, nustato teisę lengvatoms ir kompensacijoms gauti, rengia sprendimus, pažymas, formuoja gavėjų bylas.
3. rengia asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms raštiškus paklausimus ir atsakymus;
4. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos paramos skyrimo klausimais;
5. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
6. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
7. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
10. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
11. skiria Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą, formuoja gavėjų sąrašus, suveda duomenis apie suteiktą paramą į SPIS, teikia atsakingoms institucijoms ataskaitas apie suteiktą paramą.
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Jurgita Labukienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 506

El. paštas jurgita.labukiene@varena.lt

Kabineto Nr. 9

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, nustato teisę lengvatoms ir kompensacijoms gauti, rengia sprendimus, pažymas, formuoja gavėjų bylas.
3. rengia asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms raštiškus paklausimus ir atsakymus;
4. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos paramos skyrimo klausimais;
5. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
6. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
7. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
10. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
11. skiria Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą, formuoja gavėjų sąrašus, suveda duomenis apie suteiktą paramą į SPIS, teikia atsakingoms institucijoms ataskaitas apie suteiktą paramą.
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Irma Krištapavičienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 989

El. paštas irma.kristapaviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 14

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.3 - 1.8, 1.10-1.11, 4.1.19 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, rengia sprendimus, formuoja gavėjų bylas;
3. nustato asmenų specialiųjų poreikių lygį;
4. rengia ir registruoja neįgaliojo ir šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimus;
5. renka, tikslina ir teikia dokumentus Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisijai dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo.
6. rengia raštiškus paklausimus ir atsakymus asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms;
7. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1 punkte nurodytos paramos skyrimo klausimais;
8. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
9. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
10. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.3 - 1.8, 1.10-1.11, 1.19 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
11. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
13. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Agnė Ivanauskienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 987

El. paštas agne.ivanauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 12

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, nustato teisę lengvatoms ir kompensacijoms gauti, rengia sprendimus, pažymas, formuoja gavėjų bylas.
3. rengia asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms raštiškus paklausimus ir atsakymus;
4. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos paramos skyrimo klausimais;
5. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
6. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
7. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
10. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
11. skiria Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą, formuoja gavėjų sąrašus, suveda duomenis apie suteiktą paramą į SPIS, teikia atsakingoms institucijoms ataskaitas apie suteiktą paramą.
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Vida Blėdienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 506

El. paštas vida.blediene@varena.lt

Kabineto Nr. 9

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, nustato teisę lengvatoms ir kompensacijoms gauti, rengia sprendimus, pažymas, formuoja gavėjų bylas.
3. rengia asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms raštiškus paklausimus ir atsakymus;
4. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos paramos skyrimo klausimais;
5. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
6. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
7. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
10. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
11. skiria Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą, formuoja gavėjų sąrašus, suveda duomenis apie suteiktą paramą į SPIS, teikia atsakingoms institucijoms ataskaitas apie suteiktą paramą.
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Neringa Šimukonienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 987

El. paštas neringa.simukoniene@varena.lt

Kabineto Nr. 12

Aistė Šiškevičienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 990

El. paštas aiste.siskeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 7

Gita Kaženevskienė

Socialinė darbuotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 988

El. paštas gita.kazenevskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 13

Laura Gliebuvienė

Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 988

El. paštas laura.gliebuviene@varena.lt

Kabineto Nr. 13

Audronė Karlonienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 802

El. paštas audrone.karloniene@varena.lt

Kabineto Nr. 6

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, darbo teisę, socialinę paramą gyventojams, būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, dirbti komandoje, bendrauti su klientais, valdyti konfliktines situacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir Savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus Savivaldybės gyventojams;
2. rengia ieškinių ir kitų procesinių dokumentų (pareiškimų, atsiliepimų ir kt.) projektus dėl Piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų ir kitų išmokų, kurioms nustatytos permokos, išieškojimo teismine tvarka;
3. rengia procesinių dokumentų projektus visų lygių teismams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
4. teikia rekomendacijas Skyriui dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo, išvadų dėl asmenų su sunkia negalia galimybių savimi pasirūpinti ir priimti kasdienius sprendimus, pateikimo, asmenims su sunkia negalia globos teikimo užtikrinimo;
5. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia sutarčių projektus, tikrina Skyriaus parengtų sutarčių projektų atitikimą galiojantiems teisės aktams ir teikia jas vizuoti Skyriaus vedėjui;
6. Skyriaus vedėjo pavedimu priima ir nagrinėja prašymus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo, kreipiasi į globos centrą dėl budinčio globotojo ar globėjo (rūpintojo) vaikui parinkimo šeimoje ar šeimynoje, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose numatyta tvarka ir terminais organizuoja vaikui laikinosios globos (rūpybos) nustatymą, pratęsimą ir (ar) pasibaigimą:
6.1. rengia Savivaldybės administracijos direktoriui teikimą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo;
6.2. rengia dokumentus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo; globos (rūpybos) pabaigos, budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų, galinčių priimti vaiką bet kuriuo paros metu, sąrašo sudarymo;
7. renka, tikslina ir teikia dokumentus Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisijai dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo;
8. tikrina, ar Skyriaus parengti Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
9. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
10. konsultuoja Savivaldybės socialines paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų vadovus teisės taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais;
11. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia siūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo būdų, rengia atsakymus (dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą; socialinės pašalpos, kompensacijos, išmokos vaikui, tikslinės kompensacijos; specialiųjų poreikių nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir kt.);
12. pagal kompetenciją konsultuoja socialinės paramos gavėjus ir seniūnijų socialinius darbuotojus 5.11 papunktyje nurodytais klausimais;
13. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
14. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
15. Skyriaus vedėjo pavedimu, siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant;
16. vykdo kitus su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Kristina Songin

Socialinio darbo organizatorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 988

El. paštas kristina.songin@varena.lt

Kabineto Nr. 13

Odeta Baublienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 989

El. paštas odeta.baubliene@varena.lt

Kabineto Nr. 14

 Socialinės paramos skyriaus veiklos nuostatai

Stasė Bingelienė

Vedėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
8. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
9. turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu;
10. gebėti planuoti ir organizuoti padalinio darbą, vykdant nuostatuose nustatytas funkcijas;
11. žinoti švietimo sistemą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja Skyriaus darbą Skyriaus nuostatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti ir vykdyti nustatytas funkcijas;
2. rengia Skyriaus veiklos nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
3. organizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą;
4. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, organizuoja skyriaus mėnesio ir ketvirtinių planų rengimą, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
5. organizuoja Skyriaus veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos rengimą;
6. organizuoja informacijos Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais parengimą;
7. organizuoja išlaidų, reikalingų Skyriaus veiklai vykdyti, sąmatų projektų rengimą;
8. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą švietimo programoms įgyvendinti;
9. organizuoja Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų informavimą apie savivaldybėje priimtus teisės aktus reglamentuojančius šių įstaigų veiklą;
koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų programų rengimą ir įgyvendinimą;
10. organizuoja Savivaldybės interneto svetainės puslapių Švietimas turinio rengimą ir atnaujinimą;
11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
12. organizuoja gyventojų priėmimą, prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą;
13. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
14. organizuoja Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo bendrojo plano įgyvendinimo priežiūrą ir šio plano pakeitimo projektų parengimą;
15. koordinuoja Savivaldybės mokyklų vadovų atestaciją;
16. dirba Savivaldybės mero ar administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
17. koordinuoja Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų atestaciją;
18. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
19. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

1 užduotis: Įgyvendinti Varėnos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 m. bendrojo plano 2022 m. veiksmus.

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano 2022 m. veiksmai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

2 užduotis: Užtikrinti savivaldybės švietimo įstaigų paslaugų kokybės pažangą.

Vertinimo rodiklis: Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalį padidinti 2 proc. Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų skaičių padidinti 2 proc.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

3 užduotis: Skatinti ugdymo ir socialines inovacijas, padedančias mokyklų bendruomenėms organizuoti kokybišką įtraukųjį ugdymą, sumažinant neigiamų socialinių veiksnių  įtaką mokiniams.

Vertinimo rodiklis: Ugdymo erdvių pritaikymas įtraukiajam ugdymui.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 012

El. paštas stase.bingeliene@varena.lt

Kabineto Nr. 8, Vytauto g. 5

Liudas Tamulevičius

vedėjo pavaduotojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 801

El. paštas liudas.tamulevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 7, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
8. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
9. turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu;
10. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
11. žinoti švietimo sistemą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja švietimo būklės tyrimą ir vertinimą Varėnos rajono savivaldybės mokyklose (toliau - Savivaldybės mokyklose), analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai;
2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, rengia Skyriaus mėnesio ir ketvirtinius planus, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą;
4. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
5. rengia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
6. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir tvarką vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės mokyklose, atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą;
7. konsultuoja mokyklų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso planavimo ir organizavimo, švietimo pagalbos teikimo klausimais;
8. organizuoja brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymą ir priežiūrą Savivaldybėje;
9. vertina Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų praktinę ir mokyklų vadovų vadybinę veiklą, rengia vertinimo dokumentus;
10. vykdo Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo bendrojo plano įgyvendinimo priežiūrą, rengia šio plano pakeitimo projektus;
11. prižiūri Savivaldybės mokyklose fizikos, matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo programų įgyvendinimą, rengia priežiūros dokumentus, organizuoja prižiūrimų dalykų rajonines olimpiadas, konkursus;
12. dirba su Švietimo informacine valdymo sistema, konsultuoja mokyklų Švietimo informacinės valdymo sistemos vartotojus, rengia ir teikia statistines ataskaitas Švietimo informacinių technologijų centrui;
13. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
14. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
15. rengia informaciją Varėnos rajono savivaldybės internetinei svetainei;
16. dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Inga Kudarauskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 017

El. paštas inga.kudarauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 9, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbas ne žemesniu nei A2 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
7. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
8. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
9. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tiria ir vertina švietimo būklę Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mokyklose, analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai;
2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą, rengia tikslinių švietimo programų projektus;
4. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
5. rengia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
6. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir tvarką, vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės mokyklose, atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą;
7. vertina Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų praktinę ir šių mokyklų vadovų vadybinę veiklą, rengia vertinimo dokumentus;
8. kuruoja Varėnos „Pasakos“, Varėnos „Žilvičio“, Senosios Varėnos „Nykštuko“ lopšelius-darželius, Varėnos specialiąją, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklas, Liškiavos ir Perlojos daugiafunkcius centrus, konsultuoja šių įstaigų vadovus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, įstaigų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso planavimo ir organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo, švietimo pagalbos teikimo klausimais;
9. užsako mokyklinę dokumentaciją Savivaldybės mokykloms, rengia mokyklų įsigytų vadovėlių, literatūros, programinės įrangos ir mokymo priemonių metines ataskaitas;
10. vykdo išsilavinimo pažymėjimų užsakymą, išdavimą rajono mokykloms ir atsiskaitymą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
11. prižiūri profesinį orientavimą Savivaldybės mokyklose ir šių mokyklų bibliotekų veiklą, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, dailės, muzikos, pradinio ugdymo, tikybos ir etikos mokomųjų dalykų, specialiojo ugdymo programų įgyvendinimą Savivaldybės mokyklose ir įstaigose, rengia priežiūros dokumentus, organizuoja prižiūrimų dalykų ir veiklos sričių olimpiadas ir konkursus;
12. organizuoja Savivaldybės mokyklose besimokančių gabių vaikų ir mokinių atranką skatinimui ir studentų, baigusių Savivaldybės mokyklas, atranką paramai gauti;
13. tvarko Savivaldybės internetinės svetainės puslapį „Švietimas“;
14. dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
15. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
16. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

Arvydas Skliutas

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 017

El. paštas arvydas.skliutas@varena.lt

Kabineto Nr. 9, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbas ne žemesniu nei A2 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
7. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
8. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
9. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tiria ir vertina švietimo būklę Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mokyklose, analizuoja kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai;
2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
3. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
4. rengia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
5. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir tvarką vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės mokyklose; atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą;
6. vertina Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų praktinę ir šių mokyklų vadovų vadybinę veiklą, rengia vertinimo dokumentus;
7. kuruoja Merkinės Vinco Krėvės gimnaziją, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio, Matuizų, Panočių pagrindines mokyklas, Varėnos „Ryto“ progimnaziją, konsultuoja šių įstaigų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso planavimo ir organizavimo, švietimo pagalbos teikimo klausimais;
8. tvarko Savivaldybės mokyklų, kitų švietimo įstaigų registrą;
9. prižiūri lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos, žmogaus saugos ir saugaus eismo mokomųjų dalykų programų įgyvendinimą, jaunimo ir suaugusiųjų formalųjį, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, rengia priežiūros dokumentus, organizuoja prižiūrimų dalykų rajonines olimpiadas, konkursus;
10. vykdo vadovų atestacijos dokumentavimą;
11. organizuoja Smurto ir nusikalstamumo prevencijos, Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, Socializacijos programų konkursus, programoms pateiktų paraiškų finansavimo atranką, prižiūri šių programų įgyvendinimą; organizuoja paraiškų svarstymą;
12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
13. dirba Savivaldybės mero ar administracijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
14. rengia informaciją Varėnos rajono savivaldybės internetinei svetainei švietimo klausimais;
15. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Rima Svirskienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 708

El. paštas rima.svirskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 10, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbas ne žemesniu nei B1 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
8. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
9. gebėti vykdyti Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas;
10. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tiria ir vertina švietimo būklę Savivaldybės mokyklose, analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai;
2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį Savivaldybės administracijos veiklos planą, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą, rengia tikslinių švietimo programų projektus;
4. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
5. rengia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
6. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir tvarką vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės mokyklose; atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą;
7. vertina Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų veiklą, rengia vertinimo dokumentus;
8. stebi, analizuoja švietimo kokybę Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, kuruoja mokyklų veiklos kokybės tobulinimo programas ir projektus;
9. inicijuoja mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir veiklos kokybės išorės vertinimo atlikimą Savivaldybės mokyklose, teikia siūlymus veiklai tobulinti;
10. kuruoja mokyklų pažangos ataskaitų rengimą, atlieka jų analizę;
11. koordinuoja Bendrųjų ugdymo programų turinio atnaujinimo projektus;
12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
13. rengia informaciją Savivaldybės internetinei svetainei;
14. dirba Savivaldybės mero ar administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
15. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Danutė Mazaliauskienė

vyr. specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 705

El. paštas danute.mazaliauskiene@varena.lt

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Pareigybei keliami reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų, Švietimo, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros, Socialinių paslaugų, Visuomenės sveikatos priežiūros, Vietos savivaldos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir įstaigos vidaus tvarką;
3. būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų rengimo rekomendacijomis, gebėti jas taikyti praktiškai;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti planuoti, organizuoti savo darbą, savarankiškai priimti sprendimus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo, arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
2. priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo prašymus / informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
4. teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus savivaldybės administracijos direktoriui;
5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis (teikėjais), kurios, bendradarbiaudamos tarpusavyje, teikia Koordinuotai teikiamas paslaugas, institucijų paskirtais specialistais atlikti Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko funkcijas (atvejo vadybininkais), atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
6. teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
7. organizuoja savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
8. atlieka savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;
9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas;
10. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.
 Švietimo skyriaus veiklos nuostatai

Aivaras Batūra

Vedėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, administracinio proceso, darbo teisę, viešuosius pirkimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, civilinės metrikacijos įstaigų darbą, asmens duomenų apsaugą, kitus teisės aktus pagal šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas, Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus ir savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. planuoja, koordinuoja, kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus tarnautojams pavestų užduočių vykdymą, už Skyriaus darbą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui;
2 rengia Skyriaus nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo;
3. koordinuoja valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą Varėnos Savivaldybės gyventojams, užtikrina tinkamą valstybės funkcijos – civilinės būklės aktų registravimo – vykdymą;
4. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinių dokumentų rengimą, Savivaldybės gyventojams;
5. įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti;
6. teikia Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai metinę ataskaitą apie pirminės teisinės pagalbos teikimą Savivaldybės gyventojams;
7. analizuoja Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, jų kaitą Savivaldybės kompetencijai priskirtose srityse, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui dėl Savivaldybės institucijų priimtų aktų keitimo, papildymo ar naujų rengimo;
8. analizuoja Lietuvos savivaldybių asociacijos pateiktus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, pateikia savo pasiūlymus ir išvadas Savivaldybės merui, kontroliuoja, kad Lietuvos savivaldybių asociacijai būtų laiku pateikiami pasiūlymai dėl Skyriui pateiktų teisės aktų projektų;
9. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu rengia sutarčių projektus, tikrina parengtų sutarčių projektų atitikimą teisės aktams, kreipiasi į teismą dėl sutartinių prievolių nevykdymo arba netinkamo jų vykdymo;
10. tikrina, ar Savivaldybės tarybos sprendimų projektai atitinka galiojančius teisės aktus ir juos derina;
11. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
12. pagal kompetenciją tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis;
13. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos padalinių tarnautojus (darbuotojus), Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus teisės aktų taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais;
14. dalyvauja Savivaldybės tarybos ir, esant reikalui, Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose ir, esant reikalui, teikia patarimus Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos komitetų veikloje iškylančiais juridiniais klausimais;
15. atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesus visų lygių teismuose ir kitose institucijose;
16. rengia procesinių dokumentų projektus visų lygių teismams;
17. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia siūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo būdų, rengia atsakymus;
18. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
19. organizuoja Skyriaus metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos apie jo vykdymą rengimą;
20. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;
21. vykdo kitus Skyriaus kompetencijai priskirtus Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

1 užduotis: Tikrinti skyriaus kompetencijai priskirtų Varėnos rajono savivaldybės administracijos skyrių parengtų tarybos sprendimų, mero potvarkių, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų, sutarčių projektų atitikimą teisės aktams.

2 užduotis: Atstovauti Varėnos rajono savivaldybės interesus teismuose ir kitose institucijose.

3 užduotis: Konsultuoti Varėnos rajono savivaldybės tarybos narius, Varėnos rajono savivaldybės administracijos padalinių tarnautojus (darbuotojus), Varėnos rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus teisės aktų taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais.

4 užduotis: Rengti teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priskirtose Varėnos rajono savivaldybės veiklos srityse.

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 084

El. paštas aivaras.batura@varena.lt

Kabineto Nr. 5

Laura Karlonaitė-Balionienė

Vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 982

El. paštas laura.karlonaite@varena.lt

Kabineto Nr. 2

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, švietimą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, darbo teisę, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus Savivaldybės gyventojams;
2. įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti;
3. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia sutarčių projektus, tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų atitikimą galiojantiems teisės aktams ir teikia jas vizuoti Skyriaus vedėjui;
4. tikrina, ar Architektūros skyriaus, Personalo skyriaus, Švietimo skyriaus, Kultūros ir sporto skyriaus, Centralizuoto vidaus audito skyriaus parengti Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
5. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
6. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos padalinius bei tarnautojus (darbuotojus) teisės taikymo klausimais;
7. konsultuoja Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovus teisės taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais;
8. atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesus visų lygių teismuose ir kitose institucijose;
9. rengia procesinių dokumentų projektus visų lygių teismams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
10. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia siūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo būdų, rengia atsakymus;
11. dalyvauja komisijų, darbo grupių, į kurių sudėtį įrašytas, veikloje;
12. atlieka antikorupcinį teisės aktų projektų vertinimą;
13. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
14. vykdo kitus su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
15. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, laikinojo nedarbingumo ir kt. atvejais.


Asta Daukšytė-Stasiulienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31995

El. paštas asta.dauksyte@varena.lt

Kabineto Nr. 4

Vilma Bingelienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 995

El. paštas vilma.bingeliene@varena.lt

Kabineto Nr. 4

Toma Prakopimienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 800

El. paštas toma.prakopimiene@varena.lt

Kabineto Nr. 3

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, darbo teisę, socialinę paramą gyventojams, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, kitus teisės aktus pagal šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas, būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir Savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus Savivaldybės gyventojams;
2. įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti;
3. teikia informaciją Savivaldybės interneto svetainei apie pirminę ir antrinę teisinę pagalbą, kitą aktualią informaciją Skyriaus veiklos klausimais;
4. rengia Savivaldybės administracijos veiklos, organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą, ataskaitą;
5. rengia ieškinių ir kitų procesinių dokumentų (pareiškimų, atsiliepimų ir kt.) projektus dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio išieškojimo teismine tvarka;
6. atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesus visų lygių teismuose ir kitose institucijose;
7. rengia procesinių dokumentų projektus visų lygių teismams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
8. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia sutarčių projektus, tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų atitikimą galiojantiems teisės aktams ir teikia jas vizuoti Skyriaus vedėjui;
9. tikrina, ar Socialinės paramos skyriaus, Ekonomikos ir turizmo skyriaus, Bendrojo skyriaus, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus parengti Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
10 pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
11. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos padalinių tarnautojus (darbuotojus) teisės taikymo klausimais;
12. konsultuoja Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovus teisės taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais;
13. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia siūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo būdų, rengia atsakymus;
14. rengia dokumentus asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų (tremtinių, politinių kalinių, išvežtų priverstiniams darbams į Vokietiją, iškeldintų į kitus Lietuvos rajonus, gimusių tremtyje, įtrauktų į tremtinių sąrašus, laisvės kovų dalyvių, karių savanorių, asmenų, likvidavusių Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius ir asmenų, atlikusių karinę tarnybą Afganistane ir kt.) teisiniam statusui gauti ir parengtus dokumentus teikia Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai. Įteikia asmenims teisinio statuso pažymėjimus;
15. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
16 organizuoja korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje, atlieka antikorupcinį teisės aktų projektų vertinimą;
17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
18. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
19. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant;
20. vykdo kitus su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Jolanta Monkevičienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 555

El. paštas jolanta.monkeviciene@varena.lt

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį administracinės procedūros taikymo ir administracinių nusižengimų protokolų surašymo srityse
3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų, Civilinį, Civilinio proceso, Baudžiamąjį, Baudžiamojo proceso ir Darbo kodeksus, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Administracinių bylų teisenos, Alkoholio kontrolės, Tabako kontrolės, Rinkliavų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Korupcijos prevencijos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir kitus viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Skyriui pavestų funkcijų vykdymą reglamentuojančius teisės aktus;
4. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, Savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų reikalavimų;
2. atlieka patikrinimus pagal gautus pranešimus, skundus, pareiškimus ir pan., teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pavedimus;
3. organizuoja Skyriaus rengiamas prevencines priemones bei kitas akcijas, kurių tikslas ugdyti visuomenės sąmoningumą, kurti saugesnę aplinką, siekiant mažinti administracinių teisės pažeidimų kiekį Savivaldybėje, jas koordinuoja bei pagal poreikį dalyvauja jose;
4. kartu su policijos pareigūnais ar kitomis valstybinėmis institucijomis (pareigūnais) dalyvauja patikrinimuose pagal su Skyriaus vedėju suderintą priemonių planą, dalyvauja kitų valstybinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų vykdomuose prevenciniuose projektuose;
5. rengia dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio policijos, savivaldybių policijos padaliniais, tarptautinėmis įstaigomis ar organizacijomis;
6. Skyriaus vedėjo pavedimu pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą atstovauja Savivaldybei teismuose, kitose valstybinės valdžios, valdymo ir vietos savivaldos institucijose, atstovaujamojo vardu atlieka procesinius veiksmus (renka įrodymus, rengia ieškinių, pareiškimų, skundų, prašymų, atsiliepimų teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms projektus), siekdamas užtikrinti efektyvų Savivaldybės interesų teisinį atstovavimą ir gynimą;
7. teikia siūlymus ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais;
8. rengia ataskaitas ir teikia informaciją Skyriaus veiklos klausimais;
9. pagal savo kompetenciją renka informaciją apie Savivaldybės teritorijoje esančias problemas ir perduoda atsakingoms tarnyboms;
10. tiria administracinius teisės nusižengimus, vykdo administracinių bylų teiseną ir taiko prevencines priemones administraciniams teisės pažeidimams užkirsti;
11. nustačius administracinius nusižengimus, pagal savo kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus;
12. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;
13. teikia reikalingą informaciją Savivaldybės administracijos darbuotojams ir valstybės tarnautojams (iš turimų duomenų bazių ar kitų laikmenų, dokumentų);
14. perduoda ir keičiasi informacija su Bendruoju pagalbos centru, policija ir kitomis valstybinėmis institucijomis;
15. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
16. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
17. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio užduotis ir nurodymus, susijusius su Skyriui pavestais uždaviniais ir strateginiais tikslais;
18. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant.

Rūta Aganauskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 555

El. paštas ruta.aganauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. I a., Parko g. 8

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį civilinės būklės aktų registravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Teisingumo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, Civilinės metrikacijos įstaigų darbą, Civilinio kodekso taikymą, asmens duomenų apsaugą, Civilinės metrikacijos taisyklėmis, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tvirtina įregistruotus civilinės būklės aktų įrašus bei išduodamus įrašus, įrašų kopijas, išrašus, nuorašus;
2. užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymą;
5. priima asmenų prašymus ir dokumentus dėl vardo, pavardės pakeitimo bei rengia išvadas šiais klausimais Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
6. priima asmenų prašymus, dokumentus ir rašo išvadas keitimo, taisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo bylose;
7. sprendžia santuokos įregistravimo termino sutrumpinimo klausimus;
8. priima pareiškimus dėl santuokos sudarymo, organizuoja ir vadovauja ceremonialams, užtikrina iškilmingą aplinkos sudarymą santuokos metu, organizuoja ir praveda Jubiliejines santuokos;
9. registruoja santuoką, gimimą, tėvystės pripažinimą, nustatymą, tėvystės (motinystės) nuginčijimą, įvaikinimą, pavardės, vardo ir tautybės pakeitimą;
10. įtraukia į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečių užsienyje gimusių vaikų gimimą ir Lietuvos Respublikos piliečių užsienyje sudarytas santuokas bei įtraukia į apskaitą bažnytine tvarka įregistruotas santuokas;
11. išduoda pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmenims, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje;
12. atstovauja teisme pagal įgaliojimą Savivaldybę civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar anuliavimo bei juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo bylose, rašo atsiliepimus į ieškinius;
13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, konsultuoja šeimos teisės klausimais;
14. kontroliuoja civilinės būklės įrašų nuorašų, išrašų, kopijų išdavimo teisėtumą ir teisingumą;
15. nustatyta tvarka teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
16. užtikrina duomenų, tvarkomų VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamento duomenų bazėje, teisingumą ir slaptumą;
17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
18. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus Skyriaus vedėjo pavedimus bei užduotis, reikalingus įgyvendinti skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Evelina Šimukonienė

vyr. specialistė (motinystės atostogose)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 995

El. paštas evelina.simukoniene@varena.lt

Kabineto Nr. 4

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinę, civilinio proceso teisę, administracinę, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, viešuosius pirkimus, kitus teisės aktus pagal šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas, būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti planuoti, organizuoti savo darbą, savarankiškai priimti sprendimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
2. derina Savivaldybės administracijos skyrių parengtas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas viešojo pirkimo paraiškas prekėms, paslaugoms, darbams įsigyti;
3. rengia viešųjų pirkimų skelbimus ir juos perduoda Viešųjų pirkimų tarnybai per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, rengia viešųjų pirkimų pirkimo dokumentus;
4. rengia Savivaldybės administracijos atliekamiems darbams, paslaugoms bei prekėms pirkti viešojo pirkimo konkursus, viešojo pirkimo prekių, paslaugų ir darbų sutarčių projektus;
5. rengia, keičia ir pildo Savivaldybės administracijos metinį viešųjų pirkimų planą;
6. rengia pirkimų procedūrų ataskaitas, metinę mažos vertės pirkimų ataskaitą, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai;
7. skelbia informaciją apie Savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus Savivaldybės interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka;
8. organizuoja, tvarko ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų verčių apskaitą;
9. vykdo kitas viešųjų pirkimų procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;
10. tikrina ar Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (civilinei ir darbų saugai), Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) parengti Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
11. rengia procesinių dokumentų projektus, tame tarpe dėl juridinio fakto nustatymo, dėl bešeimininkio turto pripažinimo klausimų, visų lygių teismams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
12. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
13. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus Savivaldybės gyventojams;
14. įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti
15. pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;
16. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant.
17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

 Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus veiklos nuostatai

Egidijus Zaleskis

Vedėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus ir daryti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja Skyriaus veiklą ir atsako už priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
2. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus metiniams ir strateginiams planams sudaryti dėl Savivaldybei priklausančių statinių rekonstrukcijos, remonto, pardavimo, nugriovimo;
3. rengia ir įgyvendina susisiekimo infrastruktūros plėtros planus;
4. organizuoja socialinio būsto ir Savivaldybės gyvenamųjų patalpų būklės gerinimo darbus;
5. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl finansinių išteklių skirstymo formuojant Savivaldybės biudžetą, įgyvendinant patvirtintas programas, naudojant gaunamas lėšas iš valstybės biudžeto ir tarptautinių programų, kontroliuoja šių finansinių išteklių panaudojimą;
6. koordinuoja finansinės paskatos teikimą jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, teikimą, duomenų tvarkymą SPIS sistemoje;“
7. dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, teikia reikalingus duomenis;
8. koordinuoja Savivaldybės valdomų įmonių veiklą, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ar Savivaldybės tarybos sprendimus dėl įmonės nuostatų, metinių finansinių ataskaitų, veiklos ir plėtros planų, kainų tvirtinimo;
9. teikia pasiūlymus ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl Savivaldybės įmonių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
10. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginės veiklos planą ir programas;
11. teikia informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakingas Skyrius, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
12. pasirašo suteiktų paslaugų, atliktų statybos darbų sąskaitas, aktus ir pažymas;
13. rengia Skyriaus veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus dėl Skyriaus veiklos gerinimo;
14. rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo bei kvalifikacijos tobulinimo;
15. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą;
16. derina ir pagal poreikį rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
17. dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, įstaigos pasitarimuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
18. konsultuoja Savivaldybės valdomų įmonių ir biudžetinių įstaigų vadovus bei gyventojus Skyriaus kompetencijos klausimais;
19. kontroliuoja Skyriaus kuruojamų programų lėšų naudojimą;
20. vizuoja Skyriaus, Savivaldybės įmonių darbuotojų parengtus sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
21. vizuoja Skyriaus specialistų parengtus raštus ar kitus dokumentus, kad būtų tinkamai ir laiku įgyvendintos Skyriui pavestos užduotys;
22. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
23. organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą ir perdavimą į archyvą;
24. rengia Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
26. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

1 užduotis: Koordinuoti Varėnos rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros atnaujinimą.

Vertinimo rodiklis: Atnaujinta ne mažiau kaip 12 Varėnos rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros objektų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Užtikrinti, kad būtų parengti statinio projektai ir gauti statybos leidimai.

Vertinimo rodiklis: Užtikrinti, kad būtų parengti ne mažiau kaip 24 statinio projektų ir/ar gauti statybos leidimai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Tinkamai koordinuoti projektų, kuriems skirtos lėšos iš Europos Sąjungos fondų ir kitų finansinės paramos programų, įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas tinkamas 4 projektų, kuriems skirtos lėšos iš Europos Sąjungos fondų ir kitų finansinės paramos programų, įgyvendinimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Rengti dokumentus dėl Savivaldybei priklausančių įmonių veiklos.

Vertinimo rodiklis: Parengti ne mažiau kaip 10 dokumentų dėl savivaldybei priklausančių įmonių veiklos.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis: Užtikrinti, kad būtų įrengti nuotekų šalinimo ir vandens tiekimo tinklai naujai suformuotame individualių namų kvartale.

Vertinimo rodiklis: Įrengti nuotekų šalinimo ir vandens tiekimo tinklai naujai suformuotame individualių namų kvartale.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 994

El. paštas egidijus.zaleskis@varena.lt

Kabineto Nr. 52

Violeta Valūnienė

vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 992

El. paštas violeta.valuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 50

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti, valdytis, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus ir daryti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginės veiklos planą ir programas;
2. teikia informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakingas Skyrius, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
3. rengia suvestinę Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą;
4. teikia konsultacijas Savivaldybės įstaigoms turto valdymo ir disponavimo klausimais;
5. rengia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo;
6. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės turto nuomos, panaudos ir perleidimo;
7. konsultuoja įstaigas Savivaldybės turto pripažinimo netinkamu ar negalimu naudoti, jo pardavimo viešuose prekių aukcionuose klausimais;
8. nagrinėja valstybės turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ar valdyti, naudoti patikėjimo teise bei šio turto perdavimo Savivaldybės įstaigoms klausimus;
9. rengia viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektą, organizuoja savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimą viešajame aukcione;
10. organizuoja Savivaldybei reikalingo nekilnojamojo turto pirkimo procedūras;
11. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybei nuosavybės teise priklausančio, Savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu naudoti apžiūros procedūras, rengia šio turto apžiūros pažymas, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, teikia pasiūlymus dėl šio turto tolesnio naudojimo;
12. rengia Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos, panaudos ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašus;
13. teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei valstybės turto, kurį Savivaldybė valdo patikėjimo teise, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;
14. kuruoja paramą įsigyti ar išsinuomoti būstą;
15. koordinuoja ir tvarko duomenis, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje;
16. pavaduoja vyriausiąjį specialistą, atsakingą už Savivaldybės būsto suteikimą, valstybės paramos suteikimą būstui įsigyti, finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimą, atostogų, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais;
17. rengia socialinio būsto suteikimo tvarkos aprašą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarką, skaičiuoja ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai Savivaldybės gyvenamų jų patalpų nuomos mokestį;
18. konsultuoja Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkus jų nuomojamų gyvenamųjų patalpų privatizavimo klausimais, rengia gyvenamųjų patalpų pardavimui reikalingus dokumentus;
19. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
20. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
21. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais;
22. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Vytautas Jotautas

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 086

El. paštas vytautas.jotautas@varena.lt

Kabineto Nr. 54

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų srities išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja vietinių kelių ir gatvių registraciją, tikslina vietinių kelių ir gatvių sąrašus, rengia vietinių kelių ir gatvių ataskaitą;
2. rengia defektinius aktus, darbų kiekių žiniaraščius, sąmatas vietiniams keliams, gatvėms, tiltams, lieptams, aikštelėms remontuoti;
3. rengia projektavimo užduotis dėl susisiekimo infrastruktūros objektų remonto, rekonstrukcijos, naujos statybos, organizuoja darbų atlikimą, pasirašo atliktų darbų (suteiktų paslaugų) aktus, rengia statybos užbaigimo dokumentus;
4. teikia konsultacijas seniūnijoms dėl susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros;
5. rengia Varėnos rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti objektų sąrašą, derina jį su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija);
6. rengia prašymus dėl Kelių priežiūros ir kelių plėtros programos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo gavimo;
7. teikia paraiškas Kelių direkcijai dėl lėšų skyrimo iš Kelių priežiūros ir kelių plėtros programos;
8. rengia ir teikia Kelių direkcijai ataskaitas apie Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti skirtų lėšų panaudojimą;
9. organizuoja eismo saugumo priemonių diegimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;
10. organizuoja eismo apribojimą renginiu metu, laikotarpiu, kai yra didelė kelių sugadinimo rizika ir kitais atvejais;
11. organizuoja leidimų savivaldybės teritorijoje kasinėjimo darbams vykdyti bei nutraukti eismą išdavimą;
12. išduoda leidimus vežti didelių gabaritų ir sunkiasvorius krovinius Savivaldybei priklausančiais vietinės reikšmės keliais, rengia dokumentus dėl žalos, padarytos vietinės reikšmės keliams sunkiasvoriu transportu, atlyginimo;
13. derina projektinius sprendinius, vertindamas planuojamų vykdyti darbų įtaką kelio elementams;
14. rengia planavimo sąlygas bei reikalavimus savivaldybės lygmens bendrajam, specialiajam ir detaliajam teritorijų planavimui;
15. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginės veiklos planą ir programas;
16. teikia informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakingas Skyrius, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
17. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus;
18. pagal priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
19. dalyvauja Savivaldybės ir kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus pagal savo veiklos sritį;
20. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
21. vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Vytautas Čiurlevičius

vyr. specialistas (savivaldybės vyriausiasis inžinierius)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 803, 8 695 99600

El. paštas vytautas.ciurlevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 51

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ programų paketu ir informaciniu programiniu kompleksu „Sąmata“;
5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia Savivaldybės būsto būklės gerinimo darbų planus, sudaro statybos darbų sąmatinius skaičiavimus su programa „Sąmata“, rengia darbų kiekių žiniaraščius, organizuoja darbų atlikimą, priima atliktus darbus ir pasirašo atliktų darbų aktus;
2. organizuoja gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų priežiūrą, remonto darbų atlikimą, vykdo atliekamų darbų priežiūrą ir pasirašo atliktų darbų (suteiktų paslaugų) aktus;
3. organizuoja gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo objektų aprūpinimą elektros energija bei vykdo/atlieka elektros energijos suvartojimo apskaitą;
4. rengia Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų (patalpų) remonto darbų kiekių žiniaraščius, organizuoja remonto darbus, vykdo atliekamų darbų priežiūrą ir pasirašo atliktų darbų aktus.
5. rengia statinių projektavimo užduotis, organizuoja projektinių dokumentų rengimą, tikrina parengtus statinio projektus, rengia prašymus statybą leidžiantiems dokumentams gauti;
6. derina statinių projektus informacinėje sistemoje „Infostatyba“, vertindamas planuojamų vykdyti darbų įtaką kelio elementams ir želdiniams;
7. derina topografinius planus Lietuvos erdvinės informacijos portale (geoportal.lt);
8. organizuoti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą, vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų priežiūrą ir kontrolę;
9. teikia informaciją daugiabučių namų savininkams daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo, priežiūros bei atnaujinimo klausimais;
10. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą, konsultuoja daugiabučių namų savininkus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimais;
11. organizuoja Varėnos rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų rėmimą;
12. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus;
13. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio veiklos plano programas, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
14. dalyvauja Savivaldybės ir kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus pagal savo veiklos sritį;
15. pagal priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
16. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Alma Tamulevičienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 993

El. paštas alma.tamuleviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 49

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei valstybės turto, kurį Savivaldybė valdo patikėjimo teise, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;
2. kontroliuoja perduoto turto valdytojų įsipareigojimų (įregistravimo, draudimo, naudojimo laikotarpio, ataskaitų teikimo ir pan.) vykdymą;
3. rengia dokumentus dėl turto nurašymo, turto vertės padidinimo;
4. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus ir tvarko šių konkursų dokumentus;
5. organizuoja Savivaldybei nereikalingo turto pardavimą viešame prekių aukcione;
6. organizuoja Savivaldybei priklausančių statinių kadastrinių matavimų atlikimą bei vykdo jų teisinę registraciją;
7. organizuoja Savivaldybei priklausančio turto bei ketinamo pirkti turto nepriklausomą vertinimą;
8. organizuoja pastatų energetinio naudingumo sertifikavimą;
9. organizuoja Savivaldybei reikalingų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą, kadastrinių matavimų atlikimą, panaudos sutarčių sudarymą bei vykdo jų teisinę registraciją;
10. rengia ir teikia reikalingus dokumentus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rengiamiems Varėnos rajono kadastrinių vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektams;
11. derina Žemės reformos žemėtvarkos projektus;
12. atstovauja Savivaldybės administracijai susirinkimuose dėl valstybinės žemės sklypų neatlygintino perdavimo rajono Savivaldybei;
13. organizuoja žemės ir pastatų paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;
14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus ir skundus pagal savo kompetenciją;
15. dalyvauja Savivaldybės ir kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus pagal savo veiklos sritį;
16. pagal priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių vykdymo priežiūrą;
17. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
18. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Antanas Labanauskas

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 996

El. paštas antanas.labanauskas@varena.lt

Kabineto Nr. 57

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos srities ekologijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Savivaldybei priklausančių saugomų teritorijų apskaitą, priežiūrą, tvarkymą ir išsaugojimą;
2. teikia siūlymus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vietinės reikšmės saugomų teritorijų, gamtos paveldo objektų ir gamtos paminklų steigimo bei ribų keitimo, tvarko įsteigtų vietinės reikšmės saugomų teritorijų, gamtos paveldo objektų ir gamtos paminklų registrą;
3. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie savivaldybės teritorijai priskirtos teritorijos aplinkos būklę, jos kitimą;
4. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų ir programų įgyvendinimą aplinkos apsaugos ir ekologijos klausimais;
5. rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų sąmatą, kontroliuoja lėšų panaudojimą;
6. teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl rajono aplinkos apsaugos strategijos ir prioritetinių aplinkos apsaugos objektų statybos;
7. dalyvauja sprendžiant klausimus, susijusius su Savivaldybės objektų aplinkosauginės ir ekologinės būklės pagerinimu;
8. organizuoja visuomenės ekologinį švietimą rajono Savivaldybės teritorijoje;
9. organizuoja rajono Savivaldybės administracijos skelbiamus aplinkosauginio švietimo projektų konkursus, rengia ataskaitas;
10. informuoja visuomenę apie Savivaldybės aplinkos apsaugos ir ekologijos būklę;
11. gyventojams teikia informaciją aplinkos apsaugos, medžių kirtimo leidimų klausimais, konsultuoja seniūnijas želdinių priežiūros klausimais;
12. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir išduoda leidimus kirsti saugotiniems medžiams ir krūmams;
13. koordinuoja medžių genėjimą bei jų išpjovimą Varėnos rajono viešosiose vietose;
14. kuruoja Varėnos miesto teritorijoje valstybinio miško, perduoto Savivaldybei patikėjimo teise, priežiūrą;
15. dalyvauja svarstant miškų schemų projektus;
16 organizuoja ir koordinuoja Varėnos rajone bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų augintinių gaudymą, karantinavimą, laikinąją globą ir gyvūnų augintinių grąžinimą savininkams;
17. organizuoja ir kontroliuoja Varėnos rajono paplūdimių maudyklų vandens kokybės tyrimus;
18. organizuoja Savivaldybės medžioklės plotų vienetų ir jų ribų keitimo komisijos darbą;
19. teikia išvadas Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai dėl fizinių ir juridinių asmenų pateiktų paraiškų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (TIPK) gauti;
20. dalyvauja poveikio aplinkai, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo programų ir ataskaitų rengime ir svarstyme;
21. organizuoja aplinkos monitoringo darbus ir teikia ataskaitas Savivaldybės tarybai, Aplinkos ministerijai ir jos įgaliotoms institucijoms;
22. organizuoja savivaldybės teritorijoje pavojingų atliekų surinkimą ir utilizavimą; užterštų teritorijų, bešeimininkių atliekų tvarkymą, planuoja lėšas šiems darbams atlikti, pasirašo atliktų darbų aktus;
23. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginės veiklos planą ir programas;
24. pagal kompetenciją teikia informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakingas Skyrius, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
25. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
26. pagal priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą
27. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pasiūlymus, pageidavimus.
28. vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Valdas Tamulevičius

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 996; Mob. 8 619 12186

El. paštas valdas.tamulevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 57

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia Savivaldybės užimtumo didinimo programas, organizuoja konkursus darbdaviams parinkti, parengia dvišales laikino pobūdžio darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis bei kontroliuoja užimtumo didinimo programoms skirtų lėšų panaudojimą. Dalyvauja užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos komisijos darbe;
2. koordinuoja Varėnos rajono viešųjų erdvių ir kapinių tvarkymą, planuoja jų išplėtimą bei naujų įrengimą;
3. organizuoja atliekų tvarkymo sistemos diegimą Varėnos rajone, rengia atliekų tvarkymo planus ir programas, taisykles, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus bei lengvatų tvarkas, pagal kompetenciją prižiūri, kaip atliekų turėtojai ir atliekų tvarkytojai laikosi atliekų tvarkymo reikalavimų;
4. organizuoja komunalinių atliekų, antrinių žaliavų aikštelių įrengimą ir atliekų konteinerių pastatymą;
5. kuruoja komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, stambiųjų, biodegraduojančių ir kitų atliekų surinkimą;
6. kaupia ir apibendrina informaciją apie rajone susidarančių atliekų kiekius, rūšis bei tvarkymo būdą;
7. atstovauja Varėnos rajono savivaldybei ir rengia reikiamus dokumentus, įgyvendinant Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo sutartinius įsipareigojimus su Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru;
8. rengia ir derina pirkimo dokumentus, susijusius su viešųjų erdvių ir atliekų tvarkymu, pasirašo atliktų darbų (suteiktų paslaugų) aktus;
9. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio veiklos plano programas, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
10. planuoja lėšas valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymui, rūpinasi jų panaudojimu, teikia ataskaitas.
11. pildo skyriui priklausančių automobilių kelionės lapus, darbo apskaitos žiniaraščius;
12. užtikrina, kad pagal reikalavimus būtų įformintos Skyriaus saugomų dokumentų bylos ir nustatyta tvarka perduotos archyvui;
13. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, tvarko Skyriaus dokumentus ir jų apskaitą;
14. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus pagal kompetenciją;
15. vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Virmantas Vinickas

Statybos inžinierius

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 974

El. paštas virmantas.vinickas@varena.lt

Kabineto Nr. 56

 Turto valdymo skyriaus veiklo