/Pranešėjų apsauga
Pranešėjų apsauga 2019-11-21T15:08:14+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracijoje įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas.

Informacijos apie pažeidimus Varėnos rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašas nustato informacijos apie Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Savivaldybės administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Savivaldybės administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį kuriuos su Savivaldybės administracija sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, asmenys pranešimą apie pažeidimus Savivaldybės administracijai gali teikti dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • pavojaus aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėtos veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kitų pažeidimų.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Vyriausybės nutarimu patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Savivaldybės administracijoje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  • atsiųsdamas pranešimą Savivaldybės administracijai paštu, adresu Vytauto g. 12, Varėna. Siunčiant pranešimą paštu po Savivaldybės administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
  • atsiųsti pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@varena.lt.

Savivaldybės administracijoje paskirtas Kompetentingas subjektas – Aivaras Batūra, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas ir Laura Karlonaitė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja.