/Kaip gauti leidimą norint patekti į pasienio ruožą
2021 m. lapkričio 11 d.

Kaip gauti leidimą norint patekti į pasienio ruožą

Įvedus nepaprastąją padėtį įsigaliojo draudimas atvykti į pasienio ruožo su Baltarusija teritoriją, kuriame tokia padėtis įvesta. DRAUDIMAS netaikomas asmenims, gyvenantiems, turintiems nekilnojamojo turto pasienio ruožo su Baltarusija teritorijoje, kur įvesta nepaprastoji padėtis, ir turintiems tai patvirtinančius dokumentus.

Leidimas patekti į pasienio ruožą prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika (toliau – pasienio ruožas) nereikalingas ir šiais atvejais:

  1. pasienio ruožo gyvenvietėse dirbantiems ir besimokantiems asmenims;
  2. asmenims, vykdantiems ūkinę, komercinę, tam tikrų objektų (pvz. kelių, ryšio linijų ir pan.) priežiūros veiklą pasienio ruože esančiose gyvenvietėse ar pasienio ruože;
  3. asmenims, vykstantiems magistraliniais, krašto ar rajoniniais keliais ar geležinkeliais, einančiais ar kertančiais pasienio ruožą;
  4. asmenims, kertantiems valstybės sieną per pasienio kontrolės punktus ar vykstantiems į darbo vietą, esančią pasienio kontrolės punkte;
  5. vykdant valstybės sienos apsaugos objektų įrengimą;
  6. vykdant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų funkcijas;
  7. vykstant į pasienio ruožo gyvenvietes paslaugoms teikti ar įsigyti;
  8. vykstant į artimo giminaičio laidotuves, slaugyti ligonį, pas tėvus arba artimus giminaičius.

Kaip galima gauti leidimą patekti į pasienio ruožą?

Leidimas judėti reikalingas tik 5 km atstumu nuo Lietuvos–Baltarusijos sienos esančiame pasienio ruože, į šią teritoriją neribojamai patekti galės tik šioje teritorijoje gyvenantys asmenys ir asmenys joje turintys nekilnojamojo turto. Kiti asmenys patekti į šią teritoriją galės tik gavę VSAT leidimą.

Prašymai dėl leidimų pateikiami Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) Varėnos ir Vilniaus pasienio rinktinėms ar jų struktūriniams padaliniams elektroniniu paštu :

Aleksandro Barausko pasienio užkarda, Dubičių km., Varėnos r., el.p. vsat.barausko.ob@vsat.vrm.lt, budėtojo tel. 8 656 86979, (8310)48423;

Kabelių pasienio užkarda, Kabelių km., Marcinkonių sen., Varėnos r., el.p. kabeliu.budetojas@vsat.vrm.lt, budėtojo tel. 8 698 52514, (8310)48102;

Druskininkų pasienio užkarda, Mizarų g. 59, Druskininkai, el.p. vsat.dru.ob@vsat.vrm.lt, budėtojo tel. 8 686 16445, (8313)54061;

Kapčiamiesčio pasienio užkarda, Pertako k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r., el.p kapciamiescip.pu.ob@vsat.vrm.lt, budėtojo tel. 8 698 52513, (8318)43124;

Gintaro Žagunio pasienio užkarda, Mokyklos g. 1, Poškonys, Šalčininkų r. sav., el.p. vsat.zagunio.ob@vsat.vrm.lt, budėtojo tel. 8 686 00824, (8380)46667;

Tribonių pasienio užkarda, Parko g. 26, Gerviškių sen., Šalčininkų r., el.p. triboniu.budetojas@vsat.vrm.lt, budėtojo tel. 8 687 93587, (8707)43100;

Purvėnų pasienio užkarda, Purvėnų km., Kalesninkų sen., Šalčininkų r., el.p. purvenu.budetojas@vsat.vrm.lt, budėtojo tel., mobilus 8 687 94336, (8380)38947.

Ką turiu pateikti patikrinimą atliekančiam pareigūnui, kai noriu patekti į pasienio ruožą ar esu pasienio ruože?

Pateikti teisėtą buvimą ir atvejį, nurodytą 1-8 punktuose, patekti į pasienio ruožą įrodančius dokumentus (pvz., darbo pažymėjimą, tam tikros įmonės vadovo pasirašytą dokumentą dėl darbų vykdymo tam tikroje teritorijoje, rangos darbų sutartį, asmenų ir transporto priemonių, kurie vykdo tam tikrus darbus pagal pasirašytas sutartis, teisėtą vykimą per valstybės sieną, giminystės ryšius, ligonio būklę, laidotuvių faktą įrodančius dokumentus ir kt.).

Analogiškus įrodančius dokumentus kartu su prašymu turi pateikti ir asmenys, besikreipiantys į VSAT padalinius dėl patekimo į pasienio ruožą.

 

 

Laura Jurgelevičiūtė

Valstybės sienos apsaugos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Varėnos pasienio rinktinės

Viešųjų ryšių specialistė

2021-11-11T18:40:26+00:00