/Bendruomenės
Bendruomenės 2022-05-23T15:45:16+00:00

Rajono bendruomenės,   sąrašas

Bendruomenių veiklų kompensavimo bei projektų ir renginių dalinio finansavimo tvarka     DV-229

Soc

Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse kuriant palankią daugiakultūrę aplinką (A1-161)

Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo                                                        1.1.6. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2021 m.

Priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2020 m.