/Vieši aukcionai
2021 m. balandžio 27 d.

Vieši aukcionai

Informuojame, kad paskelbti vieši aukcionai:

1.Sandėlio (unikalus Nr. 4400-4236-8338, pažymėjimas plane  1F1b, statybos metai – 1976, bendras plotas – 136,35 kv. m, fiziškai pažeistas)  ir jam priskirto 0,5106 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5432-1132), esančių Varėnos r. sav., Varėnos sen., Pamusių k., Aušros g. 9A, viešas aukcionas.

Aukciono Nr. 207188 svetainėje www.evarzytines.lt.

VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

2. Kitos (fermų) paskirties pastato (unikalus Nr. 4400-4236-8249, pažymėjimas plane  1Ž1b, statybos metai – 1978, bendras plotas – 0,00 kv. m, fiziškai pažeistas)  ir jam priskirto 0,7185 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5406-5312), esančių Varėnos r. sav., Varėnos sen., Pamusių k., Aušros g. 13B, viešas aukcionas.

Aukciono Nr. 207190 svetainėje www.evarzytines.lt.

VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

3. Daržinės (unikalus Nr. 4400-4236-4127, pažymėjimas plane  1I1b, statybos metai – 1989, užstatytas plotas – 503,00 kv. m, fiziškai pažeista)  ir jai priskirto 0,2202 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5431-8450), esančių Varėnos r. sav., Varėnos sen., Sarapiniškių k., Aušros g. 3A, viešas aukcionas.

Aukciono Nr. 207189 svetainėje www.evarzytines.lt.

VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

4. Veršidės pastato (unikalus Nr. 4400-2295-9098, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1p, statybos metai – 1977, užstatytas plotas – 1045,00 kv. m, 1 aukšto, sienos – plytos), esančio Varėnos r. sav., Merkinės sen., Panaros k., Nemuno g. 38A, viešas aukcionas.

Aukciono Nr. 207187 svetainėje www.evarzytines.lt.

VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

5. Daržinės pastato  (unikalus Nr. 4400-3482-7352, pažymėjimas plane 1F1mp, statybos metai – 1979, bendras plotas – 517,92 kv. m) ir jam priskirto 0,1646 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4946-9290), esančių Varėnos r. sav., Matuizų sen., Čebatorių k., Taupupio g. 16, viešas aukcionas.

Aukciono Nr. 207185 svetainėje www.evarzytines.lt.

VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

6. Fermos pastato (unikalus Nr. 4400-4258-5473, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1b, statybos metai – 1970, bendras plotas – 125,75 kv. m, 1 aukšto, sienos – monolitinis betonas) ir jam priskirto 0,1797 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5239-5394), esančių Varėnos r. sav., Vydenių sen., Barčių k., Pievų g. 47                                                                                        

Aukciono Nr. 207186 svetainėje www.evarzytines.lt.

VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

7. Siloso tranšėjos Nr. 1 (unikalus Nr. 4400-4297-6456, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane s1, statybos metai – 1976,  plotas – 362,44 kv. m, medžiaga –betonas) ir jai priskirto 0,3527 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5342-6609), esančių Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Kabelių k., Kabelių g. 48B, viešas aukcionas.

Aukciono Nr. 207184 svetainėje www.evarzytines.lt.

VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

8. Mokyklos (unikalus Nr. 4400-0852-0047, bendras plotas – 2336,84 kv. m, statybos metai – 1984, sienos – plytos); katilinės (unikalus Nr. 4400-0852-0686, bendras plotas – 139,68 kv. m, statybos metai – 1984, sienos – plytų); kiemo statinių (skysto kuro rezervuaraim 4 vnt., unikalus Nr. 4400-0852-0774, statybos metai – 1984) ir jiems priskirto 1,4977 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0946-6372), esančių Varėnos r. sav., Vydenių  sen., Vydenių k., Mokyklos g. 2, viešas aukcionas.

Aukciono Nr. 207183 svetainėje www.evarzytines.lt.

VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

9. Kitos (fermų) paskirties pastato (unikalus Nr. 4400-4300-8279, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1p, statybos metai – 1976,  užstatytas plotas – 1963,00 kv. m, medžiaga –plytos), esančio Kabelių k., Kabelių g. 48A, 300 tonų daržinės (unikalus Nr. 4400-4297-6445, fiziškai pažeista, pažymėjimas plane 1I1ž, statybos metai – 1975, užstatytas plotas – 652,00 kv. m, medžiaga – medis su karkasu), esančios Kabelių k., Kabelių g. 48  ir jiems priskirto 1,2789 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5342-6674), esančio Varėnos r. sav., Kabelių k., Kabelių g. 48D, viešas aukcionas.

Aukciono Nr. 207200 svetainėje www.evarzytines.lt.

VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

10. 988/1097 karvidės pastato dalių (unikalus Nr. 4400-2267-8833, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1p, statybos metai – 1976, užstatytas plotas – 1097,00 kv. m, 1 aukšto, sienos – akmuo), esančių Varėnos r. sav., Merkinės sen., Panaros k., Nemuno g. 38B, viešas aukcionas.

Aukciono Nr. 207230 svetainėje www.evarzytines.lt.

VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

Živilė Puidokaitienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
tel. (8 310) 32 021, el.p. zivile.puidokaitiene@varena.lt
2021-04-27T13:44:29+00:00