/Viešas aukcionas dėl fermos pastato Barčių kaime
2021 m. lapkričio 9 d.

Viešas aukcionas dėl fermos pastato Barčių kaime

Informuojame, kad paskelbtas fermos pastato (unikalus Nr. 4400-4258-5473, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1b, statybos metai – 1970, bendras plotas – 125,75 kv. m, 1 aukšto, sienos – monolitinis betonas) ir jam priskirto 0,1797 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5239-5394), esančių Varėnos r. sav., Vydenių sen., Barčių k., Pievų g. 47, viešas aukcionas.                                                                

Aukciono Nr. 217098 svetainėje www.evarzytines.lt.

VARĖNOS R. SAV., VYDENIŲ SEN., BARČIŲ K., PIEVŲ G. 47 ESANČIO FERMOS PASTATO IR ŽEMĖS SKLYPO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

Fermos pastatas (unikalus Nr. 4400-4258-5473, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1b, statybos metai – 1970, bendras plotas – 125,75 kv. m, 1 aukšto, sienos – monolitinis betonas) ir jam priskirtas 0,1797 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-5239-5394), esantys Varėnos r. sav., Vydenių sen., Barčių k., Pievų g. 47
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pardavimo kaina (Eur) Iš jos pradinė nekilnojamųjų daiktų pardavimo kaina (Eur) Iš jos žemės sklypo pradinė pardavimo kaina (Eur) Mažiausias kainos didinimo intervalas (Eur) Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur) Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis (Eur) Aukciono dalyvių registravimo

pradžia / pabaiga

(data ir laikas)

Aukciono

pradžia / pabaiga

data ir laikas

725 286 439 50 30 72 nuo 2021-11-22  00.00 val.

iki 2021-11-23   23.59 val.

nuo 2021-11-25    9.00 val.

iki 2021- 11-29    13.59 val.

Žemės sklypų pradinę pardavimo kainą sudaro: žemės sklypo pardavimo kaina –  19 Eur ir žemės sklypo dokumentų parengimo išlaidos – 420 Eur.

Žemės sklypo paskirtis / naudojimo būdas – žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypasparduodamas. Pirkėjas nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn. Pirkėjas turi turėti leidimą teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke (kodas 112021042), už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: nėra

Viešo aukciono organizatorė – Varėnos rajono savivaldybės administracija, kodas 18877873, buveinės adresas Vytauto g. 12, Varėna.

Turto apžiūra nuo 2021-11-17 iki 2021-11-18, nuo  9.00 iki 15.00 val.

Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą:

apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Genę Ramaškienę, Vydenių seniūnijos seniūnę, tel. Nr.  8 612 92133, el. p. gene.ramaskiene@varena.lt

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Bendrosios aukciono sąlygos: asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje – internetiniame puslapyje https://www.evarzytynes.lt. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti aukciono dalyviu. Sąskaitos dalyvio registravimo mokesčiui ir garantiniam įnašui sumokėti rekvizitai: Varėnos rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188773873) atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT93 7181 2000 0213 0126, AB Šiaulių bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį) (banko kodas 74812).

Atsakinga už informacijos teikimą – Violeta Valūnienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 310) 31 992, el. p. violeta.valuniene@varena.lt.

Aukcionas vyks vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą, kai žemės sklypas parduodamas, terminas ir tvarka:

1. Aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą;

2. Elektroninio aukciono laimėtojas privalo per 25 kalendorines dienas nuo turto pardavimo elektroniniame aukcione dienos pasirašyti parduoto nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį ir ne vėliau kaip per 5 kalendorinės dienas nuo nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo pasirašyti žemės sklypo, priskirto nekilnojamam turtui, pirkimo – pardavimo sutartį, ir atsiskaityti už įsigytą turtą sutartyje  nustatyta tvarka ir terminais (per 10 dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarčių pasirašymo dienos).

3. Žemės sklypo parengimo išlaidas (420 eurų) aukciono laimėtojas sumoka į Varėnos rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188773873) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT93 7181 2000 0213 0126, AB Šiaulių bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį) (banko kodas 74812).

Kitos aukciono sąlygos: Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos dėl aukciono laimėtojo kaltės nesudaromos pirkimo–pardavimo sutartys. Tokiu atveju laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo – pardavimo sutartis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą.

2021-11-09T17:33:49+00:00