/Viešas aukcionas dėl dujų balionų sandėlio pastato Matuizų kaime
2021 m. lapkričio 9 d.

Viešas aukcionas dėl dujų balionų sandėlio pastato Matuizų kaime

Informuojame, kad paskelbtas dujų balionų sandėlio pastato (unikalus Nr. 4400-5304-4414, fiziškai pažeistas, bendras plotas – 70,54 kv. m, statybos metai – 1979, sienos – plytos), esančio Varėnos r. sav., Matuizų  sen., Matuizų k., Kalno g. 28, viešas aukcionas.

Aukciono Nr. 217953 svetainėje www.evarzytines.lt

VARĖNOS R. SAV., MATUIZŲ SEN., MATUIZŲ K., KALNO G. 28 ESANČIO  DUJŲ BALIONŲ SANDĖLIO PASTATO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

Dujų balionų sandėlio pastatas (unikalus Nr. 4400-5304-4414, fiziškai pažeistas, bendras plotas – 70,54 kv. m, statybos metai – 1979, sienos – plytos), esantis Varėnos r. sav., Matuizų  sen., Matuizų k., Kalno g. 28
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pardavimo kaina (Eur) Iš jos pradinė nekilnojamųjų daiktų pardavimo kaina (Eur) Iš jos žemės sklypo pradinė pardavimo kaina (Eur) Mažiausias kainos didinimo intervalas (Eur) Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur) Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis (Eur) Aukciono dalyvių registravimo

pradžia / pabaiga

(data ir laikas)

Aukciono

pradžia / pabaiga

data ir laikas

 
2 400 2 400 50 30 240 nuo 2021-12-21 00.00 val.

iki 2021-12-22   23.59 val.

nuo 2021-12-27   9.00 val.,

iki 2021- 12-30   13.59 val.

 
Viešo aukciono organizatorė – Varėnos rajono savivaldybės administracija, kodas 18877873, buveinės adresas Vytauto g. 12, Varėna.

Turto apžiūra nuo 2021-12-16 iki 2021-12-17, 9-15.00 val.

Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą:

apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Mindaugą Matuizą, Matuizų seniūnijos seniūną, tel. Nr.  8 612 78 599, el. p. mindaugas.matuiza@varena.lt

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Bendrosios aukciono sąlygos: asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje – internetiniame puslapyje https://www.evarzytynes.lt. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti aukciono dalyviu. Sąskaitos dalyvio registravimo mokesčiui ir garantiniam įnašui sumokėti rekvizitai: Varėnos rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188773873) atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT93 7181 2000 0213 0126, AB Šiaulių bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį) (banko kodas 74812).

Atsakinga už informacijos teikimą – Violeta Valūnienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 310) 31 992, el. p. violeta.valuniene@varena.lt.

Aukcionas vyks vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka:

1. Aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą;

2. Elektroninio aukciono laimėtojas privalo per 25 kalendorines dienas nuo turto pardavimo elektroniniame aukcione dienos pasirašyti parduoto nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį ir atsiskaityti už įsigytą turtą sutartyje  nustatyta tvarka ir terminais (per 10 dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos).

3. Kitos aukciono sąlygos: Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu per 25 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos dėl aukciono laimėtojo kaltės nesudaromos pirkimo–pardavimo sutartis. Tokiu atveju laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą.

 

2021-11-09T17:31:30+00:00