/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2021 m. spalio 21 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinių projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis parengti „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Pušyno g. 18f, Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., supaprastintas statybos projektas” projektiniai pasiūlymai. 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Pušyno g. 18f, Pirčiupiu k., Valkininku sen., Varėnos r. sav.; Sklypo kadastrinis nr.: 3850/0003:174;

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: numatoma pastato paskirtis – vienbutis gyvenamasis namas;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Elmarsa“, Kauno g. 16, Vilnius. Architektas Linas Mackevičius, el.p.: Linas@elmarsa.eu ;  tel.: +37065062705; 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): T. B. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Varėnos r. sav. Internetiniame puslapyje www.varena.lt bei Kauno g. 16, Vilnius. Darbo dienomis nuo 10.00 iki 12.00 iš anksto susitarus tel.: +37065062705 iki 2021-11-09; 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: paštu: Kauno g. 16, Vilnius, UAB Elmarsa. Elektroniniu paštu Linas@elmarsa.eu iki 2021-11-09, 10:00;

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Valkininkų mstl., Vilniaus g. 15 (Valkininkų sen, patalpose) 2021-11-10, 15:00 – 16:00 val.

Ekstremalios situacijos metu, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Transliacijos nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/81427153544?pwd=Z2pBQ2tzeVZOZTRCdyt4d1FsVVFUZz09

Susitikimo ID: 814 2715 3544
Slaptažodis: varena

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

2021-10-21T16:27:17+00:00