/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2021 m. spalio 8 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyrius „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jo dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis yra parengti „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Mokyklos g. 8, Merkinės mstl., Varėnos r. sav., supaprastintas rekonstravimo projektas֧“ projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinių statybvietės adresas: Mokyklos g. 8, Merkinės mstl., Varėnos r. sav.; Sklypo  kadastrinis Nr. 3835/0008:265;

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas;

3. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:  Žemės naudojimo paskirtis – kita, būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamosios paskirties teritorijos;

4. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas ar įgaliotas atstovas. UAB „Vizija namams“ įgaliotas asmuo direktorė R. Tamulienė, tel. 8 605 04203, el. p. vizijanamams@gmail.com.;

5. Statytojas: A.K.

6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: UAB „Vizija namams“, Savanorių g. 2, Varėnos m., tel.: 8 605 04203 nuo 2021 m. spalio 7 d. iki spalio 26 d., darbo dienomis 13:00-17:00 val. ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.varena.lt;

7. Visuomenės atstovų teikiami pasiūlymai projektuotojui: iki 2021 m. spalio 26 d. 16.00 val., el. p.: vizijanamams@gmail.com, telefonu: 8 605 04203, paštu: UAB,,Vizija namams”, Savanorių g. 2, Varėnos m.;

8. Viešo susirinkimo duomenys.  Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. spalio 26 d. 16:00-17:00 val., Merkinės seniūnijos patalpose, Gardinio g. 1, Merkinės mstl., Varėnos r. sav. 

 Susirinkimo dieną, esant karantino apribojimams (2021 m. spalio 26 d. nuo 16:00 iki 17:00 val.) vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu:

 Prisijungimas prie tiesioginės transliacijos: https://meet.google.com/wyq-tdpg-wsg

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

 

2021-10-08T14:27:59+00:00