/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2021 m. rugsėjo 9 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis parengti „Prekybos paskirties pastato Kauno g. 2, Merkinėje, Varėnos r sav., rekonstravimo projektas“ projektiniai pasiūlymai. 

Statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Kauno g.2, Merkinės miestelis, Varėnos r. sav. Kad. Nr. 3835/0009:34
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas: Arūnas Petrauskas, adresas: S. Dariaus ir S. Girėno 6-5, Alytus, el. paštas: ap.projektai@gmail.com, tel. Nr. +370 699 81163.
Statinio architektas: Arūnas Petrauskas, el. paštas: ap.projektai@gmail.com.
Statytojas – S. V.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 10 darbo dienų (2021-09-09 d. iki 2021-09-22 d.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos adresu: S. Dariaus ir S. Girėno 6-5, Alytus. Tel. Nr. +370 699 81163 darbo dienomis nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 17 val. bei Varėnos savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt.
Pasiūlymų pateikimas: visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui gali teikti iki 2021 m. rugsėjo 22 d. 15 val. elektroniniu paštu (ap.projektai@gmail.com) arba raštu: S. Dariaus ir S. Girėno 6-5, Alytus.
Viešas susirinkimas vyks 2021-09-22 d. nuo 15:00 iki 16 val. Merkinės seniūnijos pastate, Gardino g.1, Merkinės mstl., Varėnos r. sav.

Susirinkimo dieną (2021-09-22 d. nuo 15:00 iki 16 val.) esant karantino apribojimams vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu. Prisijungimas prie tiesioginės transliacijos:
https://us05web.zoom.us/j/89439723660?pwd=UGFSdXg0T0Qzb1h3TDhhQXRqSWFidz09

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

 

2021-10-05T14:00:16+00:00