/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2021 m. liepos 28 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

PRANEŠIMAS APIE VISUOMENĖS INFORMAVIMĄ DĖL VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMO

1. Statinių statybvietės adresas:
Vytauto g. 264, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.; Sklypo  kadastrinis Nr.3863/0003:323 Senosios Varėnos k.v.;

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Viešbučių paskirties pastatas (rekonstravimas);

3. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės naudojimo paskirtis – kita, būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

4. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas ar įgaliotas atstovas:
UAB „Vizija namams“ įgaliotas asmuo direktorė R. Tamulienė, tel. 8-605- 04203, el. p. vizijanamams@gmail.com.; Architektas – Petras Klydzia,  el.p.: petras.klydzia@gmail.com;

5. Statytojas:
D.K., el.p.: zvyras.vardenis@gmail.com., tel.: 8 612 67230;

6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
UAB „Vizija namams“, Savanorių g. 2,  Varėnos m., tel.: 8-605-04203; Nuo 2021 m liepos 28 d. iki rugpjūčio 16 d., darbo dienomis 13:00-17:00 val. ir  Varėnos rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.varena.lt;

7. Visuomenės atstovų teikiami pasiūlymai projektuotojui:
Iki 2021 m. rugpjūčio 15 d. 16.00 val., el. p.: vizijanamams@gmail.com, telefonu:  8-605-04203.

8. Viešo susirinkimo duomenys:
Viešas susirinkimas, kuriame bus aptariamas viešbučio rekonstravimo  projektas, įvyks  2021  m. rugpjūčio 16  dieną 16:00-17:00 val., J.Basanavičiaus g. 40, Varėnos m., Varėnos r. sav., Varėnos  seniūnijos patalpose;

Susirinkimo dieną (2021  m.  rugpjūčio 16  d.  nuo  16:00  iki 17:00 val.) esant  karantino  apribojimams vyks  tiesioginė  viešojo  susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu. Prisijungimas prie tiesioginės transliacijos: https://meet.google.com/quv-vxbr-sjj.

Projektiniai pasiūlymai
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-09-07T15:45:55+00:00