/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2021 m. birželio 7 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis parengti „Susisiekimo komunikacijų K. Jagmino g., Merkinės mstl., Varėnos r. sav., kapitalinio remonto projektas“ projektiniai pasiūlymai

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
K.Jagmino g., Merkinės mstl., Varėnos r. sav., sklypo unikalus Nr. 4400-5332-8595
Statinio naudojimo paskirtis, tipas: Susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai
Projektuotojas: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius, tel. +370 639 82714, el.p. info@projektavimas.net
Projekto vadovas: Jonas Veigneris, el. p. jonas@projektavimas.net
Statytojas: Varėnos rajono savivaldybė, Vytauto g. 12, LT–65184 Varėna, tel. (8 310) 32 001
El. p. info@varena.lt, kontaktinis asmuo: tel. (8 310) 31 994
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-06-22 šiose vietose:

  • Varėnos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje adresu www.varena.lt
  • UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, Vilnius

Darbo valandos 8:00 val. – 17:00 val.
Pasiūlymus dėl projekto „Susisiekimo komunikacijų K. Jagmino g. Merkinės m. Varėnos raj. kapitalinio remonto projektas“ projektinių sprendinių galima teikti el. p. stanislav@projektavimas.net, info@projektavimas.net, paštu adresu: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius ir telefono numeriu +370 639 82714 iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-06-22 15:00 val. ZOOM platformoje:
https://zoom.us/j/94248382750

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

2021-09-09T09:16:50+00:00