/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2021 m. gegužės 27 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Susisiekimo komunikacijų Gilšės g., Merkinės mstl., Varėnos r. sav., kapitalinio remonto projekto projektiniai pasiūlymai

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Gilšės g., Merkinės mstl., Varėnos r. sav., sklypo unikalus Nr. 4400-5332-6946
Statinio naudojimo paskirtis, tipas: Susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai
Projektuotojas: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius , tel. +370 639 82714, el.p. info@projektavimas.net
Projekto vadovas: Jonas Veigneris, el. p. jonas@projektavimas.net
Statytojas: Varėnos rajono savivaldybė, Vytauto g. 12, LT–65184 Varėna, tel. (8 310) 32 001
El. p. info@varena.lt., kontaktinis asmuo: tel. (8 310) 31 994
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-06-11 šiose vietose:

  • Varėnos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje adresu www.varena.lt
  • UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, Vilnius

Darbo dienomis nuo 8:00 val. – 17:00 val.
Pasiūlymus dėl projekto „Susisiekimo komunikacijų Gilšės g., Merkinės mstl., Varėnos r. sav., kapitalinio remonto  projektas“ projektinių sprendinių galima teikti el. p. stanislav@projektavimas.net, info@projektavimas.net, paštu adresu: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius ir tel. +370 639 82714 iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2020-06-11 15:00 val. ZOOM platformoje:  https://zoom.us/j/96025737125

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-09-09T09:18:47+00:00