/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2021 m. balandžio 14 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato rekonstravimo ir kitos paskirties inžinerinio statinio statybos Gardino g. 23, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav. projekto projektiniai pasiūlymai 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Gardino g. 23, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., žemės sklypo unikalus Nr. 3835-0007-0030, žemės sklypo kadastro Nr. 3835/0007:30;
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita;
Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: vienbutis gyvenamasis namas;
Statinio kategorija – neypatingas.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projektuotojas: Dovilės Lipinskės individuali veikla, Sietyno g. 25A, Kaunas LT-46262, tel. +370 60125280, el. paštas dovile.bertasiute@gmail.com.
Projekto vadovas Mindaugas Miliukštis (kval. atestatas Nr. A1806). Projekto architektė ir kont. asmuo Dovilė Lipinskė, tel. +370 60125280, el. paštas: dovile.bertasiute@gmail.com.
Statytojas: A. K.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Susipažinti su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima nuo 2021 m. balandžio 14 d. iki 2021 m. balandžio 28 d. Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt bei sklype įrengtame stende, adresu Gardino g. 23, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pastabas dėl parengtų projektinių pasiūlymų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu projektinių pasiūlymų rengėjui: Sietyno g. 25A, Kaunas LT-46262, taip pat tel. +370 60125280, el. paštu dovile.bertasiute@gmail.com.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešasis susirinkimas įvyks nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/76277985558?pwd=OS81a2tES3ozTWNPZWhzakwwOXVhQT09
Meeting ID: 762 7798 5558
Passcode: fb8Wet

2021 m. balandžio 28 d., 18.00 val., trukmė 1 val.

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

 

 

2021-04-15T13:29:09+00:00