/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2021 m. balandžio 8 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir buitinių nuotekų) Savanorių g. 50A iki sklypų Savanorių g. 50C, Savanorių g. 52A ir Savanorių g. 54, Varėnoje statybos projektiniai pasiūlymai

Statybos geografinė vieta: Varėna, Savanorių g. 50A, Savanorių g. 50C,
Savanorių g. 52A, Savanorių g. 50A
Statinių paskirtis: Inžineriniai tinklai. Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

  • sklypo Savanorių g. 50A paskirtis – kita, naudojimo būdas -atskirųjų želdynų teritorijos
  • kitur – nesuformuota valstybinė žemė.

Statytojas: Varėnos rajono savivaldybė (kodas 111104834), adresas – Vytauto g. 12, LT65184 Varėna, el. paštas – info@varena.lt, tel. 8-310-32001.
Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773873), adresas – Vytauto g. 12, LT65184 Varėna, el. paštas – info@varena.lt, tel. 8-310-32001.
Projektuotojas: UAB „Patvanka“, Savanorių pr. 192, Kaunas, el. paštas – info@patvanka.lt, tel. 8-698-38296.
Projekto vadovas: Gediminas Kemzūra, el. paštas – gediminas@patvanka.lt, tel.8-698-38296.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

  • Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt;
  • Iki 2021.04.27 darbo dienomis 8:00-17:00 projektuotojo patalpose adresu Savanorių pr. 192-914, Kaunas arba nuotoliniu būdu iš anksto susisiekus tel. 8 698 38296 arba el. paštu gediminas@patvanka.lt

Stendo įrengimo data – 2021-04-02 d.
Stendo išmontavimo data -2021-04-27 d.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu, siunčiant laišką adresu – UAB „Patvanka“, Savanorių pr. 192-914, LT-44150 Kaunas arba el. paštu gediminas@patvanka.lt, per visą 10 dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pabaigos ir jos metu.
Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

  1. Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti duomenys, kontaktai;
  2. Pasiūlymo teikimo data;
  3. Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks: 2021m. balandžio 27 d. 17:00 val.
Dėl COVID-19 plitimo grėsmės projektas bus viešinamas rengiant tiesioginę vaizdo transliaciją internetu, ZOOM platformoje, nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/8062754362                     

Meeting ID: 806 275 4362
Passcode: 4xpAZD

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-08T10:02:34+00:00