/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2021 m. sausio 20 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO REKONSTRAVIMO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ STATYBOS SKROBLAUS G. 33, DUBININKO K., MARCINKONIŲ SEN., VARĖNOS R. SAV., PROJEKTAS“ projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Skroblaus g. 33, Dubininko k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., žemės sklypo kadastrinis numeris 3828/0001:376

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Rekonstruojamų ir naujai statomų pastatų sąrašas, kategorija:
Gyvenamasis namas (unik .nr. 3894-0146-0011) – rekonstruojamas
Pagalbinio ūkio pastatas – nauja statyba, II grupės nesudėtingas
Pagalbinio ūkio pastatas – nauja statyba, II grupės nesudėtingas
Pagalbinio ūkio pastatas – šiltnamis, I grupės nesudėtingas
Griaunami pastatai:
Pagalbinio ūkio pastatas – viralinė (unik. Nr. 3894-0146-0044) – griaunamas

Pagalbinio ūkio pastatas – ūkinis pastatas (unik. Nr. 3894-0146-0055) – griaunamas
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).
MB „Erdvės architektūra“, Vytauto g. 12-11, Klaipėda

Projekto vadovas Martynas Akulevičius, paštas: info@erdvesarchitektura.lt, tel. +370 64728728
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): Statytojas: K. S.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Klaipėdoje, Kepėjų g. 11A, tel. +370 64728728,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: 2021 m. sausio 21 – vasario 3 d. (skiriama ne mažiau 10 darbo dienų), darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val.
interneto svetainėje: www.varena.lt
Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti raštu:

MB „Erdvės architektūra“, adresas Vytauto g. 12-11, Klaipėda, el. paštu: info@erdvesarchitektura.lt iki 2021 m. vasario 4 d. viešo susirinkimo pabaigos.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks:
Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Marcinkonių k., Miškininkų g. 53
2021 m. vasario 4 d. 17:30 val.

Susirinkimo dieną, esant karantino apribojimams, susijusiems su projektų viešinimu 2021 m. vasario 4 d. nuo 17:30 val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu.
Prisijungimas prie tiesioginės transliacijos: meet.google.com/syk-mswi-css

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-01-20T19:54:30+00:00