/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2020 m. lapkričio 23 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATO VERGAKIEMIO K. 7D, JAKĖNŲ SEN., VARĖNOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS“ PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statinių statybvietės adresas: Vergakiemio k. 7D, Jakėnų sen., Varėnos r. sav., sklypo kadastrinis Nr.3885/0004:212
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kaimo turizmo pastatas (poilsio paskirties)
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas ar įgaliotas asmuo: UAB „Vizija namams“ įgaliotas asmuo direktorė R. Tamulienė, tel. 8-605-04203, el. p. vizijanamams@gmail.com.; Architektas – Petras Klydzia, el. paštas: petras.klydzia@gmail.com
Statytojas: D. B.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: UAB „Vizija namams“, Savanorių g. 2, Varėnos m. Tel.: 8-605-04203; Nuo 2020 m lapkričio 20 d. iki gruodžio 8 d., darbo dienomis 9:00-16:00 val. ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.varena.lt
Visuomenės atstovų teikiami pasiūlymai projektuotojui: iki 2020 m gruodžio 8 d. 13.00 val., el. p.:vizijanamams@gmail.com, telefonu: 8-605-04203
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): viešas susirinkimas įvyks 2020 m. gruodžio 9 dieną 16-17 val., Jakėnų seniūnijos patalpose, adresu: Mokyklos g. 27, Žilinų k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav.
     Susirinkimo dieną, esant karantino apribojimams, susijusiems su projektų viešinimu 2020 m. gruodžio 9 d. nuo 16:00 val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu. Prisijungimas prie tiesioginės transliacijos: https://meet.google.com/oeh-duyc-itb

Projektiniai pasiūlymai

2020-11-24T16:05:10+00:00