/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2020 m. lapkričio 18 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO (UNIKALUS NR. 3894-0031-1015; MERKINĖS SENOJO MIESTO VIETA, KODAS 3680; MERKINĖS MIESTELIO ISTORINĖ DALIS, KODAS 17097) SEINŲ G. 8A, MERKINĖJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTO projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Seinų g. 8A, Merkinės mstl., Varėnos r.; sklypo kad. Nr.: 3835/0008:331 Merkinės k. v.
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: visuomeninės paskirties teritorijos
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: projektuojama – muziejaus pastatas (esama paskirtis – administracinė); privažiavimo kelias – susisiekimo komunikacijos; plokščias inžinerinis statinys-prieigų aikštė su automobilių stovėjimo aikštele – kitas inžinerinis statinys
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB “AEXN” , direktorius architektas T.Grunskis, el. p.: info@aexn.lt, tel. 8 616 26831
Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius): projekto vadovas R. Buitkus, el. p.: info@aexn.lt, tel. 8 616 26831
Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybė, adresas: Vytauto g. 12, Varėna; juridinio asmens kodas: 111104834
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Gardino g.1, Merkinės mstl., Varėnos r. sav., tel.: 8 616 26831, laikas: (darbo dienomis) nuo 2020-11-12 iki 2020-12-02 (9:00 – 17:00 val.), taip pat Varėnos rajono savivaldybės svetainėje, adresu: https://varena.lt/.
Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymai teikiami iki 2020-12-02 elektroniniu paštu: info@aexn.lt, tel. 8 616 26831
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Gardino g.1, Merkinės mstl., Varėnos r. sav., 2020-12-02  17:00 val. Esant karantino apribojimams, susijusiems su projektų viešinimu, 2020-12-02 nuo 17:00 val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu: https://us04web.zoom.us/j/79078833675?pwd=Vi9vYkVwaTkwL1laV3JsS2ZsaFRWZz09

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-19T10:42:00+00:00