/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2020 m. lapkričio 18 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO (LIETUVOS PARTIZANŲ IR JŲ RĖMĖJŲ MEMORIALINIS KOMPLEKSAS, KULT. VERT. REG. UNIKALUS KODAS 36312) MOKYKLOS G. 7, MERKINĖJE, IR PRIEIGŲ STATYBOS PROJEKTO projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Mokyklos g. 7, Merkinės mstl., Varėnos r. sav.; sklypo kad. Nr.: 3835/0008:288 Merkinės k.v.
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: konservacinė
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: projektuojami – informacinis paviljonas – kitos paskirties inžinerinis statinys; ūkinis pastatas – kitos (ūkio) paskirties pastatas; plokščias inžinerinis statinys-aikštė, plokščias inžinerinis statinys-remontuojamas kryžiaus formos takas, nauji takai-plokšti inžineriniai statiniai; pėsčiųjų takas ir privažiavimas spec. transportui – susisiekimo komunikacijos
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB “AEXN” , architektas M. Mankus, el. p.: info@aexn.lt, tel. 8 616 26831
Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius): projekto vadovas R. Buitkus, el. p.: info@aexn.lt, tel. 8 616 26831
Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybė; adresas: Vytauto g. 12, Varėna; juridinio asmens kodas: 111104834
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Gardino g.1, Merkinės mstl., Varėnos r. sav., tel.: 8 616 26831, laikas: (darbo dienomis) nuo 2020-11-12 iki 2020-12-02 (9:00 – 17:00 val.), taip pat Varėnos rajono savivaldybės svetainėje, adresu: https://varena.lt/.
Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymai teikiami iki 2020-12-02 elektroniniu paštu info@aexn.lt, tel. 8 616 26831
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Gardino g.1, Merkinės mstl., Varėnos r. sav., 2020-12-02  16:00 val. Esant karantino apribojimams, susijusiems su projektų viešinimu, 2020-12-02 nuo 16:00 val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu: https://us04web.zoom.us/j/74887248999?pwd=ZkZ4WURIQ1FLQ3BGTHB3MDhCNitBdz09

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-19T10:46:34+00:00