/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2020 m. spalio 26 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (PARDUOTUVĖS) ADRESU GARDINO G. 2, MERKINĖS MSTL., VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTO projektiniai pasiūlymai

 1. Statinių statybvietės adresas: GARDINO G. 2, MERKINĖS MSTL., VARĖNOS R. SAV.
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija: rekonstruojamas statinys yra prekybos paskirties pastatas. Po rekonstravimo paskirtis nesikeis. Pastatas dviejų aukštų, stogas šlaitinis. Statinio vieta sklype nekeičiama, plečiamas į pietinę pusę, išardant esamus priestatus. Vizualizacijos su gretima užstatymo aplinka pridedamos (žr. skelbimo pabaigoje).
 3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „Vileista“, architektė, projekto vadovė Rita Kavaliauskaitė, el. p.: archytekte@gmail.com, tel. Nr.: +370 671 23522.
 4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius): architektė Rita Kavaliauskaitė, el. p.: archytekte@gmail.com.
 5. Statytojas: UAB „Palink“, adresas: Lentvario g. 33, Vilnius, juridinio asmens kodas: 110193723.
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Gardino g.1, Merkinės mstl., Varėnos r. sav., tel.:+370 685 45993, laikas: (darbo dienomis) nuo 2020-10-22 iki 2020-11-10 ( 8:00 – 17:00 val.), taip pat Varėnos rajono savivaldybės svetainėje, adresu: https://varena.lt/.
 7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymai teikiami iki 2020-11-10 elektroniniu paštu archytekte@gmail.com, telefonu: 867123522.
 8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Gardino g. 1, Merkinės mstl., Varėnos r. sav., data ir laikas: 2020-11-10 d. 16:00-17:00val.
 9. Esant karantino ribojimams, 2020-11-10 d.nuo 16.00 val. vyks viešo
  susirinkimo tiesioginė transliacija nuotoliniu būdu.

  Prisijungimas prie tiesioginės transliacijos:
  https://us05web.zoom.us/j/86729634872?pwd=OE5zeTdBUUxtM3F3eHZ1OXE2RDBYUT09

  Meeting ID: 867 2963 4872
  Passcode: 11

Projektiniai pasiūlymai
Vaizdinė informacija

2020-11-06T09:03:19+00:00