/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2020 m. spalio 2 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Prekybos paskirties pastato – degalinės Vilniaus g. 6, Valkininkų mstl., Varėnos r. sav., rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas. Vilniaus g. 6, Valkininkų mstl., Varėnos r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis. (7.3) Prekybos paskirties pastatas.
3. Projektuojami statiniai. Rekonstruojamas prekybos paskirties pastatas – degalinė.
4.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, el. pašto adresas ir tel. Nr.
UAB „Rusnė“, tel. Nr. +370 37 320 365, el. paštas: rusne@rusne.lt.
5. Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai)
Jurgita Mockevičienė, el. paštas rusne@rusne.lt
6. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).
UAB „Viados NT“, į. k. 304740054, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., LT-14302, Vilniaus r., el. paštas: info@viada.lt, Tel. Nr. +370 5 2190005
7. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Nuo 2020 m. spalio 5 d. iki viešo susirinkimo, kuris įvyks 2020 m. spalio 20 d., galima susipažinti su projektu ir teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu: UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313, el. paštu: rusne@rusne.lt arba telefonu +370 37 320 365 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.
Taip pat, su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Varėnos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: https://varena.lt/aukcionai-konkursai
8. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.
Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2020 m. spalio 19 d. 17:00 val.
9. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).
Viešas susirinkimas vyks Vilniaus g. 6, Valkininkų mstl., Varėnos r. sav., 2020 m. spalio 20 d. nuo 17:15 val. iki 18:15 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

2020-10-02T14:28:48+00:00