/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2020 m. rugsėjo 28 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti INŽINERINIO TINKLO (NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLO) PASKIRTIES VILNIAUS G. 15, MERKINĖS MSTL., MERKINĖS SEN., VARĖNOS R., SAV., SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

  1. Statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: VILNIAUS G. 15, MERKINĖS MSTL., MERKINĖS SEN., VARĖNOS  R.,  SAV., (sklypo kadastrinis Nr. 3835/0009:322 Merkinės k.v.)
  2. Statinio naudojimo pagrindinė paskirtis: inžineriniai tinklai( nuotekų šalinimo tinklai)
  3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, žemės naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
  4. Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB “Nivelsta“, projekto vadovas Arūnas Varpukevičius, nivelsta@gmail.com, tel. (8 614) 86 478
  5. Statytojas: Varėnos rajono savivaldybė, Vytauto g.12, Varėna; info@varena.lt; tel.(8 310) 32 001
  6. Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti: nuo 2020-09-28 iki 2020-10-15 darbo dienomis 8:00 val. iki 17:00val., pietų pertrauka 12:00 val. iki 12:45 val., Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, atstovas – vyr. specialistas Vytautas Čiurlevičius, tel. (8 310) 31 803, el. p. vytautas.ciurlevicius@varena.lt arba Varėnos rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.varena.lt
  7. Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinių pasiūlymų sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu: UAB „Nivelsta“, Pramonės g. 9, LT-62175, Alytus arba elektroninio pašto adresu nivelsta@gmail.com.
  8. Visuomenės atstovai, teikdami projektuotojui pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymų pateikimo terminas  iki 2020-10-15.
  9. Viešas susirinkimas vyks: 2020-10-16 15:30val., Merkinės seniūnijos patalpose, adresu Gardino g.1, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r., sav.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

2020-09-29T16:29:17+00:00