/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2020 m. rugpjūčio 19 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

      Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Kitos paskirties inžinerinių statinių (elektros skydinės ir elektros skydinės-sandėlio) , pagalbinio ūkio paskirties pastato (garažo) ir sandėliavimo paskirties pastato (sandėlio) J. Basanavičiaus g. 58 Varėnoje griovimo aprašas, susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) ir inžinerinių tinklų tarp Alytaus ir Pramonės gatvių, Varėnoje statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Statinio adresas: J. Basanavičiaus g. 58, Varėna.
Statinio naudojimo pagrindinė paskirtis: kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.); pagalbinio ūkio paskirties pastatai (7.17.); sandėliavimo paskirties pastatai (7.9.); susisiekimo komunikacijos (8.); inžineriniai tinklai (9.)
Statybos rūšys: Nauja statyba; statinių griovimas
Statinių kategorija: II grupės nesudėtingas statiniai
Statytojas: Varėnos rajono savivaldybė, Vytauto g. 12, Varėna; Įmonės kodas 111104834, tel. 8 (310) 32 005
Projektuotojas: UAB „Panprojektas“, Respublikos 44, LT – 35173 Panevėžys, tel/fax 8-45 58 18 75. Projekto vadovas: Renata Skemundrienė, tel. 8 612 22801; el. paštas: renata@panprojektas.lt.
Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2020-08-19 iki 2020-09-08 Varėnos rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.varena.lt arba Varėnos rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriuje, atstovė – vyriausioji specialistė Rasa Nenartavičienė, Tel. (8 310) 31 981, rasa.nenartaviciene@varena.lt. Susipažinti galima darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinių pasiūlymų sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu: UAB „Panprojektas“, Respublikos 44, LT – 35173 Panevėžys bei elektroninio pašto adresu renata@panprojektas.lt.
Visuomenės atstovai, teikdami projektuotojui pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2020-09-03.
Viešas susirinkimas vyks 2020-09-08 nuo 16:00 val. iki 17.00 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos didžiojoje posėdžių salėje (I aukšte) Vytauto g. 12, Varėna.

Projektiniai pasiūlymai
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-19T16:21:10+00:00