/STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2021 m. spalio 22 d.

STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinių projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis parengti „Gyvenamosios (vieno buto pastatai) paskirties pastato Kauno g. 3, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., rekonstravimo ir paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą projektas” projektiniai pasiūlymai. 

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Kauno g. 3, Merkinės mstl., Merkinės sen.,  Varėnos r. sav.,; Sklypo kadastrinis Nr.: 3835/0008:6;
2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: pagrindinė naudojimo paskirtis: kita, žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos;
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: numatoma pastato paskirtis – prekybos;
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: MB „Santakos architektūros studija“, architektas Arūnas Grigaitis, el. p. santakosstudija@gmail.com, tel. +370 685 45993;
4. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Dzūkijos žvėriena“, Sodžiaus g. 43, Kibyšių k., Merkinės sen., Varėnos r. sav.
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Varėnos rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.varena.lt bei Kauno g. 1, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., darbo dienomis nuo 12.00 iki 17.00 val., tel.: +370 685 45993 iki 2021-11-12;
6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: tel. +370 685 45993, elektroniniu paštu: santakosstudija@gmail.com iki 2021-11-12, 16:00 val.;
7. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 2021-11-12 16:00 val., Gardino g. 1, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

2021-10-22T09:29:06+00:00