/STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2022 m. sausio 19 d.

STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

    Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Kitos paskirties inžinerinių statinių Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., supaprastintas statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai.

  1. Statinių statybvietės adresas: Čepkelių raisto pakraštyje už 5 km nuo Marcinkonių kaimo, Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.;
  2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: 10 Statomų statinių yra I ir II grupės nesudėtingi kitos paskirties inžineriniai statiniai;
  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus : MB „Santakos architektūros studija“, architektas- Arūnas Grigaitis, santakosstudija@gmail.com, +370 685 45993;
  4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas: architektas Arūnas Grigaitis, santakosstudija@gmail.com;
  5. Statytojas: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Vilniaus g. 3, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., tel. (8 310) 44 641;
  6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje, Vilniaus g. 3, Merkinėje, LT-65334 Varėnos r ., tel. +370 310 44641 iki 2022-02-04 darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. ir Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://varena.lt/;
  7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2022-02-04 elektroniniu paštu: santakosstudija@gmail.com ir telefonu +370 685 45993;
  8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Miškininkų g. 53, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., 2022-02-04  15.00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-01-19T14:41:39+00:00