/STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2021 m. spalio 29 d.

STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis parengti „ Pagalbinio ūkio paskirties pastato, Merkio g.16 A, Milioniškių k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., supaprastintas statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas: Merkio g. 16A, Milioniškių k., Merkinės sen., Varėnos r.sav.; Sklypo  kadastrinis Nr. 3801/0001:31;
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio paskirties pastatas;
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:  žemės naudojimo paskirtis – kita, būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamosios paskirties teritorijos;
3. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas ar įgaliotas atstovas: UAB „Vizija namams“ įgaliotas asmuo direktorė R. Tamulienė, tel. 8-605- 04203, el. p. vizijanamams@gmail.com.;
4. Statytojas: A.T.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: UAB „Vizija namams“, Savanorių g. 2, Varėnos m., tel.: 8 605 04203
nuo  2021 m spalio 25 d. iki lapkričio 15 d., darbo dienomis 13:00-16:00 val. ir Varėnos rajono savivaldybės
aministracijos internetinėje svetainėje www.varena.lt;
6. Visuomenės atstovų teikiami pasiūlymai projektuotojui: iki 2021 m. lapkričio 15 d. 16.00 val., el. p.:
vizijanamams@gmail.com, telefonu: 8 605 04203; paštu; UAB,,Vizija nammas”, Savanorių g.2, Varėnos m.;
8. Viešo susirinkimo duomenys: viešas susirinkimas, kuriame bus aptariamas pagalbinio ūkio paskirties pastato statybos projektiniai pasiūlymai vyks 2021 m. lapkričio 15 dieną 16:00-17:00  val., Merkinės  seniūnijos patalpose Gardinio g. 1, Merkinės mstl., Varėnos r. sav., ;
Susirinkimo dieną, esant karantino apribojimams, (2021 m. lapkričio 15 d. nuo 16:00 iki 17:00 val.) vyks tiesioginė
viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu: Prisijungimas prie tiesioginės transliacijos:
https://meet.google.com/mfr-jwdi-ori

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

 

2021-10-29T21:45:05+00:00