/Skelbiamas konkursas Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti 2021 metais iš savivaldybės biudžeto
2020 m. lapkričio 19 d.

Skelbiamas konkursas Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti 2021 metais iš savivaldybės biudžeto

Konkurso tikslas – plėtoti įvairias socialinių paslaugų teikimo formas, kurti socialinių paslaugų tinklą savivaldybės teritorijoje; skatinti nevyriausybines organizacijas dalyvauti socialinių paslaugų teikimo procese; materialiai remti nevyriausybines organizacijas, kurios teikia socialines paslaugas.
Projektų paraiškas gali teikti:

  1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia LR vietos savivaldos įstatymas ir LR bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
  2. nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
  3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia LR religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas;

Konkurse gali dalyvauti aukščiau įvardintos organizacijos ir kurių viena iš pagrindinių sričių yra socialinių paslaugų bendruomenėje teikimas.
Projekto paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. DV – 965 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimo“.
Projektų paraiškos priimamos nuo 2020 m. lapkričio 19 d. iki 2020 metų gruodžio 21 d. 17 val. Paraiška gali būti pateikiama, vienu elektroniniu laišku adresu rupyba@varena.lt, paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi adresu Vytauto g. 12, 65184 Varėna.

Informaciją teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vesta Čaplikaitė, telefonu (8 310) 31 988, el. p. vesta.caplikaite@varena.lt, darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), jai nesant konsultuoja vyriausioji specialistė Vilma Naujūnienė, tel. (8 310) 31 990, el. p. vilma.naujuniene@varena.lt.

Varėnos rajono savivaldybės 2021 metų Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti iš savivaldybės biudžeto planuojama skirti apie 20 000 Eur.

  1. Tvarkos aprašas.
  2. Paraiška.

Socialinės paramos skyriaus informacija

2020-11-19T12:38:52+00:00