/Skelbiamas konkursas 2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti
2020 m. spalio 5 d.

Skelbiamas konkursas 2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2021 metais iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.

Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.

Projektų paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Varėnos r. savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis šiuos reikalavimus:

1. Pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

1.1. jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

1.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia (-ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklą (-as) skirtas neįgaliesiems;

1.3. paraiškoje planuoja teikti paslaugas ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;

1.4. projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas paslaugas, kurioms teikti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., neįgaliojo palydėjimą, pavėžėjimą į užimtumo, ugdymo, reabilitacijos įstaigas ir kt.), paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus bus skiriami papildomi balai:

  1. pareiškėjas Nuostatų 10.1-10.5 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems, iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką;
  2. pareiškėjas teiks Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą;
  3. pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų. Kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

Projekto paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906  „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Projektų paraiškos priimamos nuo 2020 m. spalio 5 d. iki 2020 metų lapkričio 5 d. 17 val.  Projektų paraiškos savivaldybės administracijai turi būti siunčiamos elektroniniu paštu vesta.caplikaite@varena.lt.

Konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais pareiškėjams teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vesta Čaplikaitė, telefonu (8 310) 31 988, el. p. vesta.caplikaite@varena.lt, jai nesant konsultuoja vyriausioji specialistė Vilma Naujūnienė, tel. (8 310) 31 990, el. p. vilma.naujuniene@varena.lt , darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.).

Varėnos rajono savivaldybės 2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti numatyta skirti 42 986 Eur. Iš jų: valstybės lėšos – 35 786 Eur. Savivaldybės biudžeto – 7 200 Eur. Didžiausia vienam projektui planuojama skirti ne daugiau kaip  15 000 Eur lėšų suma.

Pridedama:

  1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai.
  2. Projektų paraiškos forma (1 priedas)
  3. Projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)
  4. Deklaracija (5 priedas)

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus informacija

 

2020-10-05T13:08:15+00:00