/PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2021 m. spalio 5 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu statinio projekto „Prekybos paskirties pastato Kauno g. 2, Merkinėje, Varėnos r. sav., rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams 2021 m. spalio 5 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

2021-10-05T13:58:30+00:00