/PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2021 m. gruodžio 3 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Pagalbinio ūkio paskirties pastato, Merkio g. 16 A, Milioniškių k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., supaprastintas statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams 2021 m. gruodžio 3 d. pritarta IS „Infostatyba“, prisijungus per www.planuojustatau.lt.

2021-12-08T10:08:13+00:00