/PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2021 m. lapkričio 12 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Dainavos g. 3, Perlojos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams 2021 m. lapkričio11 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

2021-11-12T16:04:43+00:00