/PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2021 m. rugsėjo 23 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu statinio projekto „Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato-dirbtuvių Viršurodukio k. 1L, Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., supaprastintas statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams 2021 m. rugsėjo 23 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

2021-10-05T14:12:29+00:00