/PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2022 m. gegužės 4 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu statinio projekto „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Užumelnyčio g. 33, Senoji Varėna, Varėnos r. sav., statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams 2022 m. gegužės 4 d. pritarta IS „Infostatyba“, prisijungus per www.planuojustatau.lt.

2022-05-09T11:41:31+00:00