/PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2020 m. rugsėjo 9 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

           Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Kitos paskirties inžinerinių statinių (pėsčiųjų takų) Marcinkonių g. 24, J. Basanavičiaus g. 1B, J. Basanavičiaus g. 2, J. Basanavičiaus g. 17 ir J. Basanavičiaus g. 13B, Savanorių g. 1C bei sklypus jungiančiose Vytauto ir J. Basanavičiaus gatvėse, Varėnos m., supaprastintas statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams 2020 m. rugsėjo 9 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

2020-09-11T11:59:36+00:00