/PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2021 m. rugsėjo 8 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Inžinerinių tinklų (buitinių nuotekų) rekonstravimo, kitos paskirties inžinerinių statinių (nuotekų valyklos, aikštelės) ir susisiekimo komunikacijų (kelio) statybos Varėnos r. sav., Vydenių sen., Krivilių k., projektas“ projektiniams pasiūlymams 2021 m. rugsėjo 7 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

2021-09-09T08:47:43+00:00