/PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2021 m. rugsėjo 1 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Viešbučių paskirties pastato Vytauto g. 264, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams 2021 m. rugpjūčio 31 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

2021-09-07T15:43:58+00:00