/PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2020 m. gruodžio 29 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATO, VERGAKIEMIO K.7D, JAKĖNŲ SEN., VARĖNOS R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS“ projektiniams pasiūlymams 2020 m. gruodžio 29 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

2021-01-20T20:03:19+00:00