/Priimamos paraiškos Varėnos rajono kultūros projektų daliniam finansavimui iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų gauti 2021 m.
2021 m. kovo 30 d.

Priimamos paraiškos Varėnos rajono kultūros projektų daliniam finansavimui iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų gauti 2021 m.

Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyrius skelbia konkursą 2021 metams ir priima paraiškas, kultūros projektų daliniam finansavimui gauti iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, nuo kovo 30 d. iki  balandžio 26 d.

Finansavimas skiriamas kultūros projektams, kurie skatina:

–  kultūros plėtrą, tradicijas ir meninę kultūrinę veiklą;

–  etninės kultūros tradicijų tęstinumą;

–  profesionalaus meno sklaidą rajone.

Projektai turi būti įgyvendinami Varėnos rajone arba skirti jam reprezentuoti.

Neremiami šie projektai:

– kolektyvų kūrimas ir jų finansavimas;

– koncertinės kelionės;

– leidyba, jei ji nesusijusi su projekto įgyvendinimu ir jo sklaida;

– pastatų rekonstrukcija arba kapitalinis remontas;

– instrumentų, įrangos, sceninių kostiumų įsigijimas.

Kultūros projektų finansavimo prioritetai:

  • veiklos kokybė (veikla aktuali, novatoriška, turi reikšmingą kultūrinę vertę);
  • veiklos vadyba (pakankama veiklos vykdytojų kompetencija bei patirtis vykdant panašaus pobūdžio veiklas; bendradarbiavimas su kitų sričių sektoriais);
  • veiklos ilgalaikis poveikis;
  • subalansuotas biudžetas ir papildomi finansavimo šaltiniai (biudžetas tikslus, realus ir subalansuotas; planuojamos išlaidos efektyvios; planuojamas veiklos finansavimas iš kitų šaltinių).

Projektų paraiškas gali teikti savivaldybės kultūros įstaigos ir jų teritoriniai struktūriniai padaliniai bei savivaldybės teritorijoje esančios valstybinės įstaigos, organizacijos, vykdančios kultūrinę veiklą (numatyta nuostatuose ar įstatuose) ir turinčios juridinio asmens teises.

Savivaldybės teritorijoje esančios valstybinės įstaigos ir organizacijos, vykdančios kultūrinę veiklą, prideda prie užpildytos formos registracijos pažymėjimo bei veiklos įstatų (nuostatų) kopijas.

Atnaujintą paraiškos formą ir finansavimo tvarkos aprašą rasite čia.

(nuoroda į http://varena.lt/veiklos-sritys/kultura/ skiltį „Dokumentai“)

Užpildytas paraiškas galima teikti įmetant į Varėnos rajono savivaldybės administracijos pašto dėžutę (prie pagrindinių durų) Vytauto g. 12, Varėnoje arba siųsti adresu: Kultūros projektų konkursui, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriui, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, iki balandžio 26 d. imtinai (galioja balandžio 26 d. pašto spaudas).

Pateikti dokumentai negrąžinami.

Informaciją apie konkursą teikia Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Giedrė Jablonskienė, tel. 8 695 17 618, el. p. giedre.jablonskiene@varena.lt.

 

2021-03-30T15:48:57+00:00