/Kviečiame teikti paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui
2020 m. rugsėjo 1 d.

Kviečiame teikti paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui

Kviečiame teikti paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui.

Paraiškas teikti gali visi švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklas, vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-IX-370.

Švietimo teikėjai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, iki š. m. rugsėjo 11 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijai  (Vytauto g. 12, 65184 Varėna) pateikia įrištą, užpildytą Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkurso paraišką, įdėtą į užklijuotą ir antspauduotą įstaigos (organizacijos) spaudu voką 2 vienodais egzemplioriais.

Informacija teikiama tel. (8 310) 32 017, el. p. inga.kudarauskiene@varena.lt . Daugiau informacijos rasite adresu https://varena.lt/veiklos-sritys/svietimas/.

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus informacija

2020-09-01T14:15:45+00:00