/Konkursas
2021 m. kovo 16 d.

Konkursas

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia 2021 m. aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų iš savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, konkursą. Jame gali dalyvauti visuomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos, kurios, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos įstatymais, įgyvendina visuomenės aplinkosauginį švietimą. Projektai turi būti įgyvendinami Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje.

Remiamos šios visuomenės aplinkosauginio švietimo priemonės: visuomenės informavimas apie oro, vandens, dirvožemio, biologinės įvairovės būklę, atliekų rūšiavimo ir perdirbimo svarbą, palankios nuomonės apie gaminių kartotinį naudojimą ir pagamintus iš atliekų produktus ugdymas, visuomenės informavimo kampanijų, akcijų, renginių organizavimas, informacinių ir publicistinių vaizdo ir garso siužetų, spaudos ir lauko reklamos maketų, stendų kūrimas, straipsnių, leidinių, lankstinukų, skrajučių rengimas, spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas; visuomenės ir jos tikslinių grupių aplinkosauginis švietimas ir mokymas, kvalifikacijos kėlimas, ekologiškai mąstančios visuomenės ugdymas (seminarai, konferencijos, forumai, praktikumai, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai, pažintiniai žygiai gamtoje, mokymasis tyrinėjant aplinką, edukacinių aplinkų kūrimas); aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas; išvardytoms priemonėms įgyvendinti reikalingų dokumentų rengimas.

Projektai turi būti pateikti savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui iki 2021 m. balandžio 1 d.

Informaciją dėl konkurso sąlygų ir projekto pateikimo formos teikia Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Antanas Labanauskas, adresu Vytauto g. 12, Varėna, 57 kab., tel. (8 310) 31 996, el.  paštas: antanas.labanauskas@varena.lt .

2021-03-16T16:41:24+00:00