/Konkursas Varėnos seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigoms eiti
2022 m. gegužės 13 d.

Konkursas Varėnos seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigoms eiti

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Varėnos seniūnijos seniūno pavaduotojo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

Skelbimo Nr.: 51600
Skelbimo data: 2022-05-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Varėnos seniūnijos seniūno pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7,90

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.

FUNKCIJOS

3. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
4. Nesant seniūno, laikinai atlieka seniūnui nustatytas funkcijas.
5. Prireikus planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
6. Prireikus priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
7. Prireikus valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
9. Seniūno pavedimu atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Užtikrina seniūnijos veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.
11. Užtikrina seniūnijos veiklų vykdymą.
12. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
13. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusių dokumentų rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Padeda organizuoti laikinojo pobūdžio darbus seniūno įsakymu priskirtose teritorijose, telkia gyventojus visuomenei naudingiems darbams.
16. Nagrinėja seniūnijos priskirtose teritorijose esančių įmonių, įstaigų, organizacijų, gyventojų prašymus ir skundus.
17. Vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus.
18. Racionaliai ir tikslingai naudoja priskirtą tarnybinį automobilį bei pildo kelionės lapus.
19. Vertina žemės, vandens telkinių, miškų sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų bei sausros, liūčių ar kitų stichinių nelaimių padarytą žalą.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
20.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.5. darbo patirtis srityje – 3 metai;
21. Transporto priemonių pažymėjimai:
21.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Dokumentų pateikimas: dokumentai teikiami iki 2022 m. gegužės 27 d. el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) adresu https://www.testavimas.vtd.lt/portal/login.zul

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, per VATIS pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. Užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimų deklaraciją;
4. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas);
5. Diplomo kopiją.
6. Darbo patirtį patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us).
7. Transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo (B kategorija) kopiją.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė
Gražina Čekolytė, telefonas: +37052196830; +37067286453, el. p.  grazina.cekolyte@vtd.lt

2022-05-16T12:28:07+00:00