/2021-09-01 PRANEŠIMAS APIE VISUOMENĖS INFORMAVIMĄ DĖL VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMO
2021 m. rugsėjo 1 d.

2021-09-01 PRANEŠIMAS APIE VISUOMENĖS INFORMAVIMĄ DĖL VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMO

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinių projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis parengti ,,Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato – dirbtuvių Viršurodukio k.1L, Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., supaprastintas statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai
1. Statinių statybvietės adresas: Viršurodukio k.1L, Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.; Žemės sklypo kadastrinis Nr.:3830/0005:198;
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamasis namas –gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1) -nauja statyba; Dirbtuvės – pagalbinio ūkio paskirties pastatas(7.17) – nauja statyba;
3. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės sklypo naudojimo paskirtis-kita, būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;
4. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas ar įgaliotas atstovas: Architektė Gražina Stankevičienė; Ateities g.28-1A, Druskininkai; tel.: +370 61596074; el. paštas: grazina.stankeviciene@gmail.com
5. Statytojas: D.M.
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Ateities g.28-1A, Druskininkai nuo 2021m. rugpjūčio mėn.31d. iki 2021m. rugsėjo mėn.16d., darbo dienomis 13:00-17.00val. ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.varena.lt.
7. Visuomenės atstovų teikiami pasiūlymai projektuotojui: iki 2021m. rugsėjo mėn.16d. 15 val.; el. p.: grazina.stankeviciene@gmail.com; tel. +370 61596074
8. Viešo susirinkimo duomenys: Viešas susirinkimas, kuriame bus aptariamas gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato-dirbtuvių statybos projektas, įvyks 2021m. rugsėjo mėn. 16 dieną 15:00-16:00val., Miškininkų g.53, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.; Marcinkonių seniūnijos patalpose.
Susirinkimo dieną (2021m. rugsėjo mėn. 16d. nuo 15:00 iki 16:00val.) esant karantino apribojimams vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu. Prisijungimas prie tiesioginės transliacijos: https://meet.google.com/qqc-tuaa-rbu
Projektiniai pasiūlymai:
Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

2021-09-01T11:17:55+00:00