VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2017 m. vasario 21 d.
 
bck
2017 vasaris
fow
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
2
5
6
11
13
20
27
1
2
3
4
5
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
s

Daugiabučių renovacija

 

Renovuotų daugiabučių namų gyventojai moka mažiau

 

Atnaujink būstą

 

30 NAMŲ INVESTICIJŲ PLANAI

 

15 namų investicijų planai

 

2014 m. daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos lėšų panaudojimas

 

2014 m. daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos sąmata

 

Skelbiama bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ RENOVUOJAMŲ NAMŲ SĄRAŠAS (I ETAPAS)

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ, KURIE BUS ATNAUJINAMI (MODERNIZUOJAMI) 2014-2015 M. (ii ETAPAS), SĄRAŠAS

 

Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa

 

Namų atnaujinimo Termovizinės nuotraukos

 

Būsto atnaujinimas gali nieko nekainuoti 

 

Naujasis daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos finansavimo modelis (pps)

Kredito ir palūkanų apmokėjimas už nepasiturinčias šeimas ir asmenis (pps)

 

 

 

 

 


Savivaldybės paslaugos

Informacija daugiabučių namų gyventojams

Daugiabučių namų, kurių eksploataciją ir techninę priežiūrą atlieka UAB „Varėnos komunalinis ūkis". Gyventojai dėl elektros įrangos gedimų (nuo namo įvado iki buto savininko elektros energijos skaitiklio) gali kreiptis tel.:
darbo metu - tel. 5 32 30;
po darbo, poilsio bei švenčių dienomis (nuo 8 val. iki 20 val.) - tel. 8 614 5 37 59.

UAB ,,Varėnos komunalinis ūkis".

 Savo name norime įsteigti bendriją. Nuo ko reikia pradėti?

Steigimui reikalinga sušaukti steigiamąjį susirinkimą. Apie susirinkimą būtina informuoti visus daugiabučio namo patalpų savininkus, viešai jiems pranešant apie tai (pvz.: iškabinant pranešimą, įstatų projektą namo skelbimų lentoje).

Pranešime turėtų būti pateikiama tokia informacija:

 •  įvyksiančio susirinkimo data ir laikas (ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo pranešimo).
 •  darbotvarkė, t.y. klausimai, svarstytini steigiamajame susirinkime, kurie būtų tokie:

- steigiamojo susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;

- bendrijos steigimo klausimo aptarimas;

- įstatų svarstymas ir tvirtinimas (teikia steigimo iniciatoriai);

- bendrijos valdymo ir kontrolės organų rinkimas;

- kiti, su bendrijos steigimu bei valdymu susiję klausimai.

 

Bendrijos steigimo procedūra:

Steigėjai prieš 2 savaites iki steigiamojo susirinkimo dienos privalo pranešti visiems namo patalpų savininkams viešai, o savivaldybės įgaliotai institucijai, namą prižiūrinčiai organizacijai - raštu, pateikiant darbotvarkę ir įstatų projektą.

Savivaldybės įgaliota institucija, už namo priežiūrą atsakinga įmonė, įstaiga, organizacija privalo deleguoti savo įgaliotą atstovą ir pateikti bendrijos steigimo iniciatoriams namo patalpų savininkų ir jiems priklausančių patalpų sąrašą, kuriame nurodoma:

 •  namo patalpų savininkų vardas, pavardė ir asmens kodas (jei fizinis asmuo);
 •  pavadinimas ir adresas (jei juridinis asmuo);
 •  namo patalpų savininkams priklausančių patalpų naudingas plotas;
 •  namo patalpų savininkams priklausančių patalpų paskirtis;
 •  nuosavybės teisės įgijimo pagrindas;
 •  nuosavybės teisės įgijimo data.

 

Į steigiamąjį susirinkimą turi susirinkti daugiau kaip 1/2 namo butų ir kitų patalpų savininkų, o taip pat atvykti savivaldybės, prižiūrinčios organizacijos deleguotas atstovas, kuris turi pateikti prižiūrinčios organizacijos pažymą apie bendrojo naudojimo inžinerinę įrangą ir jos sąryšį su gretimais namais;

Susirinkime renkamas susirinkimo pirmininkas, sekretorius; svarstoma bendrijos steigimo galimybė; steigimo iniciatorių paruošti įstatai, taip pat renkami bendrijos valdymo ir kontrolės organai, t.y. veikiama pagal darbotvarkę.

Bendrija įsteigiama, kai jos steigimui ir įstatams ir kitiems pagal darbotvarkę pritaria daugiau kaip pusė susirinkimo dalyvių. Nesurinkus reikiamo balsų skaičiaus, ne anksčiau kaip po dviejų savaičių kviečiamas pakartotinis susirinkimas, kuriame sprendimas dėl bendrijos steigimo priimamas ta pačia tvarka (kvorumas nemažinamas taip, kaip vėlesniems sprendimams, įsteigus bendriją).

Susirinkime svarstomi klausimai protokoluojami, protokolas pasirašomas susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus. Be jo prie prašymo įregistruoti bendriją pateikiami įstatų kopija, dalyvavusių steigiamajame susirinkime sąrašas (tam, kad būtų nustatytas susirinkimo kvorumas), steigėjų, nutarusių įsteigti bendriją bei patvirtinti jos įstatus, steigimo sutartis ir kt. procesiniai dokumentai.
Bendrijos registravimas

Steigiamojo susirinkimo pirmininkas ar kitas susirinkimo įgaliotas asmuo visus bendrijos steigimo dokumentus pristato notarui, kad šis patvirtintų jų atitikimą įstatymų reikalavimams bei patvirtintų, jog bendriją įregistruoti galima. Vėliau tas pats asmuo kreipiasi į VĮ "Registrų centras" atitinkamą filialą dėl bendrijos įregistravimo, pateikdamas šiuos dokumentus:

 •  Butų ir kitų patalpų savininkų sąrašas;
 •  Dalyvavusiųjų steigiamajame susirinkime namo patalpų savininkų sąrašas;
 •  Steigiamojo susirinkimo protokolas;
 •  Pažyma apie bendrojo naudojimo inžinerinę įrangą ir jos sąryšį su gretimais namais;
 •  Seniūnijos pažyma;
 •  Bendrijos įstatai.
 •  Steigėjų, nutarusių įsteigti bendriją bei patvirtinti jos įstatus, steigimo sutartis.

 

Per 30 dienų po bendrijos įregistravimo prižiūrinti įmonė, įstaiga, organizacija perduoda bendrijai valdyti su namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra, valdymu susijusias sutartis, nepanaudotas lėšas, statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus.

 

Įsteigus bendriją, jos veiklai vykdyti reikalinga:

 •  Įsigyti antspaudą;
 •  Atidaryti atsiskaitomąją sąskaitą banke;
 •  Sudaryti bendrojo naudojimo objektų aprašą;
 •  Sudaryti sutartis su paslaugų teikėjais:

- namo priežiūros (arba samdyti atitinkamos kvalifikacijos asmenį);

- mokesčių administravimo (arba samdyti buhalterį);

- komunalinių paslaugų tiekimo;

- kt.

 

Šioje rubrikoje informaciją teikia
Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus
vedėjo pavaduotoja V.Valūnienė

ir skyriaus vyr.specialistas Jonas Stašys

varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
 
Apklausa

Ar žinote, kad mūsų kalboje plintantis svetimžodis „flashmob“ turi lietuviškus atitikmenis „žaibiškas sambūris, sulėktuvės, sąspietis“?

 
 
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema