VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2017 m. balandžio 30 d.
 
bck
2017 balandis
fow
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
31
2
9
10
12
19
1
2
3
4
5
6
7
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
s

Bažnyčios


Dekanas - kun.bažn.t.dr. Robertas Rumšas

Žilinų Šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčia

Aptarnauja kun. Algimantas Gaidukevičius (Onuškis)
Žilinai, LT-65417 Varėnos r., tel. (8 310) 45141

Akmens Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos bažnyčia (kaimo bažnyčia ir varpinė)

 

Kun. Pranciškus Čivilis, mob. 687 87 732

Paakmenė, Puodžių pšt., LT-65429 Varėnos r.

Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčia
(Šv. Dvasios kapinių koplyčia)


Kleb. Pranciškus Čivilis,

Babriškės, Gudžių pšt., LT-65405 Varėnos r., mob. tel. 687 87 732

Koplyčia Gudžiuose, aptarnauja kun. V. Jelinskas (Daugai) tel. (315) 69 152

Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčia

Kleb.  Pranciškus Čivilis (Babriškės) mob. 687 87 732

Vytauto g. 196, Senoji Varėna, LT-65490 Varėnos r., tel. (310) 3 02 68

Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir jos kompleksas

Kleb. dek. bažn. t. dr.Robertas Rumšas
Kard. V.Sladkevičiaus g. 9, Merkinė, LT-65336 Varėnos r.,
tel./faks. (310) 57 371; mob. 652 09 354

Nedzingės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia

Kun. Ąžuolas Miliauskas (Perloja), tel. (310) 47 777

Nedzingė, LT-65385 Varėnos r.

Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčia

Kleb. Ąžuolas Miliauskas

Perloja, LT-65371 Varėnos r., tel. (310) 4 77 77; mob. 613 16 586

 Vilkaviškio vyskupija

Lazdijų dekanatas

Liškiavos Švč. Trejybės parapijos bažnyčia ir dominikonų vienuolyno ansamblis

Kleb. teol. lic. Jonas CIKANA, mob.tel. 8 671 88 649

Vyskupijos Jaunimo centro direktorius 

Liškiava, LT-65 319 Varėnos r., tel. (8 310) 44 210

Dubičių Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčia


Adm. Almantas Kibirkštis, mob. 687 20 340
Kunigas taip pat aptarnauja Rudnios parapiją

Dubičiai, LT-05 015 Varėnos r.

tel.: (310) 49 619

Koplyčia Rakuose

Koplyčia Panočiuose

Dubičių parapijos kaimai:

Balbutai, Būdos, Drucminai, Dubičiai, Kalviai, Karaviškės, Mantotai, Margiai, Paąžuolė, Podubičiai, Rakai, Stojai, Šiliniai, Šulai.

Panočių parapijos kaimai:

Bagočiai, Daržininkai, Jasauskai, Kaniavėlė, Kaniūkai, Kaziukonys, Mikalčiūnai, Panočiai, Prauda.

Pamaldų tvarka:

Šiokiadieniais: pagal susitarimą (liet. k.)

Sekmadieniais: 10.00 (Rakuose lenk. k.), 11.00 (Dubičiuose liet. k.), 14.30 (Panočiuose liet. k.)

Kunigas budi sekmadieniais prieš šv. Mišias

ATLAIDAI:

Sekminės - Šventosios Dvasios Atsiuntimas,

Švč. Jėzaus Širdies,

Švč. Mergelės Marijos Snieginės - 08 05 d.

.

Kalesninkų Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia

1676 (1) (kopl.), 1703 (2) (1832-1903 neveikė), 1904 (3) (laikina), 1906>1914 (4), mūr. p. 1707

Jono Pauliaus II g., Kalesninkai, LT-17020 Šalčininkų r., tel. tel. (380) 4 83 10 (380) 4 83 10 NEMOKAMA

Adm. Elijas Anatolijus Markauskas 1966 12 10 * 1991 01 12 * 2009 02 27

mob. tel. 8 687 71199 8 687 71199 NEMOKAMA

Pamaldų tvarka:

Šiokiadieniais: 12.00 (lenkų k.) - žiemos metu, 18.00 (lenkų k.) - vasaros metu.

Sekmadieniais: 10.00 (liet. k.), 12.00 (lenkų k.).

Kunigas budi: šiokiadieniais ir sekmadieniais 1 val. prieš Šv. Mišias bažnyčioje, vėliau - klebonijoje.

ATLAIDAI:

Švč. M. Marijos Škaplierinės - 07 16 d.,

Šv. Juozapato - 11 12 d.,

Švč. Sakramento 40-ies valandų,

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo - 12 08 d.

Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos parapijos bažnyčia

 

Rudnios ir Rakų kopl. adm. Almantas Kibirkštis, mob. tel. 687 20 340

Rudnia, LT-65019 Varėnos r.

Pamaldos sekmadieniais 13 val.

Rudnios parapijos kaimai:

Dalina, Gribaša, Kaniava, Kašėtos, Katra, Krokšlys, Krukliai, Lynežeris, Molinė, Noškūnai, Pakaniavys, Pakuliškės, Paramėlis, Pauosupė, Rudnia, Stoniūnai, Ūta.

ATLAIDAI:

Šv. Stanislovo - 05 08,

Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų - 08 15.

Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo (Tado) parapijos bažnyčia

Kleb.  Algis Vaickūnas (Kabeliai), mob. 610 37 167

Marcinkonys, LT-65027 Varėnos r.

Pamaldos sekmadieniais: 13 val.

Šiokiadieniais:12 val.  

Marcinkonių parapijos kaimai:

Marcinkonys, Kašėtos, Puvočiai, Mardasavas, Dubininkas, Viršrudukis, Šunupis, Zervynos, Mančiagiris, Žiūrai, Trakiškiai, Bižai, Darželiai, Gribaulia.
ATLAIDAI:

Šv. Jurgio - 04 23,

Šv. Dvasios Atsiuntimo,

Šv. Jono Krikštytojo - 06 24,

Švč. M. Marijos Škaplierinės - 07 16,

Šv. ap. Simono ir Judo-Tado - 10 28.

Kleb. Pavel Paukšto, mob. 610 37 167

Kunigas  aptarnauja ir Marcinkonių parapiją

Kabeliai, LT-65219 Varėnos r.

Pamaldos sekmadieniais 10 val.

Šiokiadieniais: 10.00 (10.01-04.01), 18.00 (04.01-10.01 d.)

Šeštadieniais: 10.00

Kabelių parapijos kaimai:
Kabeliai, Ašašninkai, Daržinėlės, Šklieriai, Senovė, Musteika, Margionys, Kapiniškiai, Piesčiai, Dūbas.

ATLAIDAI:

Šv. Izidoriaus - 05 14,

Švč. Jėzaus Širdies,

Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų - 08 15,

Švč. M. Marijos - Gailestingumo Motinos - 11 16.

Kleb. dek. teol. lic. Justinas Aleknavičius

Savanorių g. 10, 65187 Varėna, tel. (310) 51 620
 

Koplyčia Matuizose.

Pamaldų tvarka (lietuvių k.):

Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais: 18.00.

Antradieniais, ketvirtadieniais: 9.00.

Šeštadieniais: 9.00, 18.00.

Sekmadieniais: 9.00 (jaunimui), 11.00, 14.00 (koplyčioje).

Pirmą mėnesio sekmadienį 13.00 Ateitininkams šv. Mišios.

Varėnos parapijai priklauso:
Varėnos seniūnijos:
Varėnos mietas, Girežerio, Mergežerio, Moliadugnio, Mitriškių (parapijos riba Merkio upė) kaimai.
Matuizų seniūnijos: Matuizų, Beržupio, Smalninkų ir Šarkiškių kaimai.
Vydenių seniunijos: Barčių kaimas.

ATLAIDAI:

Šv. Kazimiero - 03 04,

Šv. arkang. Mykolo - 09 29.

Kleb. Bronius Krakevičius (Valkininkai, P. Bieliausko g. 5),

tel.: (8 310) 56 137

Vilniaus g.64 , Valkininkai

 Koplyčios: ligoninėje ir sanatorijoje

Pamaldų tvarka (lietuvių kalba):

Nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.:

Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais: 18.00.

Antradieniais, ketvirtadieniais: 9.00.

Šeštadieniais: 10.00

Šeštadieniais Čebatorių koplyčioje 16.00

Sekmadieniais: 10.00 (jaunimui), 12.00 ir 16.00 (Valkininkų sanatorijos koplyčioje).

Nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d.:

Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais: 17.00.

Antradieniais, ketvirtadieniais: 9.00.

Šeštadieniais Čebatorių koplyčioje: 15.00.

Sekmadieniais: 10.00 (jaunimui), 12.00 ir 16.00 (Valkininkų sanatorijos koplyčioje).

Kunigas budi kiekvieną dieną prieš ir po Šv. Mišių bei klebonijoje.

Valkininkų parapijai priklauso:
Varėnos rajono: Jakėnų sen.: Bartelių k., Kuklių k.
Matuizų sen.:  Biekšių k., Butvydonių k., Čebatorių k., Giniūnų k., Jakėnų k., Krūminių k. , Mielupio k., Molių k., Naujųjų Naniškių k., Senųjų Naniškių k., Pamerkių k., Papiškių k., Šlaito k., Urkionių k.,Voriškių k.
Valkininkų sen.: Čižiūnų k., Dargužių k., Daržininkų k., Degsnių k., Spenglos k., Kuršių k., Paklėštarės k., Pirčiupių k., Pošalčių k., Pučkornių k., Užuperkasio k., Vaitkarčiamio k., Valkininkų mstl., Valkininkų gelež.st.k.
Šalčininkų rajono:
Pabarės sen.:
Gėlūnų k., Kiaulėkų k., Mištūnų k.
Trakų rajono:
Rūdiškių sen.: 
Kalvių k., Lieponių k., Lieponėlių k., Naujienų k., Pagelužio k., Tiltų k., Žvingeliškių k.

ATLAIDAI:

Šv. Jurgio - 04 23,

Šv. Antano - 06 13,

Švč. M. Marijos Aplankymo - 07 02,

Švč. M. Marijos Rožančinės - 10 07.

PILNŲ NAMŲ BENDRUOMENĖ

DIEVO GAILESTINGUMO KOPLYČIA

Identifikavimo kodas: 192099398

Adresas:Parko g. 23
Panaros k., Merkinės sen.
LT-65320 Varėnos r. sav.


Bendruomenės steigėjasDievo Gailestingumo koplyčios rektorius kunigas Valerijus RUDZINSKAS
Mob: + 370 698 31356 + 370 698 31356 NEMOKAMA.
El. paštas: infopnb.lt

Administracija:Tel./faks.: 8 310 47810 8 310 47810 NEMOKAMA.
El. paštas: infopnb.lt, pnbtakas.lt.

Moderatorius: br. Laimonas MITUZAS
Mob: +370 698 73004 +370 698 73004 NEMOKAMA

br. Robertas CHLEVINSKAS
(besikreipiantiems dėl reabilitacijos sergantiems priklausomybių ligomis)
Mob: +370 615 35303 +370 615 35303 NEMOKAMA

Projektų vadovė: Rūta JAKUBONIENĖ
(besikreipiantiems dėl ekskursijų, projektinės veiklos, arbatų ir prieskonių)
Mob: +370 698 87006 +370 698 87006 NEMOKAMA.
El. paštas: ekoukispnb.lt.

varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
 
Apklausa

Ar žinote, kad kavą „caffe e latte“, „latte“ (italų) lietuviškai galima vadinti lãtė arba lãtės kava?

 
 
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema